Redaksjonen 2024

Heftet Ringerikes redaksjon i 2024: Fra venstre: Sigmund Leine, Hanne Sommerstad, Anne Sofie Hval (redaktør), Frøydis Ruud, Per M. Haakenstad, Marit Stubbraaten og Kristoffer Kristiansen.