redaksjonen

ta gjerne kontakt med en av oss

Anne Sofie Hval
Redaktør
anneshval@online.no 
tlf 91 19 35 19


Kristoffer J. Kristiansen
Redaksjonssekretær
krisjokri19@gmail.com
tlf 91 58 20 52


Frøydis Marie Ruud
f.m.ruud@gmail.com
tlf 91 58 06 77


Administrasjonen: heftetringerike@gmail.com

Hanne Sommerstad
sommerstadhanne@gmail.com
tlf 91 89 55 71


Marit Stubbraaten
audmarit.stubbraaten@hotmail.com
tlf 47 26 56 09


Sigmund Leine
sigmulei@gmail.com
tlf 93 02 97 00


Per M. Haakenstad
per@fotoper.no
tlf 92 01 53 59