Ditt bidrag teller - tips for nye forfattere

Din historie er viktig for oss i Heftet Ringerike.  Distriktets små og store begivenheter har blitt fortalt her siden 1922. Nest etter lokalavisen, er Heftet Ringerike den største kilden til lokalhistorie i vårt distrikt . Og slik har det vært gjennom over 100 år. 

Husker du første gang du søkte jobb? Det er vel neppe noen som søker jobb på samme måten i dag. Dette er bare ett eksempel på hvorfor slike hverdagshistorier er viktige å ta vare på.


VI KAN HJELPE DEG


Du kan levere halvferdig stoff til redaksjonen, også om det er skrevet for hånd. I utgangspunktet ønsker vi at den som har bidratt med stoff skal stå som forfatter, ikke en fra redaksjonen, selv om du har fått mye hjelp. 
Det er viktig for Heftet Ringerike å trykke opplevelser som du har hatt, også om de ikke er spesielt gamle. Husk at alt blir historie en gang, derfor er det viktig at den er skrevet ned for kommende generasjoner. 

Redaksjonen vil hjelpe deg med å få artikkelen slik den skal være med en beskrivende tittel og innledning. Redaksjonen bruker mye tid på en god innledning, men dette er ikke så viktig i starten av arbeidet. Tenk ikke at det du skriver er for kort. Vi trenger også kortere artikler, gjerne på bare ei side.
Bilder og tegninger er svært viktig for Heftet Ringerike. Dersom du har ett eller flere bilder som bør avfotograferes, kan dette gjøres med et vanlig kamera eller mobiltelefon. Send bildene som vedlegg til mail til redaktøren (ragnvald.lien@gmail.com) eller lever/send som papirbilde og vi ordner skanning. Ellers vil redaksjonen hjelpe deg med bilde eller tegning.


DU ER DEN VIKTIGSTE

Redaksjonsmedlemmene i Heftet Ringerike kan være gode "fødselshjelpere". Men ingen andre enn deg kjenner din historie med dine opplevelser. Derfor er det viktig at du forteller din historie.