En liten forsmak på Heftet Ringerike 2024

Årets første redaksjonsmøte er holdt, og den foreløpige «vareopptellingen» viser at det allerede er kommet inn mange spennende artikler til neste hefte som lanseres søndag 27. oktober. Redaksjonen vil på hjemmesiden prøve å gi noen smakebiter på hva leserne har å se fram til og starter med en artikkel om


Dikteren Arne Paasche Aasen – ringeriksvenn og konge på haugen


De fleste som har levd en stund, vet at det var Arne Paasche Aasen alias Dorian Red som skrev diktet Blåveispiken som gjorde Ringerike kjent over hele landet. Men ikke alle vet at han og kona hadde hytte i Haugsbygd i 40 år. Påskehauen som han kalte hytta, ble hans fristed på jord, og det er en stolt dikter som erklærer at han i Haugsbygd eier «fire mål jord og 10 000 mål himmel»! Poetisk kommer dette til uttrykk i det nydelige diktet Så høy en himmel som er hans kjærlighetserklæring til Haugsbygd. 


Så høy en himmel


Så høy en himmel som her i Haugsbygd  
fins intet sted –
og ingen steder er sommernatten 
så fylt av fred.


Jeg rusler sakte den rare veien 
med sving på sving 
imellom bølgende bakkekammer 
i ring bak ring.


De dryge åser, de store skoger 
den dype jord –
er som en verden et sted i verden 
der stillhet gror. 


Her ligger hytter og hus og slumrer 
bak knaus og knatt,
og her står heggen med hvite bauner 
den lyse natt.


Så viker natten for morgentimen 
da lysets gud 
som ved et under kler mo og marker 
i stråleskrud.


Da kalles mennesker, dyr og blomster 
av søvnen frem –
En kaut og morgenfrisk bygde-hane 
har vekket dem.


Og kua rauter – og hesten vrinsker 
i fjøs og stall.
Og gla i hugen går ung og gammel 
til dagens kall.
 
De brøyter jorda og bygger bygda 
der de skal bo.
De tar sin redskap og gjør sin gjerning 
med livsens tro.


Så høy en himmel som her i Haugsbygd 
fins intet sted.
Og ingen steder går sol om kvelden 
så stille ned.


Arne Paasche Aaasen (1941)