Hundre år og sprekere enn noensinne

Det er i år hundre år siden det første heftet kom ut. «Jul på Ringerike» het det den gangen, og var en fin liten trykksak på 32 sider.

Etter hundre år tør vi påstå at «Heftet Ringerike» er sprekere enn noen gang med siden 160 sier og et opplag på 3.200.

 

På forsiden har vi valgt å markere hvordan samfunnet var i endring på 50-, 60- og 70-tallet da en ungdomskultur vokste fram. Bildet viser gutter fra Motorklubben Gnist på tur i 1969, fra venstre Bjørnar Eriksen, Harald Svingerud, Åge Sørlie og Bjørn Helge Gaarud. Bildet er tatt av Odd Ellingsen.

I jubileumsheftet har vi konsentrert oss om historien i Ringerike og Hole siden den spede begynnelse i 1922. Heftet er mer innholdsrikt enn noen gang, og inneholder en egen bolk med glimt av hva som har vært presentert opp gjennom årene.

Lanseringen av Heftet Ringerike 2022 skjer på Ringerikes Museum søndag 30. oktober kl. 13.00. Hjertelig velkommen!Det er i år hundre år siden det første heftet kom ut. «Jul på Ringerike» het det den gangen, og var en fin liten trykksak på 32 sider.
Etter hundre år tør vi påstå at «Heftet Ringerike» er sprekere enn noen gang med siden 160 sier og et opplag på 3.200.
På forsiden har vi valgt å markere hvordan samfunnet var i endring på 50-, 60- og 70-tallet da en ungdomskultur vokste fram. Bildet viser gutter fra Motorklubben Gnist på tur i 1969, fra venstre Bjørnar Eriksen, Harald Svingerud, Åge Sørlie og Bjørn Helge Gaarud. Bildet er tatt av Odd Ellingsen.
I jubileumsheftet har vi konsentrert oss om historien i Ringerike og Hole siden den spede begynnelse i 1922. Heftet er mer innholdsrikt enn noen gang, og inneholder en egen bolk med glimt av hva som har vært presentert opp gjennom årene.
Lanseringen av Heftet Ringerike 2022 skjer på Ringerikes Museum søndag 30. oktober kl. 13.00. Hjertelig velkommen!