Personvernregler (GDPR)

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Foreningen Heftet Ringerike

Databehandler: One.com/Pro ISP AS

Foreningen Heftet Ringerike er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettstedet heftet-ringerike.com.

 

Det er kun Foreningen Heftet Ringerike og ProISP (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn.

 

Nettstedet vårt kan brukes uten å oppgi personlig informasjon. Ulike regler kan imidlertid gjelde for visse tjenester på nettstedet vårt, og de forklares separat nedenfor. Vi samler ikke inn personlig informasjon fra deg. (f.eks. Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv.)

 

Vær oppmerksom på at dataoverføring via internett er underlagt sikkerhetsrisiko, og at fullstendig beskyttelse mot tredjeparts tilgang til overførte data derfor ikke kan sikres.

Kontakt oss

På nettstedet vårt tilbyr vi deg muligheten til å kontakte oss via e-post. I slike tilfeller lagres informasjon gitt av brukeren for å gjøre det lettere å kommunisere med brukeren. Ingen data overføres til tredjeparter. Ingen av disse opplysningene kombineres med informasjon som kan samles inn av andre komponenter på nettstedet vårt.


 

 

Lese mer om regelverket eller klage?

Datatilsynets oppgave er å sørge for at personregelverket følges i Norge. På Datatilsynets nettsider kan du lese mer om hvilke rettigheter du har, hvordan personopplysninger skal behandles, og hvordan du kan eventuelt kan klage.