Årgang 1922

0              Forside                 Grendehus?                                                                                       Ukjent

3              Artikke;                   Jul på Ringerike                                                                                  Viker, Elling

4              Bilde                       Gårdmannsfolk fra Soknedalen - Marie Trulsdatter, f. Skartun, i   Ukjent

4              Bilde                       Gårdmannsfolk fra Soknedalen - Sven A. Uggen i mannsbunad Ukjent

4              Bilde                       Hønefossen                                                                                         Johansen, Adolf

5              Artikkel                   Julekvell                                                                                                              Tveiten, Gunnar

5              Bilde                       Krokskogen, vinterbilde                                                                     Johansen, Adolf

8              Bilde                       Hønefoss torv                                                                                     Johansen, Adolf

9              Artikkel                   Jørgen Moes søster, Marie Olava                                                     Viker, Elling

9              Lyrikk                     Til de norske Damer                                                                           Moe, Jørgen

10            Artikkel                   Studenterfest på Ringerike i 1872                                                     Viker, Elling

10            Bilde                       Moe gård                                                                                             A/S

10 Bilde Utsikt fra Krokskogen Johansen, Adolf

12 Artikkel Skjærsommernattsdrøm Tveiten, Gunnar

14 Artikkel Omkring E. M. Færden - del 1 Viker, Elling

14 Artikkel Omkring E. M. Færden - del 2 Tveiten, Gunnar

16 Artikkel Ringerikslaget i Kristiania Viker, Elling

16 Bilde Ringerikslaget i Kristiania - Andreas Eskestrand, viseformann Ukjent

16 Bilde Ringerikslaget i Kristiania - Arnth Pedersen, formann Ukjent

16 Bilde Ringerikslaget i Kristiania - Erling Bjerke, en av redaktørene av " Ukjent

17 Bilde Ringerikslaget i Kristiania - Ingvald Finrud, styremedlem Ukjent

17 Bilde Ringerikslaget i Kristiania - Lovise Skaug, styremedlem Ukjent

17 Lyrikk Nordsetertjernet Solberg, Harald E.

18 Artikkel August Steinhamar (til minne) Tveiten, Gunnar

18 Bilde August Steinhamar Ukjent

19 Artikkel Ringerikes ungdom ( Ungdomslaget ) Ukjent

19 Bilde E. M. Hemb, Samhold, Ask Ukjent

19 Bilde Olaf Eriksen, herredskasserer, Tyristrand ungdomslag Ukjent

20 Bilde Joh. Frøhaug, Hole ungdomsforening Ukjent

20 Bilde Tittelblad for Hole ungdomsforening Ukjent

22 Bilde Gunnar Tveiten Ukjent

22 Bilde Hjørdis Selte, Gudrun Hagen, Odin Langslet, O. L. Nils Søhol, Ukjent

23 Artikkel En bjørn og en kvernkall Tveiten, Gunnar

28 Artikkel Et par historier fra Ådal Viker, Elling

28 Artikkel Til de unge Sundberg, Ewald

Årgang 1923

0 Forside Norderhov kirke Ukjent

3 Artikkel Hansemanns julegave Iversen, Astrid

4 Artikkel Hos a Olea - Et minne fra 1907 Viker, Elling

4 Bilde Olea-stua Ukjent

5 Artikkel Tyristrands befolkning Tveiten, Gunnar

6 Artikkel Bergkongen i Sandtjernåsen (Tyristrand) Johnsrud, Hans

7 Artikkel Minner fra asatroens tid Viker, Elling

8 Artikkel Firti aar Tveiten, Birgitte

9 Artikkel Tambur Anders Pedersen Kastet Simensen, Sigvard

10 Artikkel Amtskolebestyrer Anfinn Syvertson Viker, Elling

10 Bilde Anfinn Syvertson, amtskolebestyrer Ukjent

12 Bilde Den gamle mester W. S. & Co

12 Lyrikk Vers fra 1888 Syvertson, Anfinn

13 Artikkel Skogsliv og huldrehistorier Kauserud, Anders N.

13 Bilde Utsigt over Krøderen W. S. & Co

15 Artikkel Tyristrand ungdomslag Hovde, Anders

15 Lyrikk Det står en bjerk (23. Sptember 1923) Tveiten, Birgitte

17 Lyrikk Hvit hvirvler sneen (november 1920) Solberg, Harald E.

18 Artikkel En skiløperveteran, M. Jensen Viker, Elling

18 Artikkel Harald Solberg Viker, Elling

18 Bilde Harald Solberg Ukjent

18 Bilde M. Jensen, bankchef (ungdomsbilde) Ukjent

19 Artikkel Småstykker, Truls Hønen, Foged Thams Viker, Elling

19 Bilde Lars Larsen, formann i Samhold Viker, Elling

19 Bilde Samholds leikering Viker, Elling

20 Artikkel Keiserdømmet Honolulu Tveiten, Gunnar

Årgang 1924

0 Forside Krokskogen, vinterbilde Johansen, Adolf

3 Artikkel Hvorledes det ble nok for til Kranslin Iversen, Astrid

6 Artikkel Anna Colbjørnsdatter Simensen, Sigvard

7 Artikkel Offeret R., N.

10 Artikkel Minder fra en bispevisitas (Tyristrand) Johnsrud, Hans

10 Artikkel Paa Auktion Kj., K.

12 Artikkel Folkeminder Tveiten, Gunnar

12 Artikkel Fra gamle dager Johnsrud, Hans

12 Artikkel Nissen Simensen, Sigvard

13 Artikkel Norderhov Ungdomslag i 25 år Tveiten, Gunnar

14 Artikkel Njørd, Norderhov ungdomslags avis M., A.

15 Artikkel Den gamle garde Tveiten, Gunnar

15 Bilde Kjøbmand Chr. Røgeberg Ukjent

15 Bilde Samholds første styre - Brekaas Ukjent

15 Bilde Samholds første styre - E. M. Hemb Ukjent

15 Bilde Samholds første styre - Maren Hoff, f. Fransrud Ukjent

15 Bilde Samholds første styre - Marie Røberg-Kolsrud Ukjent

15 Bilde Samholds første styre - Martin Johannessen Ukjent

16 Bilde Elise og Andres Vadrette Ukjent

16 Bilde Gaardbruker Knut Blaaflat Ukjent

16 Bilde Gaardbruker Martin Lundstad Ukjent

16 Bilde Lokalet "Sollys" Ukjent

17 Lyrikk Oktober Tveiten, Gunnar

18 Artikkel I den søte sommer Tveiten, Gunnar

20 Artikkel Band-Mart Randine Øderaa, Marie

20 Artikkel Godt humør Viker, Elling

20 Artikkel Museum for Ringerike Viker, Elling

22 Artikkel Paul Putten Ukjent

22 Lyrikk Paul Putten Ukjent

Årgang 1925

0 Forside Fra Nes i Ådal Ukjent

3 Artikkel Med vandringstaven i hånd Tobiassen, Erling

3 Bilde Viker kirke i Ådal Ukjent

4 Artikkel Fra gamle dager (Tyristrand) Hovden, Anders

5 Artikkel Slegtsminner, Engebret Moe Moe, Sara

5 Artikkel Ved Engebret Moes jordeferd Munch, A.

6 Artikkel Per Abrahamsen (Hopopp) Krogsrud, Thorvald

6 Artikkel Per Abrahamsen (Hopopp) Øderaa, Marie

7 Artikkel Da Halvor Klemmestad skjøt sin første tiur Simensen, Sigvard

8 Artikkel Til A.C. Svarstads portrett Viker, Elling

8 Bilde A. C. Svarstad (med hund) Ukjent

9 Artikkel Alterduken Dokken, Einar Heimås

10 Artikkel Musikkinstruktør, løitnant Wilhelm Gomnæs Viker, Elling

10 Bilde Løitnant Wilh. Gomnæs, musikkintruktør Ukjent

12 Artikkel Tyristrand Ungdomslag Ukjent

13 Bilde Chr. Solberg Ukjent

13 Bilde Gjermund Kjølstad, lærer Ukjent

14 Artikkel En Aadalstur Krogsrud, Thorvald

15 Bilde Fra Hen i Ådal Ukjent

16 Bilde Ved Flaskerud i Ådal Ukjent

17 Artikkel Skiløperen Elling Bekken Viker, Elling

18 Bilde Elling Bekken Ukjent

19 Lyrikk En gammel bygdevise fra Tyristrand Johnsrud, Hans

20 Artikkel Småstykker Viker, Elling

20 Artikkel Småstykker (Perpetum mobile, spinning) Viker, Elling

20 Artikkel Utvandrere Johnsrud, Hans

Årgang 1926

0 Forside Ved Tjuvenborg Ukjent

3 Artikkel Hans Ødegaard Viker, Elling

3 Bilde Hans Ødegaard Ukjent

4 Bilde Ukjent motiv Ødegaard, Hans

5 Artikkel Friluftsteatret på Kongens utsikt Bjørke, Erling

5 Bilde Friluftsteatret på Kongens utsikt Ukjent

6 Bilde Fra Haug (Haug kirke) Ukjent

7 Bilde Jørgen Moe Ukjent

8 Bilde Norderhov (Norderhov kirke) Ukjent

10 Artikkel Sagnet om Tjuvenborgen Dokken, Einar Heimås

12 Artikkel Når det blåser fra Elsrudkollen Krogsrud, Thorvald

12 Bilde Fjøsviken, Ådal Ukjent

13 Bilde Fra Hen i Ådal Ukjent

14 Artikkel Minner fra høsten 1905 Johnsrud, Hans

15 Artikkel Sjøormen i Aabortjern Skagnæs, I. T.

16 Artikkel Huldra i Ørneberget Krogsrud, Thorvald

17 Bilde Fra Nes i Ådal Ukjent

18 Artikkel Fra høst til høst 1925 - 1926 Viker, Elling

20 Artikkel Ringeriksslekten Smith Viker, Elling

20 Artikkel Småstykker, Jørgen Erichsen Viker, Elling

22 Artikkel Klokker Jens Larsen Viker, Elling

22 Bilde Noregs ungdomslag, Hønefoss 1926 Ukjent

Årgang 1927

0 Forside Homledal Ukjent

3 Artikkel Norderhov kirke Krogsrud, Thorvald

3 Bilde Norderhov kirke Ukjent

7 Artikkel Restaurering av Norderhov kirke Smith, Johan

8 Artikkel Anna Colbjørnsdatters lysekrone Tveiten, Gunnar

9 Artikkel Hole gamlehjem Aarnes, Gjermund

9 Bilde Hole gamlehjem Ukjent

12 Artikkel Ve gamlehjem Larsen, Lars

12 Bilde Ve gamlehjem Ukjent

13 Artikkel Lunder gamlehjem Viker, Elling

13 Bilde Lunder gamlehjem Ukjent

14 Artikkel Hønefoss gamlehjem Espe, Solveig

14 Bilde Hønefoss gamlehjem Ukjent

15 Artikkel Norderhov og Hønefoss barnehjem Tveiten, Gunnar

15 Bilde Norderhov og Hønefoss barnehjem Ukjent

18 Artikkel Over Krokkleiva til Johnsrud Hovden, Anders

20 Artikkel Vemodig vakker Moe, Sara

20 Bilde E. M. Færden, Cand. Theol. Og amtskolebestyrer Ukjent

20 Bilde Marthe Ellefsen Ukjent

22 Artikkel Slegtsminner fra 1814 Dokken, Einar Heimås

22 Bilde Den gamle hovedbygningen på Rå (Øderaa) gård i Norderhov, o Ukjent

23 Artikkel Far forteller Simensen, Sigvard

24 Artikkel Fra høst til høst. 1926 - 1927 Viker, Elling

Årgang 1928

0 Forside Haug kirke Ukjent

3 Artikkel En rydningsmann ( Soknedalen ) Johnsrud, Hans

3 Bilde Kongens utsikt Ukjent

3 Lyrikk På Kongens Utsikt Moe, Jørgen

5 Artikkel Gjennom Vidalen Espe, Solveig

5 Bilde Per Odden (Maribo) forran den gamle stua si Ukjent

6 Bilde Ved Sandvannet Ukjent

7 Artikkel Johan Georg Boll Gram Dokken, Einar Heimås

7 Bilde Johan Georg Boll Gram Ukjent

8 Artikkel Fredrik Gryte Ringerud, Eldrid Wæthing

10 Artikkel Jul og juleskikker på Ringerike Johannesen, Martin

12 Artikkel Skogsfolk og underjordiske Johnsrud, Hans

13 Artikkel Ordtøk fra Ringerike Viker, Elling

14 Artikkel Per Maribo forteller Viker, Elling

16 Artikkel Gamle truer og skikker Viker, Elling

17 Artikkel Keiser Dal Østberg, Kristian

19 Artikkel Prost Otto Christophersen Viker, Elling

19 Bilde Prost Otto Christophersen Ukjent

20 Artikkel Jordbruk Viker, Elling

20 Artikkel Peder Aadness Viker, Elling

20 Artikkel Småstykker (Anders Bekken og Tomten) Viker, Elling

22 Artikkel Småstykker (Da biskop Bang fikk Svarteboken) Gigstad, Knut

22 Artikkel Småstykker (Kobberkjelen i Holsfjorden) Dokken, Einar Heimås

22 Artikkel Småstykker (Skatten i Vidalen) Wiel, Ivar

23 Artikkel Fra høst til høst. 1927 - 1928 Viker, Elling

Årgang 1929

0 Forside Tyristrand Ukjent

3 Artikkel De sollyse sletter Hovden, Anders

3 Bilde Jørgen Moe Ukjent

4 Artikkel Sommerstevne på Stavhella Espe, Solveig

4 Bilde Norderhov (med kirken i bakgrunn) Ukjent

5 Bilde Sommerstevne på Stavhella Ukjent

5 Bilde Tilla Valstad (i bunad) Ukjent

6 Artikkel Lundstad, utdødd ringeriksslekt Lagesen, A.

7 Artikkel Sara Anders Johnsrud, Hans

8 Artikkel Jutulen i Elsrudkollen Rundhaug, Knut

9 Artikkel I bestemors tid Johannesen, Martin

10 Artikkel Landbruksdirektør Tandberg Viker, Elling

10 Artikkel Peder Aadnes Lagesen, A.

10 Bilde Landbruksdirektør Tandberg Ukjent

12 Artikkel To husmenn Dokken, Einar Heimås

13 Artikkel Fylkesskolebestyrer Plau Viker, Elling

13 Bilde Fylkesskolebestyrer Plau Viker, Elling

14 Artikkel Kirkesanger E. Viker (døde på Sokna den 14. November 1929, Omholt, Alf

14 Bilde Kirkesanger E. Viker Omholt, Alf

15 Artikkel Gamle truer og skikker Viker, Elling

17 Artikkel Siktekræmer'n Dokken, Einar Heimås

17 Artikkel Vardøger Simensen, Sigvard

18 Artikkel Eventyr om Ringerike Wergeland, Henrik

19 Artikkel Luftspeiling Simensen, Sigvard

19 Artikkel Ymse gamalt. Mjøltrådvever Dokken, Einar Heimås

19 Bilde Ved Flaskerud i Ådal Ukjent

20 Artikkel Småstykker - Et 20-års minne (Bergensbanen) Viker, Elling

20 Artikkel Småstykker - Et Møte Viker, Elling

20 Artikkel Småstykker - Jutulen og jutulbrua Viker, Elling

20 Artikkel Småstykker - Landgraf Viker, Elling

22 Artikkel Fra høst til høst 1928 - 1929 Viker, Elling

Årgang 1930

0 Forside Interiør fra Bønsnes kirke Vibe, Harald

3 Artikkel Gammel bygnignskultur på Ringerike Vreim, Halvor

4 Bilde Tunene på Klekken i Ringerike Vreim, Halvor

5 Bilde Tunet på Hurum i Hole Vreim, Halvor

6 Bilde Hovedbygningen på Klekken i Ringerike Vreim, Halvor

7 Bilde Tunet på Hverven - "folketunet" i Ringerike Vreim, Halvor

8 Bilde Hovedbygningen på Libakke i Hole Vreim, Halvor

8 Bilde Hovedbygnngen op Rud i Hole Vreim, Halvor

9 Bilde Hovedbygningen på Vaker i Ringerike Vreim, Halvor

10 Bilde Hovedbygningen på Hesleberg i Ringerike, oppført 1771 Vreim, Halvor

10 Bilde Hovedbygningen på Rå (Øderaa) i Ringerike, brandt 1892 Vreim, Halvor

12 Bilde Interiør fra storstuen på Hesleberg gård Vreim, Halvor

12 Bilde Interiør fra storstuen på Vaker gård Vreim, Halvor

13 Bilde Stabburet på Rud i Hole Vreim, Halvor

14 Artikkel Underjordiske og slikt. Noen små betraktninger og historier Christiansen, Reidar Th.

15 Artikkel Haagen Olsen Hurum, lærer og kirkesanger Villvoll, Varg

17 Lyrikk Brøllopsvise fra Ringerike Elling, Catarinus

18 Artikkel Gamalt frå Ådal Dokken, Einar Heimås

20 Artikkel Noen erindringer fra 1905 Johannesen, Martin

20 Artikkel Per Friskfant Simensen, Sigvard

22 Artikkel Mellem naboer i Haugsbygd i gamle dager Lagesen, A.

23 Bilde Bondegård i kulturlandskap, 1930 Vibe, Harald

23 Lyrikk Bondevise Solberg, Harald E.

24 Artikkel Litt om skolen på Tyristrand Johnsrud, Hans

25 Artikkel Manngard i Holeia Samuelsen, Jacob Andr.

26 Artikkel Sterke karer Krogsrud, Thorvald

27 Artikkel Ordtak fra Ringerike Johannessen, Nils

Årgang 1931

0 Forside Parti av Hønefossen Vibe, Harald

4 Bilde Beate under tornebusken Sørensen, Henrik

5 Lyrikk Pastorale Sørensen, Henrik

6 Artikkel Gamle bygninger på Ringerike Vibe, Harald

6 Bilde Fra Riddergården, 1928 Vibe, Harald

6 Bilde Fra Riddergården, 1928 Vibe, Harald

7 Bilde Fra Riddergården, 1928 Vibe, Harald

8 Bilde Veien gård - hovedbygningen, 1931 Vibe, Harald

9 Bilde Bråten gård - hovedbygningen, 1931 Vibe, Harald

9 Bilde Bråten gård - hovedbygningen, 1931 Vibe, Harald

9 Bilde Lerberg gård, 1928 Vibe, Harald

10 Artikkel Setrenes dronning, Maren Bjørnstad Lantsch, Mathilde

10 Bilde Maren Bjørnstad Ukjent

12 Artikkel Den gamle sport "å kaste tor veien" En ådøling

15 Artikkel Fra Ringerikes Museum Vibe, Harald

15 Bilde Gammel og fin stol, 1931 Vibe, Harald

15 Bilde P. Chr. Asbjørnsens spaserstokk og en terrin datert 1785 Vibe, Harald

16 Artikkel Fra Krokskogen, Hans Evensen Lyse, Lars

17 Artikkel Hønefoss og Oml. Turistforening Jørstad, Arne

18 Artikkel Hønenkara Breien, R.

18 Bilde Ringkollen turisthytte Jørstad, Arne

20 Artikkel Krigere fra Nes i Aadalen i 1814 Næsmoen, Gudbrand

20 Artikkel Ole Jølsen, lensmann i Norderhov 1789 - 1796 Lagesen, A.

24 Artikkel Moltke Moe Werenskiold, Erik

24 Bilde Erik Werenskiold og Henrik Sørensen på Moe gård sommeren 1 Arneberg, Arnstein

25 Artikkel Hole kirke Arneberg, Arnstein

25 Bilde Rester av ornamentikk under pussen i Hole kirke Arneberg, Arnstein

27 Artikkel Fossene, Hønefoss - Hen Dokken, Einar Heimås

Årgang 1932

0 Forside Kirkeruinene på Stein Vibe, Harald

2 Bilde Ringkollen turisthytte, 25. september 1932 Ukjent

3 Artikkel Kirkeruinene på Stein, til forsidebildet Vibe, Harald

4 Lyrikk Sommervise fra Ringerike Solheim, Elling M.

5 Artikkel Gammel bygningskultur på Ringerike - Solberg gård på Tyristra Vibe, Harald

5 Bilde Solberg gård på Tyristrand, 1932 Vibe, Harald

7 Artikkel Litt om eierne av Øvre Solberg Johnsrud, Hans

9 Artikkel Fra de gamle haver på Ringerike Fransrud, Signe

10 Bilde Bjerkeallé på Storøen Ukjent

10 Bilde Fra Skjellegården Ukjent

10 Bilde Maiden Blush, Hole prestegård Ukjent

13 Artikkel Et Moe-minne Skøien, Johan

14 Bilde Fra Ask, 1928 Solberg, Harald E.

14 Lyrikk Den gamle bygdevei Solberg, Harald E.

15 Artikkel Fra det gamle Sundøya Lyse, Lars

15 Bilde Fra Sundøya Ukjent

16 Artikkel En tiurleik på Holleia Vidar, Bjarne

17 Artikkel Fra gamle Ringerike, Løitnant Gram Breien, R.

17 Bilde Fra Ask sæter, 1928 Vibe, Harald

18 Artikkel Hole kirke for 200 år siden Bjørke, Erling

23 Artikkel Ringerikshumor (Drambot m.m.) Tyrihans

25 Artikkel Aadalsstubber Bergsund, G. C.

26 Artikkel Museper Skøien, Johan

28 Bilde Fra Riddergården - Hønefoss, 1928 Vibe, Harald

33 Bilde Jernbanebroen ved Tyristrand, februar 1920 Vibe, Harald

Årgang 1933

0 Forside Utsikt fra Ask Vibe, Harald

3 Bilde Utsikt over Tyrifjorden med Frognøya, 1931 Vibe, Harald

3 Lyrikk Ønsket Moe, Jørgen

4 Artikkel En middelalderlig kirkefløy Hammer, H. J.

4 Bilde Munkestua på Norderhov prestegård Vibe, Harald

5 Bilde Norderhovfløien Vibe, Harald

6 Lyrikk Krokskauen Solberg, Thorvald E.

7 Artikkel Bråten og Veien-funnene Grieg, Sigurd

7 Bilde Kart over Bråten og Veien-funnene Grieg, Sigurd

8 Bilde Fra Veien-funnene - Skjoldbule av jern og spydspisser Ukjent

9 Bilde Fra Veien-funnene - Skålvekt av bronse Ukjent

10 Artikkel Harefot, om harejakt Solberg, Thorvald E.

10 Bilde Fra Veien-funnene - 4 medaljonger Ukjent

15 Artikkel Bygningskultur på Ringerike, Øvre Ask - Ertelia Vibe, Harald

15 Bilde Øvre Ask Vibe, Harald

16 Bilde Ertelia Vibe, Harald

17 Lyrikk Vårnatt ved Holleia Solheim, Elling M.

18 Artikkel Cand. filos. Anton Hafnor, et 30 års minne Tveiten, Gunnar

18 Bilde Cand. filos. Anton Hafnor Ukjent

20 Artikkel Hønefoss-bruene i eldre tid Bjørke, Erling

20 Bilde Storfossen eller Sigtefoss, trolig omkring 1750 Ukjent

20 Lyrikk Askekallen på bryggerhusveggen Lyse, Lars

22 Bilde Hønefossen, gammelt bilde Ukjent

23 Bilde Hønefoss broen, 1861 Ukjent

27 Artikkel Ringerikes Museum Vibe, Harald

27 Bilde Norderhov kirke i gammel tid W. S. & Co

27 Bilde Øvre Hofsfoss Paulsen, M. L.

28 Bilde Bondegård i kulturlandskap, 1930 Vibe, Harald

28 Lyrikk Solnedgang ved Tyrifjorden Thaulow, Else

Årgang 1934

0 Forside Hønefoss, med fossen Svarstad, A. C.

3 Bilde Viker kirke Ukjent

3 Lyrikk Viker kirke (Mel.: Når solen ganger til hvile…) Tobiassen, Erling

4 Artikkel Viker kirke Høieggen, H.

4 Bilde Altertavle i Viker kirke Tobiassen, Erling

5 Artikkel Vinternatt på Krokskauen, ei sann historie Solberg, Thorvald E.

8 Lyrikk Til min søster - Olava Maria - på hennes konfirmasjonsdag den Moe, Jørgen

9 Artikkel Opperud i Haug - om lyspeis Ukjent

9 Bilde Interiørbilde fra låven på Opperud gårdmed lyspeisen i bakgrun Ukjent

9 Bilde Opperud gård Svarstad, A. C.

10 Artikkel Om bjørn og bjørnejegere på Ringerike Dokken, Einar Heimås

10 Bilde Elling Kr. Juvet med 2 hunder Ukjent

10 Bilde Jens Gram R., N. L.

10 Bilde Johan Tuft R., N. L.

12 Lyrikk Tyristrand, 1524 Ukjent

13 Artikkel En bergmesterfamilie på Tyristrand - familien Roscher Viljugrein, Anders

13 Bilde Adolf Roscher Ukjent

13 Bilde Tora Lagerta Roscher Ukjent

15 Artikkel De skadinaviske studenters tur til Ringerike 1851 Bjerke, Erik

18 Artikkel Ringerikshumor Skøien, Johan

19 Artikkel Laurits Myra skrøner Ukjent

20 Artikkel Haug kirke Skrutvold, O.

20 Artikkel Jeg og Ringerike Valstad, Otto

20 Bilde Haug kirke Ukjent

Årgang 1935 – ikke utgitt

Årgang 1936

0 Forside Heieren gård, Tyristrand Vibe, Harald

3 Bilde Halvdanshaugen, 1936 Vibe, Harald

3 Lyrikk Halvdanshaugen Solberg, Thorvald E.

4 Artikkel Gamle Sundvolden, hendelser og tall fra et minnerikt sted Villvoll, Varg

4 Bilde Sundvollen gjestegiveri Ukjent

6 Lyrikk Seteren Sundberg, Ewald

7 Artikkel Sorenskriver Palludans innberetning til Kanceliet i 1739 Viljugrein, Anders

7 Bilde Åndens utgydelse - gitt til Norderhov kirke av Palludan og hans Ukjent

8 Lyrikk Byrmo-granen Sundberg, Ewald

9 Artikkel Soga og tradisjon um merkelege tre på Ringerike Hanssen, Olaf

9 Bilde Galgefurua på Tandbergmoen - 1 Ukjent

9 Bilde Galgefurua på Tandbergmoen - 2 Ukjent

10 Bilde Døssland og Vidar ved Kastgrana ved Byermo i Hole Ukjent

10 Bilde Ingebjørgs eik ved Kong Rings ridebane ved Helgelandsmoen i Ukjent

10 Bilde Kastgrana ved Byermo i Hole Ukjent

10 Bilde Sammenvokst furu på Tandbergmoen Ukjent

12 Lyrikk Ei høstnatt åleine Solheim, Elling M.

13 Artikkel Gammelt skriv i stein Hegna, Hans

13 Bilde Helleristning ved Tyrifjordens øststrand Ukjent

13 Bilde Oldtidsminne fra Ådal Ukjent

14 Artikkel Flaskerudiana Hegna, Hans

15 Bilde Bru, 1928 Vibe, Harald

15 Lyrikk Broen Sundberg, Ewald

16 Artikkel Litt om seterdriften på Ringerike Dokken, Einar Heimås

16 Bilde Lerberg sæter, 20. mai 1928 Vibe, Harald

17 Bilde Karen Larsen 75 år. Buskerud Landbruksselskaps diplom som s Ukjent

19 Artikkel Haga gård, Norderhov Vibe, Harald

19 Bilde Haga gård, 24. spetember 1936 Vibe, Harald

20 Artikkel Fra Ådal, Nils Nesmoen forteller Skøien, Johan

20 Artikkel Klokkemaker Syver A. Hurum Viljugrein, Anders

20 Bilde Frakting av varer med båt i i vassdragene i gamle dager Ukjent

20 Bilde Syver Andersen Hurum Ukjent

Årgang 1937 - ikke utgitt

Årgang 1938

0 Forside Gyrihaugen, 1929 Vibe, Harald

3 Bilde Bruløkkene og Tørje, 1938 Vibe, Harald

3 Lyrikk Bruløkkene og Tørje Solberg, Thorvald E.

4 Artikkel Kjerraten i Åsa Brenden, Ola

4 Bilde Fantasitegning av Kjerraten, 1938 Vibe, Harald

5 Bilde P. Chr. Asbjørnsen treffer tømmerhuggere ved Stor-Flåtan, 193 Vibe, Harald

6 Bilde Kjerrathjul nr. 12 ved Stor-Flåtan Ukjent

7 Artikkel Ådalens kirkekuer Gigstad, Knut

7 Bilde Viker kirke i Ådal Ukjent

9 Artikkel Ringeriksbunaden Hals, Ellen

9 Bilde Ringeriksbunaden Hals, Ellen

10 Bilde Tema fra Hønensteinen, treffningen ved Norderhov på 1700-tall Vibe, Harald

10 Bilde Tema fra Stein og Bønsnes Vibe, Harald

10 Lyrikk Sagasus (Mel.: Hellige Olav stod ved fjorden) Viljugrein, Anders

12 Artikkel Nikkelverket på Tyristrand Johnsrud, Hans

14 Artikkel 17. mai fest i Norderhov 1845, etter Ringeriges Ugeblad Gigstad, Knut

14 Bilde Jørgen Moe Ukjent

15 Bilde Thor Færden Ukjent

16 Artikkel Kandidat Færden på folkemøte Ukjent

17 Artikkel Kandidat Færden på aftenvisitt Tank, Roar

18 Lyrikk Gyrihaugen Solheim, Elling M.

19 Artikkel Ringerikes ungdom og ungdomslag, Haagen Hurum og Anton R Hanson, Olav

19 Bilde Haagen Hurum Ukjent

20 Bilde Anton Ramstad Ukjent

20 Bilde Fossiler fra Ringerike, funnet av professor Kiær Ukjent

Årgang 1939

0 Forside Norderhov kirke, 1939 Vibe, Harald

3 Lyrikk Solregn Solheim, Elling M.

4 Artikkel På gamle tun ved Sælabunden Villvoll, Varg

4 Bilde Berg gård i Hole, 1. september 1939 Vibe, Harald

5 Bilde Ullern gård i Hole, 1. september 1939 Vibe, Harald

7 Artikkel Gudbrand og Lars Maribo Ukjent

8 Artikkel Gårud gård på Tyristrand Johnsrud, Hans

9 Artikkel Marigar'n som fisker A., R. T.

9 Artikkel Skomaker - Gleden A., R. T.

10 Artikkel Livøre Bjørke, Erling

10 Artikkel Lærer i Israel - Kandidat Færden Ukjent

12 Artikkel Båtfart og ferdsel på Tyrifjorden Viljugrein, Anders

12 Bilde D/S Ringerike Ukjent

13 Bilde Axel Schinrud Ukjent

13 Bilde Kristian Schinrud Ukjent

14 Artikkel Bedermann Brenden, Ola

15 Lyrikk Ådnes-festen på Vaker - Til minne om maleren Ådnes' 200 års f Solheim, Elling M.

16 Bilde Skriveren ber til gjestebud Ukjent

16 Bilde Skriveren og kapteinen Ukjent

16 Bilde Synger-Hans Ukjent

16 Bilde Synger-Hans og barna Ukjent

17 Artikkel Det har seg ikke så, Sara Skøien, Johan

17 Artikkel Synger Hans Skøien, Johan

18 Artikkel Fra Raknghaugen på Romerike til Halvdanshaugen på Ringerik Munin

18 Bilde Halvdanshaugen (restaurert) Ukjent

19 Bilde Halvdanshaugen på Stein i Ringerike Ukjent

20 Artikkel Bjørnespor m. m. Lyse, Lars

20 Artikkel Mannen i skinnfellen (Ådalen) Ukjent

20 Artikkel Reise fra "Kristjan" (Oslo) i gamle dager Skøien, Johan

23 Artikkel Frå voksterlivet på Ringerike Hanssen, Olaf

23 Bilde Blomfurua, Bili i Hole Ukjent

23 Bilde Den kjempestore eineren på Svarverud, Støa, 1938 Ukjent

24 Bilde Flekkerud-bjerki i Ådal, 1938 Ukjent

24 Bilde Kvist av Flekkerud-bjerkimed små og store blad Ukjent

25 Artikkel Mikkel Gade Skøien, Johan

25 Bilde Sjusysterbjørka på Hærøya i Norderhov Ukjent

26 Artikkel Helleristninger på Ringerike Hanssen, Olaf

26 Bilde Helleristning på Sundvollen Schrøder, W.

26 Bilde Helleristning ved Berget Hanssen, Olaf

Årgang 1940

0 Forside Altertavlen i Norderhov kirke Ukjent

3 Artikkel Bildet som ser Berggrav, Eivind

4 Bilde Klekken Riis, I. S.

4 Lyrikk Gro Norge Solheim, Elling M.

6 Artikkel Klekken Hals, Nils

7 Bilde Interiør fra Klekken Ukjent

7 Bilde Klekken gård, ca 1860 Ukjent

10 Artikkel Major Wilhelm Jürgensen og Wilhelmine Neumann Viljugrein, Anders

10 Bilde Wilhelmine Neumann Ukjent

13 Artikkel Fra krigsårene 1807 - 1814 Brenden, Ola

13 Bilde Norderhov kirke før ombyggingen Ukjent

15 Artikkel Høstvandring med Harald Sohlberg Solheim, Elling M.

15 Bilde Harald Solberg Ukjent

17 Artikkel Hans Nilsen Hauge på Ringerike og Eiker Døssland, K.

17 Bilde Hans Nilsen Hauge-platte Ukjent

19 Artikkel Finnenes bosetning på Krokskogen Brenden, Ola

19 Bilde Monsebråten Wilse, Anders

20 Artikkel Fra høst til høst. 1939 - 1940 Brenden, Ola

20 Bilde Heggelia Wilse, Anders

24 Artikkel Ådalens største jeger, Bendik Amundstua Dokken, Einar Heimås

24 Bilde Amundstua Ukjent

24 Bilde Bendik Amundstua og Ole Juvet Ukjent

Årgangene 1941 – 44 – ikke utgitt på grunn av 2. verdenskrig

Årgang 1945

0 Forside Anna Colbjørnsdatte og Oberst Löwen, 1779 Paulsen, Erik

3 Lyrikk De som gikk foran Solheim, Elling M.

4 Artikkel Krigens ofre på Ringerike 1940 - 1945 Ukjent

4 Bilde Arne Kristian Kristiansen, soldat Ukjent

4 Bilde Arvid Hansen, politisoldat Ukjent

4 Bilde Borgar Knudsen, fenrik Ukjent

4 Bilde Einar Engebretsen Bønsnes, soldat Ukjent

4 Bilde Einar Kristian Johnsrud, soldat Ukjent

4 Bilde Erling Gustav Hamar, kvartermester Ukjent

4 Bilde Henrik Martinsen Håkenstad, soldat Ukjent

4 Bilde Kristoffer Fossen, sanitetssoldat Ukjent

4 Bilde Ole Bakken, matros Ukjent

4 Bilde Oscar Johan Engen, soldat Ukjent

4 Bilde Peder Fossen, sanitetssoldat Ukjent

4 Bilde Tord Høivik, flyverløytnant Ukjent

5 Bilde Andreas Dølerud, politikonstabel - henrettet Ukjent

5 Bilde Georg jenserud,gårdsarbeider - henrettet Ukjent

5 Bilde Håvard Arvesen Helseth, disponent - henrettet Ukjent

5 Bilde Jesper Kjell Næss, skogeier - henrettet Ukjent

5 Bilde Johan Karelius Moen, salmaker - henrettet Ukjent

5 Bilde Karl Kristen, maskinist Ukjent

5 Bilde Kolbjørn Kværum, sersjant Ukjent

5 Bilde Kåre Krabbe Filseth, redaktør - henrettet Ukjent

5 Bilde Nils P. Lien, soldat Ukjent

5 Bilde Reidar Hansen, skogsarbeider - henrettet Ukjent

5 Bilde Reinhart Halvorsen, sekretær i Samorg - henrettet Ukjent

6 Bilde Anders Hagen, drept under kampene i Haug Ukjent

6 Bilde Edvard Andersen Hagen, drept under kampene i Haug Ukjent

6 Bilde Gerd Venner, drept under kampene i Haug Ukjent

6 Bilde Hans Pedersen, bilreparatør - henrettet Ukjent

6 Bilde Helge Olsen, fyrbøteraspirant - henrettet Ukjent

6 Bilde Herman Adolf Venner, drept under kampene i Haug Ukjent

6 Bilde Johan Martinuis Rognerud, drept under kampene i Haug Ukjent

6 Bilde Lars Larsen, drept under kampene i Haug Ukjent

6 Bilde Magna Venner, drept under kampene i Haug Ukjent

6 Bilde Mathea Andreassen, kampene i Haug (sjokk) Ukjent

6 Bilde Thor Moen, drept under kampene på Hen Ukjent

7 Bilde Arne Ingolf Nordstrand, drept under kampene i Haug Ukjent

7 Bilde Einar Andreas Holst, drept under kampene på Hen Ukjent

7 Bilde Erik M. Farmen, drept under kampene i Ådal Ukjent

7 Bilde Gustav Edvart Klekken, drept under kampene i Haug Ukjent

7 Bilde Hans E. Hurum, drept på Gullerud Ukjent

7 Bilde Kristian Hval, drept under kampene på Hen Ukjent

7 Bilde Kristian Røsholt, drept mens han hentet vann Ukjent

7 Bilde Kristian Torebråthen, drept på vestsiden i Ådal Ukjent

7 Bilde Olav Lorets Sødal, drept ved Hallingby Ukjent

7 Bilde Per Holst, drept under kampene på Hen Ukjent

7 Bilde Thorvald Hurum, drept under kampene i Haug Ukjent

7 Bilde Åsta Nordstrand, drept under kampene i Haug Ukjent

8 Bilde Alfred Lyseng, drept på Gihlebakken Ukjent

8 Bilde Anders Georg Hallum, drepts ved Veien Ukjent

8 Bilde Anton Martinsen, død i Tromsø Ukjent

8 Bilde Ivar Hafslund Mottré, drept i Oslo Ukjent

8 Bilde Jakob Scharff, død i tysk konsentrasjonsleier sammen med rest Ukjent

8 Bilde Lauritz Vosgraff Helseth, død på Grini Ukjent

8 Bilde Nils Knudsen, drept i Hønefossdistriktet Ukjent

8 Bilde Ola Brænden, drept av tysk råkjører ved Vaker Ukjent

8 Bilde Reidar Heieren, drept ved Sokna Ukjent

9 Lyrikk Haugsbygd brenner Solheim, Elling M.

10 Artikkel Krigshandlingene i Vegårdsfjerdingen Ukjent

13 Artikkel Juleforberedelser i gamle dager Burud, Karine

14 Lyrikk Theodor Caspari på Sundvolden Solheim, Elling M.

16 Artikkel Fra far til sønn i 250 år, Hallingby Hallingby, Gunda

16 Bilde Hallingby gård Ukjent

18 Artikkel Livøre Bjørke, Erling

20 Artikkel Fra høst til høst. 1940 - 1945 Brenden, Ola

22 Artikkel Opphavet til navnet Hønsfoss Døssland, K.

23 Artikkel Allergodten forteller om Svarteboka og Tyskerkålen Viljugrein, Anders

Årgang 1946

0 Forside Fra det gamle Skjærdalen, 1930 Vibe, Harald

3 Lyrikk Morgenhymne Solheim, Elling M.

4 Artikkel Norderhovpresten Jonas Ramus, Anna Colbjørnsdatters mann Nissen, Kristian

4 Bilde Jonas Ramus, sogneprest til Norderhov 1690-1717 Ukjent

8 Bilde Gravminneplate over Jonas Ramus og hans familie, våpenhuset Ukjent

11 Bilde Tittelsiden til "Guds Riige blant Verdens Riiger" 2nen utgave av Ukjent

13 Artikkel Gunnar Tveiten Johannessen, Nils

13 Bilde Gunnar Tveiten Ukjent

16 Artikkel Holleia Dokken, Einar Heimås

17 Bilde Ask gods (gård) Ukjent

18 Bilde Deltakere utenfor Ask gods Ukjent

19 Bilde Fra Skjærsøhaugen Ukjent

20 Lyrikk Bjørnen og reven Solheim, Elling M.

21 Artikkel Gården Steins historie Guldal, Jon

21 Bilde Kirkeruinene på Stein i Hole Ukjent

22 Bilde Stein gård med kirkeruinene, Hole Ukjent

24 Artikkel Gudbrand Vassfarplassens jordferd S., J.

26 Artikkel Gamle gårdsnavn på Ringerike Val d'or

27 Artikkel Av Johan Skøiens opptegnelser, etter Ole Båntjærn Skøien, Johan

Årgang 1947

0 Forside Gamle Hønefossen (etter et stikk) Ukjent

3 Lyrikk Kong Olavs heimkomst - I kongsgården Solheim, Elling M.

3 Lyrikk Kong Olavs heimkomst - Sigurd Syrs høstkvad Solheim, Elling M.

4 Lyrikk Kong Olavs heimkomst - Heimkomsten Solheim, Elling M.

5 Artikkel Hønefossnavnet Løyland, Halvard

7 Artikkel Av Marie Engebråtens erindringer - Skollerud i Ådal Ukjent

9 Bilde Skollerud gård i Ådal Ukjent

10 Artikkel Gammelt fra Vidalen, etter opptegnelser av Elling E. Elsrud Dokken, Einar Heimås

10 Bilde Bjørn - En Vidalsbeboer av 1896 Ukjent

10 Bilde Utsikt over Vidalen Dokken, Einar Heimås

11 Bilde Fra Kjørkemyrhaugen i Vidalen Elsrud, Elling

11 Bilde Jutulskaret i Sandvasskollen Maribo, Anders

12 Lyrikk Sangtekst Rudstøe, Christopher Michelsen

14 Lyrikk Den skjønne (Gammel vise) Fonkalsrud, Erik

15 Artikkel To Skredsvig-brev Solheim, Elling M.

18 Artikkel Gjermundbu-funnet Ukjent

20 Artikkel Annete Berget Ukjent

20 Artikkel Det militære liv på Ringerike Ukjent

20 Bilde Annete Berget Ukjent

21 Bilde Berjastua på Bålerudberget i Heradsbygda Ukjent

23 Artikkel Han Mekkel - Et livsbilde av Mikkel Andersen fra Veme Solheim, Elling M.

Årgang 1948

0 Forside Bautaen i Haugsbygd, 1948 Vibe, Harald

3 Lyrikk Haugsbygd lever - ved bautaavdukingen 20. juni 1948 Solheim, Elling M.

5 Artikkel Lagmannen og hans bruk Tank, Roar

6 Bilde Fjell-lia i Ådal - 3-400 år gammel skog Ukjent

7 Bilde Kvernkall - et vasshjul, Hedalen Ukjent

10 Artikkel Viul gård og industri Dokken, Einar Heimås

11 Bilde Viul gård, 1948 Ukjent

12 Bilde Brøtningsmann ved "Helvete" i Askildsrudfossen Ukjent

13 Bilde Hofs bruk (feilaktig merket som Viul fabrikker i heftet) Ukjent

14 Artikkel Flaksetra ( Krokskogen ) Schjander, Fredrik

14 Lyrikk Hestens røst Ukjent

16 Artikkel Lunder Annex Maadeholdsforening Bjørke, Erling

18 Artikkel Gammel byggeskikk på Ringerike Vibe, Harald

19 Bilde Halsteinrud gård i Heradsbygda, 24. august 1948 Vibe, Harald

20 Artikkel Minnekast - Offerrøyser, sagn fra Soknedalen Samuelsen, Jacob Andr.

21 Artikkel Eldste sagnet om Soknedalen Samuelsen, Jacob Andr.

21 Artikkel Skreia (i Brekkebygda) Samuelsen, Jacob Andr.

22 Artikkel Sølvskatten på Holleia Viljugrein, Anders

23 Artikkel Gammel bearliste fra Haug Ukjent

24 Lyrikk Folkemelodier fra Ringerike - "Eg gjekk meg opp til seterli" Johannessen, Nils

24 Lyrikk Folkemelodier fra Ringerike - "Langebergslåtten" Johannessen, Nils

Årgang 1949

0 Forside Riddergården - etter maleri i 3 farver Vibe, Harald

3 Bilde Elling M. Solheims barndomshjem Ukjent

3 Lyrikk Heimen min Solheim, Elling M.

5 Artikkel Utflyttere forteller fra Ringerike Ukjent

9 Artikkel Han Marsinius, eneboeren i Ådalsskogene - Martinius Finneplas Thorsen, Thor

9 Bilde Martinius Finneplassen Ukjent

11 Artikkel Jørgen Moe-minnet på Ringerike Viljugrein, Anders

12 Bilde Jørgen Moe Ukjent

12 Bilde Marie Moe Ukjent

13 Bilde Fasterstua, hvor Jørgen Moe ble født Vibe, Harald

14 Artikkel Kongens og Dronningens utsikt, - og Kronprinsessens Schjander, Fredrik

14 Bilde Jørgen Moes dagligstue Ringerikes Museum

16 Artikkel Rektor Hans Jacob Hammer Tank, Roar

16 Bilde Rektor Hans Jacob Hammer Ukjent

19 Artikkel Ådal i Thranitertida, Gulbr. Johnsrud Lian, O.

20 Artikkel Spøkelset i Holteseteren Vibe, J. C. de

23 Artikkel Fredrik Thorkildsen Lehne Guldal, Jon

25 Artikkel Norderhovpresten Jens Finne Borchgrevink Guldal, Jon

26 Bilde Jens Finne Borchgrevink Ukjent

27 Lyrikk Krypskyttervise fra Krokskogen 1889 Ukjent

28 Artikkel Fisken med gullringen Lian, O.

28 Lyrikk Ein brøllopssang Bjørke, Erling

Årgang 1950

0 Forside Madonnaen i Bønsnes kirke Ukjent

3 Bilde Bønsnestangen Vibe, Harald

3 Lyrikk Madonnaen på Bønsnes Solheim, Elling M.

4 Artikkel Hvordan Ringerike ble til Werenskiold, Werner

5 Bilde Geologisk kart Werenskiold, Werner

7 Artikkel Svarte blad av finnenes saga Schjander, Fredrik

9 Bilde Steinlaussæter i Hole Vibe, Harald

10 Artikkel Litt om kjerka på Bønsnestangen Vibe, Harald

10 Bilde Jesus-krusifiks - inventar i Bønsnes kirke Ukjent

11 Bilde Døpefont - inventar i Bønsnes kirke Ukjent

11 Bilde Figur på altertavlen - inventar i Bønsnes kirke Ukjent

12 Artikkel Truls på Hønen Guldal, Jon

13 Artikkel Utflyttere forteller gammelt fra Ringerike Johnson, Ole S.

13 Lyrikk I Soknedalen (Ask-Sandaker) Strand., Ole Ellingsen

16 Artikkel Presterud på Holleia Samuelsen, Jacob Andr.

17 Artikkel Den gamle almanakk forteller S., E.

17 Lyrikk Uppjaga folk, etter Jonas Ramus Samuelsen, Jacob Andr.

20 Artikkel Brågsmølla Grønlie, J. B.

20 Artikkel Gutten og elva Solheim, Elling M.

20 Bilde Brågsmølla Grønlie, J. B.

21 Bilde Bjørka ved Sogna, Borglund Ukjent

23 Artikkel Karen Olsen Hals, Ellen

23 Bilde Karen Olsen Ukjent

24 Artikkel Huldrehistorier fra Krokskogen Johnsrud, Hans

25 Artikkel Bygdeoriginaler Johnsrud, Hans

26 Artikkel Klokker Syver Olsen, Tyristrand Ukjent

26 Bilde Attest til Syver Olsen fra Jørgen Moe Moe, Jørgen

26 Bilde Syver Olsen Ukjent

27 Artikkel Kerstibråtåskjæret i Steinsfjorden Wenner, Karl

27 Lyrikk En vise om klesdrakt og skikk i gamle dager Wenner, Alf

28 Artikkel Hedersbudeie på Vikerfjell, Karoline Vikermoen Thorsen, Thor

28 Bilde Karoline Vikermoen Ukjent

29 Artikkel Ad By gård i Hole Bye, Johs.

29 Bilde Vestre By gård i Hole Ukjent

30 Bilde Søndre By gård i Hole Ukjent

Årgang 1951

0 Forside Skrivergården Vaker i Norderhov Vibe, Harald

3 Lyrikk Barndommens skog Solheim, Elling M.

4 Lyrikk Til Johan Fredrik Gram Moe, Jørgen

5 Artikkel I Brønden og i Kjærnet, etter Jørgen Moe Listøl, Knut

5 Bilde Første side i "I Brønden og i Kjærnet" Moe, Jørgen

5 Bilde Tittelsiden til "I Brønden og i Kjærnet" Moe, Jørgen

6 Bilde Dukken "Beate" Ukjent

7 Bilde Dikt fra Jørgen Moe til søsteren Beate Moe, Jørgen

7 Bilde Tegning av Jørgen Moe til søsteren Beate Moe, Jørgen

8 Bilde Motjernet Ukjent

9 Artikkel Biskopferd over Ringerike i 1594 (Jens Nilssøn) Tank, Roar

11 Artikkel Finnemantallet for Hole Schjander, Fredrik

15 Artikkel Bondegutten Hans Gulbrandson fra Kolbjørnrud i søndre Tyristr Viljugrein, Anders

15 Bilde Hans Gulbrandson Ukjent

16 Bilde Ole Gulbrandson 1793-1884 Ukjent

17 Bilde Kolbjørnrud gård, Tyristrand Ukjent

17 Bilde Maren Birgitte og Randi Karoline Olsen Ukjent

17 Bilde Ole Gulbrandsons kårstue Viljugrein, Anders

17 Bilde Ukjent Ukjent

20 Artikkel Om kyrkja på Bønsnes Bjørke, Erling

21 Artikkel Kyrkjeruinane på Stein i Hole Bjørke, Erling

22 Artikkel Om Skjærdalen gård og folkeminner Johnsrud, Hans

23 Bilde Skjerdalens brug, 1930 Vibe, Harald

23 Bilde Skjersjøelva, Tyristrand Vibe, Harald

24 Artikkel Min barndoms Paradis Fougner, Ingeborg Prytz

26 Artikkel Første 17. mai festen på Ringerike Ropeid, Andreas

27 Artikkel Carl Johan på Ringerike tur 18.aug. 1832 Villvoll, Varg

28 Bilde Kleivmannen, 1929 Vibe, Harald

29 Lyrikk Dalen vår ( Soknedalssangen ) Solheim, Elling M.

30 Artikkel Folkeliv, seder og skikker Utflyttet ringeriking

30 Lyrikk Sang til Hønefoss Fougner, Ingeborg Prytz

Årgang 1952 - ikke utgitt

Årgang 1953

0 Forside Interiør fra Hole kirke (i 4 farger) Vibe, Harald

3 Lyrikk Det evige treet Solheim, Elling M.

4 Artikkel Krokkleiva Schjander, Fredrik

5 Bilde Klevstuen, fra slutten av 1820-åra Flintoe, Johs.

6 Bilde Pasagen i gennom Krokkleven ved Ringerike i Norge. Optaget 1 Paulsen, Erik

6 Bilde Prins Oscar II i karjol opp Krokkleiva Dardel, Fritz von

7 Bilde Krogkleven, 1826 Dahl, J. C.

7 Bilde Krogkleven, 1826 Fearnley, Thomas

9 Artikkel Gamledoktoren Solberg, Thorvald E.

12 Bilde Grev Wedel, 1953 Vibe, Harald

12 Lyrikk Greven av Tyrifjorden Solheim, Elling M.

13 Artikkel Slepebåten Grev Wedel Villvoll, Varg

15 Artikkel Prestevalg og prester i Norderhov 1624 - 1652 Amundsen, O. Delphin

17 Artikkel I skomskøtte Solberg, Thorvald E.

20 Artikkel Dans og dramatikk W., L. E.

22 Artikkel Pjåkerud Villvoll, Varg

23 Artikkel Forhistorie omkring Stavhella Vibe-Müller, Karl

23 Bilde Pjåkerud gård, 1953 Vibe, Harald

24 Bilde Billedstein fra Tandberg - Sigurd Favnesbane Ukjent

24 Bilde Stavhella - den største gravhaugen Ukjent

25 Artikkel In memoriam eller gravskrift? Bjørke, Erling

26 Artikkel Syver Hurums dagbok Ukjent

28 Artikkel Om jarnpeisen på Sandumsetra Bjørke, Erling

29 Artikkel Gammelt fra Holeia - seterbudeia Ellen Allergodt, bjørnejakt og Viljugrein, Anders

29 Bilde Fra Rønnetjern på Holleia Viljugrein, Lars-Egil

30 Artikkel Da Holekjerka brant Villvoll, Varg

30 Artikkel Vivat Norge Villvoll, Varg

30 Bilde Glasspokal fra 1720 - Vivat Norge Ukjent

Årgang 1954

0 Forside Fra Asksæter, 13. februar 1927 - vinterbilde Vibe, Harald

3 Lyrikk En liten Bergpreken Solheim, Elling M.

4 Artikkel Vik skysstasjon i Hole Grønlie, J. B.

5 Artikkel Da Harald Hardråde var på Sicilia Hagen, Ingeborg Refling

8 Artikkel Litt om Mannedauen på Ringerike Halvorsen, Eyvind Fjeld

14 Artikkel Ringerike Historielag stiftet 10. desember 1953, etter rektor Hel Skøien, Johan

17 Lyrikk Anna Colbjørnsdatter (Mel.: Sinklar-visen) Ukjent

18 Artikkel Bjønn! Solberg, Thorvald E.

21 Lyrikk Statt du der i stokk og stein Ukjent

22 Artikkel Sangen og musikken på Ringerike Guldal, Jon

24 Artikkel Mo og all Lyse, Peter

25 Artikkel Tirilil Tove, vandrersagn i flere versjoner Villvoll, Varg

25 Bilde Tjuenborgen i Ådalen Vibe, Harald

28 Artikkel Offersteinen ved Røstjern Loeshagen, Olav

29 Artikkel Gravhaugen ved Haugvang Loeshagen, Olav

29 Bilde Fra utgravingen av gravhaugen ved Haugvang Ukjent

29 Bilde Kjernerøysen ved gravhaugen ved Haugvang Ukjent

30 Artikkel Hønensteinen Vibe, Harald

30 Bilde Opptegning av teksten på Hønensteinen Ukjent

Årgang 1955

0 Forside Vinternatt i Ådalsskogen, 1935 Vibe, Harald

3 Lyrikk Sigurd Syrs høstkvad Solheim, Elling M.

4 Artikkel Sorenskriver Christian Michelsen Palludan og hans Ringeriksbe Schjander, Fredrik

8 Artikkel Vilhelm Nilsen Danielsbråten Loeshagen, Olav

8 Bilde Vilhelm Nilsen Danielsbråten Ukjent

10 Artikkel Leik Solberg, Thorvald E.

16 Artikkel Gamle tun på de sollyse slettene Villvoll, Varg

17 Bilde Gammelt kart over Stein-Loreåsen Ukjent

18 Artikkel Da barnekoppene herjet Ringerike Jørgensen, Henry E.

19 Artikkel Lars Pedersen Sundøya Lyse, Peter

19 Bilde Sundøya Lyse, Peter

20 Artikkel Off. gods på Ringerike før reformasjonen Halvorsen, Eyvind Fjeld

28 Lyrikk Blå mugge Solheim, Elling M.

29 Artikkel Den gyldne Rings bygder og garder Villvoll, Varg

30 Artikkel Ole Fåfengs bedrifter Villvoll, Varg

30 Lyrikk Ole Fåfeng Ukjent

Årgang 1956

0 Forside Tømmerkjøring på Holleia, 1924 Vibe, Harald

3 Lyrikk Ringeriksdomen, tilegnet prost Oluf Jenssen Solheim, Elling M.

4 Artikkel Skrift i stein (Holleia) Schjander, Fredrik

6 Artikkel Vassfaret og utvandringen til Amerika Hole, Per

7 Bilde Amundheimen Ukjent

8 Bilde Det store stabburet på Vassfarplassen Ukjent

9 Artikkel Fra gård til grend - ferdaminner Villvoll, Varg

10 Artikkel Jan, om svarving Lyse, Peter

10 Bilde Trøys Lyse, Peter

12 Artikkel Litt om Ringeriksgårder i mellomalderen Halvorsen, Eyvind Fjeld

17 Bilde To gamle kaller, 1928 ved Breiengård Vibe, Harald

21 Artikkel Lørdagsstemning Bondekona

21 Bilde Egge gård, Ask vinteren 1930 Vibe, Harald

23 Artikkel Litt om Fylkesskolen på Ask To anonyme elever

23 Bilde Flattum Vibe, Harald

24 Artikkel Sør Hollerud Vibe, Harald

24 Bilde Sør Hollerud Vibe, Harald

25 Artikkel Referat fra Hole Herredstyre den 2. februar 1863 Villvoll, Varg

27 Artikkel Småstubber om Kristian Glaserud Lyse, Peter

28 Artikkel Har Vinje laget Krokklevtavle-teksten - del 1 Holter, Øivind

28 Artikkel Har Vinje laget Krokklevtavle-teksten - del 2 Villvoll, Varg

30 Artikkel Islendere på Ringerike Villvoll, Varg

30 Artikkel Ringerikshumor Lyse, Peter

Årgang 1957

0 Forside Utsikt over Ask med Ask gods, 1923 Vibe, Harald

3 Lyrikk Templet i skogen, til innvielsen av Strømsoddbygda kapell 6. ok Solheim, Elling M.

5 Artikkel Stubdal Schjander, Fredrik

5 Bilde Jaktslott ved Stubdal Ukjent

7 Bilde Stuvdal gård Ukjent

9 Artikkel Eit og anna fra Lunner i "gamle dager" Bjørke, Erling

12 Artikkel Brukskunstneren Nils Hansen Korneliusbråten Lyse, Peter

12 Bilde Utskjert tresleiv Lyse, Peter

13 Bilde Minnestein over "Kari Hiran" Lyse, Peter

14 Artikkel Begravelsesmåter i eldre tid Loeshagen, Olav

14 Bilde Maren Pauline Bye Ukjent

14 Bilde Nærstadhuset ved Haug kirke Ukjent

15 Bilde Kaptein Andreas Tanberg Ukjent

17 Bilde lensmann Johannes Bye Ukjent

19 Artikkel Finnebosetningen på Nordmarka Vibe, Harald

19 Bilde Fra Spålen sæter, 1891 Vibe, Harald

20 Bilde Fra Finnerud sæter, 1891 Vibe, Harald

21 Artikkel Odelsbønder og leilendinger på Ringerike i 1624 Halvorsen, Eyvind Fjeld

28 Artikkel Langfredagsøkt, fra Strømsoddbygda Solheim, Elling M.

30 Artikkel Templet i skogen, Strømsodd kapell Ukjent

30 Bilde Biskop Skard forran kirkedøra til Strømsodd kapell Ukjent

32 Bilde Samling av folk forran Strømsodd kapell Ukjent

Årgang 1958

0 Forside Bjønn i Vidalen Viker, Nils

3 Lyrikk Sommerdager på Skjærhaugen - Tyristrand 1958 Solheim, Elling M.

5 Artikkel Til Ringerike med en dansk maler i 1788 - Maleren Erik Paulsen Schjander, Fredrik

5 Bilde Selvportrett, 1775 Paulsen, Erik

6 Bilde Pasagen i gennom Krokkleven ved Ringerike i Norge. Optaget 1 Paulsen, Erik

7 Bilde Anna Colbjørnsdatter og Oberst Löwen, 1779 Paulsen, Erik

8 Bilde Norderhov, 1788 Paulsen, Erik

9 Artikkel Odelsbønder og leilendinger på Ringerike i 1624 Halvorsen, Eyvind Fjeld

13 Bilde Klavåsen, 1930 Vibe, Harald

15 Artikkel Tyristrand-gutten og prosten Lund Ukjent

16 Artikkel Gammelt og nytt fra Ådal Villvoll, Varg

18 Artikkel Bure-nissen og Vager-nissen - folkeventyr Ukjent

19 Artikkel Bygde-originaler Ukjent

20 Artikkel Den gamle seterveien til Ringkolltraktene Loeshagen, Olav

21 Bilde Karl og Annette Wenner på setra i 1901 Ukjent

22 Bilde Veibrua ved Bjerkegården på Ask Vibe, Harald

23 Artikkel Kongetoget kommer Solheim, Elling M.

25 Artikkel Hønenkara Brenden, Ola

26 Lyrikk Eventyr på Holleia Tyldum, Ingrid

27 Artikkel Orientalist-kongressens besøk på Ringerike i 1889 Brenden, Ola

27 Bilde Thisted Ukjent

28 Bilde Orientalist-kongressen, 10. september 1889 Ukjent

29 Artikkel Utdrag av gammelt fra Ådalen Johnson, Ole S.

30 Artikkel Welhavens reise i Aadalen Johnson, Ole S.

Årgang 1959

0 Forside Olavsbilde fra 1200-tallet, fra Moster kirke Ukjent

3 Lyrikk Drømmeferd til Rugeldalen - til Johan Falkbergets 80-års dag Solheim, Elling M.

5 Artikkel St. Olavs kilde og brønn på Krokskogen Schjander, Fredrik

5 Bilde St. Olavs brønn ved Retelseter Ukjent

7 Bilde Olavsbilde fra 1200-tallet, fra Moster kirke Ukjent

8 Bilde Gjøgra Ukjent

10 Bilde Pilgrim,avbildet fra relikveskrinet i Hedalen stavkirke Ukjent

11 Artikkel Kølabrennere i Lunner Brenden, Ola

11 Bilde Kølabrennerslektens merke Brenden, Ola

12 Artikkel Stein kirke Lyse, Peter

13 Bilde Stein kirkeruin, 1957 Lyse, Peter

14 Bilde Detaljer fra ruinene på Stein Lyse, Peter

15 Artikkel En bondekones dag for 100 år siden Fjeldstad, Aasta

16 Bilde Gårdstun Fjeldstad, Øivind

17 Artikkel Odelsbønder og leilendinger på Ringerike i 1624 Halvorsen, Eyvind Fjeld

22 Lyrikk Madonna Bakke, Kari

23 Lyrikk Synets refleks Aasand, Eva

24 Artikkel Ådalen og Hedalens sagaskriver Elling Elsrud Villvoll, Varg

27 Artikkel Overtro, etter manuskript fra ca 1900 Wergeland, Henrik

28 Lyrikk Julekveldsklokke Bakke, Kari

29 Artikkel En sint elghund W., H. H.

30 Artikkel Dragonkampen på Norderhov Ukjent

32 Artikkel Den første sykkelrytter gjennom Ådalen ca. 1880 W., H. H.

Årgang 1960

0 Forside Med hest og kjerre (farger) Vibe, Harald

3 Lyrikk Fra treplog til traktor - til Norderhov sogneselskaps 150-års jubil Solheim, Elling M.

4 Artikkel Svarteboka Schjander, Fredrik

5 Bilde Omslagstegning fra Svarteboka Ukjent

6 Bilde Den swarta Dantzen Ukjent

7 Bilde En side fra Svarteboka Ukjent

9 Artikkel Husdyrnavn på Ringerike Fonnum, Helge

10 Artikkel Odelsbønder og leilendinger på Ringerike i 1624 Halvorsen, Eyvind Fjeld

17 Lyrikk Riddergården Solheim, Elling M.

18 Artikkel En haustdag i Ådalsskogen Dokken, Einar Heimås

18 Bilde I den gamle skogen under Veslefjell Dokken, Einar Heimås

19 Bilde Gammel skogsbu i Ådal Dokken, Einar Heimås

20 Artikkel Finnefjerdingen Solberg, Thorvald E.

20 Bilde Gamle Olaf Skaugstad Dokken, Einar Heimås

24 Artikkel Steinalderfunn på Ringerike Fonnum, Helge

24 Bilde Steinøks fra Ringerike Fonnum, Helge

25 Artikkel Krokskogen Almenning - høyesterettsdom fra 11. november 180 Kjørnæs, A. D.

26 Artikkel Statens salg til de almenningsberettigede bønder Kjørnæs, A. D.

28 Bilde Tangbråten på Tyristrand, 1930 Vibe, Harald

29 Artikkel Norderhov gamle prestegård forteller - Ringerikes Museum Nymoen, Sverre

29 Bilde Nærstadstuen Ukjent

29 Bilde Ringerikes Museum Ukjent

30 Bilde Arne B. Bang Ukjent

30 Bilde Kjøkkenet på prestegården Ukjent

31 Bilde Ingeborg Moen og Ellen Hals i Hvervensalen Ukjent

31 Bilde Trehest og lekevogn Ukjent

Årgang 1961

0 Forside Mørkgonga, 1961 Hauge, Harald

3 Lyrikk Trær som trygger Solheim, Elling M.

4 Artikkel Adam Øhlenschlager - Norges-reisen Ukjent

6 Bilde Krogkleven, 1833 Møller, J. P.

8 Artikkel Til en venn på Eiker Solberg, Thorvald E.

9 Artikkel De første husmenn på Ringerike Halvorsen, Eyvind Fjeld

13 Artikkel Små glimt fra det gamle Hønefoss Rynning, Aagot

13 Bilde Gammelt bilde av Hønefossen Ukjent

15 Bilde Thorsenmusikken 17. mai 1902 Ukjent

17 Artikkel Middelalderdokumenter på Ringerike - del 1 Fonnum, Helge

19 Bilde Skinnbrev fra Røyse, 1355 Ukjent

20 Artikkel Verp Fonnum, Helge

21 Bilde Lunder kirke Ukjent

21 Lyrikk Skogsalme - Lunder kirke 200 år Solheim, Elling M.

23 Bilde Lunder kirke Ukjent

24 Artikkel Sætrangfunnet Mjør, Sigvard

27 Artikkel Også en tiurleik på Holleia Solberg, Thorvald E.

Årgang 1962

0 Forside Øvre Ask, 1920 Vibe, Harald

3 Lyrikk Rimbrev til Asbjørnsen på 150-års dagen Solheim, Elling M.

4 Artikkel Sundvollen Schjander, Fredrik

4 Bilde Sundvollen gjestegiveri Ukjent

5 Bilde D/S Ringerike Ukjent

6 Bilde Bennet's "Tidaholmer" Ukjent

6 Bilde Pinsetur til Sundvollen i 1888 Ukjent

8 Bilde Karjol-skyss i 1835 Ukjent

9 Artikkel Middelalderdokumenter på Ringerike - del 2 Fonnum, Helge

13 Bilde Skinnbrev fra middelalderen Ukjent

14 Artikkel Glimt fra det gamle Hønefoss like etter århundreskiftet Rynning, Aagot

14 Bilde Tidligere bygning Ukjent

15 Bilde Granumstua og tomta til Privatbanken Ukjent

17 Bilde Barberstua som lå midt i gata Ukjent

20 Artikkel Krokskogens Almenning, 1823-utskiftningen Kjørnæs, A. D.

25 Artikkel Litt om styre og stell på Ringerike i gamle dager Halvorsen, Eyvind Fjeld

30 Artikkel Betraktninger omkring en lampe Solheim, Elling M.

30 Artikkel Ein kan lære no av alle ein treffer W., H. H.

32 Artikkel Straffesaker mot dyr Fonnum, Helge

Årgang 1963

0 Forside Jørgen Moe på fisketur Skredsvig, Chr.

3 Lyrikk Langbråtåvegen Solheim, Elling M.

5 Artikkel For- og etterspill til krigen på Ringerike i 1716 Schjander, Fredrik

6 Bilde Kartskisse som viser Carl XII's planer Ukjent

8 Bilde Minnestein over Kari Hiran, reist av Mil-Org i 1956 Ukjent

9 Bilde Slutten av Kari Hirans brev til Slottsloven Ukjent

10 Bilde Gregerstøtta på Granvollen Ukjent

11 Artikkel Middelandeldokumenter på Ringerike - del 3 Fonnum, Helge

15 Bilde Skinnbrev fra middelalderen Ukjent

16 Artikkel På Julevandring med Edvard Grieg Torsteinson, Sigmund

17 Bilde Trollhaugen, 1962 Sørensen, Hans

20 Artikkel Karjoltiden Solberg, Thorvald E.

21 Artikkel Innhøstningsredskaper for 4000 år siden og idag Fonnum, Helge

21 Bilde Flintblad til sigd funnet ved Vik i Hole Ukjent

22 Bilde Moderne skurtresker Ukjent

22 Bilde Sigd (rekonstruksjon) Ukjent

23 Artikkel Eventyr om Ringerike Wergeland, Henrik

24 Bilde Elling M. Solheim, 1942 Kyllingstad, Ståle

25 Lyrikk Himmelsmia Solheim, Elling M.

26 Artikkel A'Netta på Krokskogen, Netta Bjerke Blohm, Tom

27 Artikkel Kornet Ole Ramus Hvamstad, Per Th.

29 Bilde Ramus-sletta Ukjent

30 Artikkel Pottemakeri i Hønefoss 1720 - 1850/1855 R.

30 Bilde Gjenstander frapottemakeriet - Ringerikes Museum Ukjent

31 Bilde Gjenstander frapottemakeriet - Ringerikes Museum Ukjent

32 Bilde Pottemaker Mikael Hansen og frue Fredrikka Fredriksdatter Ukjent

Årgang 1964

0 Forside Munkestua ved Norderhov prestegård Jenssen, Gudrun Tingleff

3 Lyrikk Hyrden fra norden Solheim, Elling M.

5 Artikkel Litt om ættegranskning på Ringerike Halvorsen, Eyvind Fjeld

7 Bilde Utsikt over Steinsfjordenmot Åsa Bye, Per B. L.

12 Artikkel Jørgen Moe i prestelære hos sogneprest A. W. Støren Schjander, Fredrik

12 Bilde A. W. Støren, sogneprest til Norderhov 1820-1841 Ukjent

15 Artikkel Norderhov-slaget 28. mars 1716 Bang, Arne B.

17 Artikkel Små glimt fra det gamle Hønefoss Rynning, Aagot

18 Bilde Parti fra Hønefoss Bru ca 1900 Ukjent

19 Bilde Hønefoss kirke ca 1890 Ukjent

20 Artikkel Altertavlen i Bønsnes kirke Bang, Arne B.

22 Artikkel Middelalderdokumenter på Ringerike - del 4 Fonnum, Helge

23 Bilde Skinnbrev fra Røyse 1291 Ukjent

25 Artikkel Gamle skikker Loeshagen, Olav

26 Artikkel Karl J. Wenners beretninger Mjør, Sigvard

30 Artikkel Skjorta og julegeita Solheim, Elling M.

32 Artikkel Skilmålet. Begravelsesskikk fra Hallingdal Fonnum, Helge

Årgang 1965

0 Forside Fiskerkona, veggmaleri på Hesleberg gård Aadnes, Peder

3 Lyrikk Livstog Solheim, Elling M.

5 Artikkel Riddergården og slekten Ridder Rynning, Aagot

5 Bilde Riddergården med tunet Ukjent

6 Bilde Riddergården - Maren F. og Borghild Ridder Ukjent

7 Bilde Riddergården - Frøken Rynning i kjøkkenet Ukjent

9 Bilde Riddergården - Queen Anne-bordet Ukjent

10 Bilde Riddergården - Storstuen Ukjent

12 Artikkel Skatter og avg. på Ringerike i gammel tid Halvorsen, Eyvind Fjeld

20 Artikkel Studentertog 1839 Schjander, Fredrik

21 Bilde Berzelius ved festningsbryggen, 1851 Ukjent

22 Bilde Anna Colbjørnsdatter omdøpt til Harald Hårfagre Ukjent

23 Bilde Uppsala-studemtene bestiger Kolsås, 1852 Ukjent

25 Artikkel Et gammelt og underlig vers Fonnum, Helge

25 Artikkel Mellomalderdiplomene fra Ringerike Fonnum, Helge

26 Artikkel Hønensteinen (Vinlandstenen) som forsvant Bang, Arne B.

28 Artikkel 9. april 1940 - 8. mai 1945 Mjør, Sigvard

31 Artikkel Karl J. Wenners beretninger Mjør, Sigvard

Årgang 1966

0 Forside Frog gård, fra 1825 Riis, I. S.

3 Lyrikk Sommerfuglens korte saga Solheim, Elling M.

4 Artikkel Hønefoss kommunale høiere almenskole 1907-1911 Rynning, Aagot

5 Bilde Chr. Brinchmann Ukjent

5 Bilde J. J. Lorentzen Ukjent

5 Bilde O. F. Lagesen Ukjent

6 Bilde Anna Bryhn Ukjent

6 Bilde Otto Christophersen Ukjent

8 Artikkel Fra en tur over Krokskogen i 1594 - fra biskop Jens Nielssøns d Schjander, Fredrik

8 Bilde Biskop jens Nilssøn Ukjent

9 Bilde En slett plats som de kaller Taarget Ukjent

11 Bilde Kart over Krokskogen Ukjent

12 Bilde St. Olavs brønn Ukjent

13 Artikkel Forsommerstevne, 13. juni1965 Sundøen, Einar

16 Artikkel Jonas Ramus og Anna Colbjørnsdatter Bang, Arne B.

16 Bilde Anna Colbjørnsdatter Ukjent

18 Bilde Interiør fra Svenskestua Ukjent

19 Artikkel Slektstavle for Jonas Danielssøn Ramus og Anna Colbjørnsdatt Bang, Arne B.

20 Artikkel Jeg fant - jeg fant! Fra Skaret Schjander, Fredrik

20 Bilde prinsess Sophies utsikt fra Skaret ved Holdfjorden Ukjent

22 Artikkel Engebret Moe Færden Lund, Reidar

24 Artikkel Minner fra en lykkelig ungdom Solberg, Thorvald E.

26 Artikkel Gamle Amerikabrev på Ringerike Fonnum, Helge

30 Artikkel Frog gård i Norderhov Ukjent

Årgang 1967

0 Forside Tandberg gård i Norderhov Ukjent

3 Lyrikk Reisa til Nøkkerostjennet Solheim, Elling M.

4 Bilde Kontrakt ang. kirke-stol i Norderhov kirke Colbjørnsdatter, Anna

5 Artikkel Heggeliseter Schjander, Fredrik

5 Bilde Hæggelisætren, fra "Skilling-Magazin" 1854 Ukjent

6 Bilde Heggeliseter, august 1900 - 1 Ukjent

7 Bilde Kjøkkenet på Heggeliseter, fru Wiig steker vafler Ukjent

8 Bilde Heggeliseter, august 1900 - 2 Ukjent

9 Artikkel Segl fra 1614, Gulsvik Wium, Magnhild L.

9 Bilde Segl fra 1614, Gulsvik Ukjent

11 Artikkel Julegjester på Lauliseter 1906 Autén, Otto

11 Bilde Lauvliseter, Hvervenster og Heslebergster Ukjent

12 Bilde Heggelielva Ukjent

13 Bilde Authén, Skui og Basmer på Kusteinkollen Ukjent

16 Artikkel Jørgen Moe, en harmoniens mester Fougner, Ingeborg Prytz

17 Artikkel Idyll, eller realitet Fougner, Ingeborg Prytz

19 Lyrikk Høst på Krokskogen Autén, Otto

20 Artikkel Litt om Tandberg og Tandbergmennene i middelalderen Halvorsen, Eyvind Fjeld

29 Artikkel Sjøskorpionen i Tyrifjorden Størmer, Leif

31 Bilde Rekonstruksjon av sjøskorpionene i voks New York State Museum

Årgang 1968

0 Forside Halvdan Svarte - Lions stevne i 1968 Ukjent

3 Lyrikk Mens der var sommer Solheim, Elling M.

4 Artikkel Ringerikes saga - Stein og kirken der Bang, Arne B.

5 Bilde Kirkeruinene på Stein gård i Hole, juli 1818 Ukjent

7 Artikkel Harald Hårfagres stamtavle Bang, Arne B.

8 Artikkel Folk og finner Schjander, Fredrik

8 Bilde Mann fra Finnskogen Tiedemand, Adolph

9 Bilde Finneflakseter på Krokskogen Ukjent

10 Bilde Bråtebrenning Järnefelt, Aero

13 Artikkel Sommeren kommer til Ådalen Hansen, Martin A.

17 Artikkel Ringeriksjul, intervju med Sara Moe Pan

17 Bilde SaraMoe Ukjent

22 Lyrikk Den første hestehov Autén, Otto

23 Artikkel Etter gamle veier i Ådalen Dokken, Einar Heimås

23 Bilde Simensrud i Ådal Ukjent

24 Bilde Tjæreovn på Simensrud Ukjent

24 Bilde Tre generasjoner Simensrud Ukjent

25 Bilde Lensmann Skaugstads reisekiste Ukjent

27 Artikkel En 50 km fottur til Hønefoss Autén, Otto

27 Bilde Lauliseter om sommeren Ukjent

28 Bilde Otto Authén nyter utsikten Ukjent

29 Bilde Krokkleiv-bøssen på Kleivstua, Otto Authén jr. og sr. Ukjent

30 Artikkel Historien om "Gleden", Jørgen Henriksen Ukjent

31 Artikkel Fogd Ivar Wiels beskrivelse av Ringerike Wiel, Ivar

32 Lyrikk Samler Ukjent

Årgang 1969

0 Forside Breien gård på Ask Dokken, Einar Heimås

3 Lyrikk En jonsokkveld på Moe Solheim, Elling M.

5 Artikkel Major Wilhelm Jürgensen i krig og fred Schjander, Fredrik

7 Bilde Bautasteinen over Major Wilhelm Jürgensen ved Holekirke Ukjent

9 Artikkel Vor Frues Ridder Hansen, Martin A.

14 Artikkel Dr. Nils Bryn Ukjent

15 Bilde Dr. Nils Bryn Ukjent

16 Artikkel Hadelands Glassverk Ukjent

21 Artikkel Breien, litt om gården og slekta Dokken, Einar Heimås

21 Bilde Kaptein Thor Breien Ukjent

22 Bilde Linbråten, under Breien Ukjent

23 Bilde Breiensetera Ukjent

23 Bilde Krogsrud, under Breien Ukjent

25 Artikkel Ved Hans Grenaders stue Nymoen, Sverre

25 Bilde Grenaderstua ved Mo gård i Hole Ukjent

26 Bilde Mo'stjern eller Svarttjern Ukjent

27 Bilde Mo gård, sett fra Grenaderstua Ukjent

28 Artikkel Sommerstemning - Langs seterstier og gamle setervoller i Viker Hagen, Gunhild

29 Bilde Berte Opperud på besøk hos Gunhild MarieSmerud på Sandvik Opperud, Thorvald

29 Bilde Torsteinsrudbuapå Elsrudsetervollen Hagen, Gunhild

30 Artikkel Ringerikes saga. Religiøs og verdslig org. Bang, Arne B.

Årgang 1970

0 Forside Strande gård i Vestre Ådal Dokken, Einar Heimås

3 Lyrikk Solreisen Solheim, Elling M.

4 Artikkel Et og annet fra Krokskogen gj. årene Schjander, Fredrik

5 Bilde Etter Svartedauen Kittelsen, Theodor

6 Bilde Bispinne Anna Munch Ukjent

9 Bilde Krogskovens Pensionat Ukjent

10 Artikkel Strande og Strandefolket ved Sperillen Dokken, Einar Heimås

10 Bilde Strande gård i Vestre Ådal Dokken, Einar Heimås

13 Bilde Anders Paulsen Strande og hans første hustru, Anna Mathilde S Ukjent

17 Artikkel Røyertene Hagen, Gunhild

17 Bilde Parti av Ådal og Ådalselva Ukjent

18 Bilde Dampbåten "Begna"legger til kai ved Hagen landhandleri Ukjent

19 Bilde Fra Stavlund-støa ved Ådalselva Ukjent

20 Artikkel Ringerike i eldre dokumenter Bang, Arne B.

22 Artikkel Ringerikes Ungdomslag gjennom 50 år Kjos, Synnøve

23 Artikkel Den første bilen på Ringerike Lyse, Peter

24 Bilde Gammel bil Lyse, Peter

25 Artikkel Kraftutbygginga på Ringerike Mjør, Sigvard

27 Lyrikk Røsstjernsvisa Mjør, Sigvard

28 Artikkel John og Simen Velta i bjørnekamp Holte, Kr. E.

29 Artikkel Garthusen Goplerud, Per

29 Bilde Fjordlandskap Støvern, Håvard

30 Artikkel Ringerike - et militært sentrum Due, W.

32 Bilde Kornmagasin Ukjent

Årgang 1971

0 Forside Veggmaleri på Hesselberg Aadnes, Peder

3 Artikkel Elling M. Solheim Bakke, Kari

3 Bilde Elling M. Solheim Ukjent

5 Artikkel Farende folk med pensel og penn Schjander, Fredrik

5 Bilde Motiv fra Krokkleiva, ca 1819-1823 Carpelan, Wilhelm Maximilian

6 Bilde Parti av Ringerikemed Hønefossen, 1788 Paulsen, Erik

7 Bilde Broen (over Hønefossen) sett fra Griseøya, malt av en tysker i 1 Jonas, Emil

8 Bilde Sundvoldbroen nær Christiania, ca 1838 Mayer, Auguste

9 Bilde Tyri Fjord (malt fra Krokleiva), 1826 Price, Edward

10 Bilde Næs H., R.

11 Bilde Anna Colbjørnsdatter og Oberst Löwen, 1777 Paulsen, Erik

12 Artikkel Om gården Hesselberg og dens folk Dokken, Einar Heimås

12 Bilde Hesselberg gård i Norderhov Dokken, Einar Heimås

14 Bilde En tidligere eier av Hesselberg Aadnes, Peder

15 Bilde Aadnæs-stua på Hesselberg Kristiansen, Hans A.

16 Artikkel Buskerud - navnet Altern, Arne

17 Bilde Assessor Collet på Buskerud gård i 1830 Rørbye, M.

18 Artikkel Linerla Hansen, Martin A.

18 Bilde Bolandskap, 1967 Støvern, Håvard

18 Lyrikk Gamle Bønsnes kirke Rode, Otto F. W.

21 Artikkel Butikken Hansen, Martin A.

23 Artikkel Emigrantes egen historie Hagen, Gunhild

23 Bilde Nordby-stua i Ådal Ukjent

24 Bilde Gunhild og Erik Rolid Ukjent

24 Bilde Rolid-stua under Elsrudkollen Ukjent

25 Bilde Guri og Gulbrand Braaten Ukjent

26 Artikkel Lerberg gård, og storjegeren Anders Dokken, Einar Heimås

26 Bilde Lerberg gård på Ask Dokken, Einar Heimås

28 Bilde Anders Lerberg Dokken, Einar Heimås

29 Artikkel Lerberg seter Dokken, Einar Heimås

29 Bilde Lerberg seter på Holleia Dokken, Einar Heimås

30 Artikkel Ringeriksmålet Lyse, Peter

32 Artikkel Innbydelse; Utryddelsesjakt på bjørn i 1835 Oppen, Anders

Årgang 1972

0 Forside Detalj av Kristian 1. reisealter Løyland, Halvard

3 Artikkel Heftet Ringerike 50 års jubileum Bang, Arne B.

4 Artikkel Jul på Ringerike, 1922 Viker, Elling

5 Artikkel Var kongsgarden til Sigurd Syr på Stein? Løyland, Halvard

6 Bilde Kart over de sentrale delene av Hole Ukjent

9 Artikkel A Domino factum est istud, Ao 1716 d. 16 Aprilis Ramus, Jonas

9 Artikkel Trefningen i Krokkleiva 1716 Schjander, Fredrik

11 Bilde Kart over Kleivstu-området på Krokskogen Ukjent

12 Bilde Pasagen i gennom Krokkleven ved Ringerike i Norge. Optaget 1 Paulsen, Erik

13 Bilde Gammelt bilde fra Krokkleiva Ukjent

14 Artikkel Offersteder på Røyse Slåtto, Torbjørn

16 Artikkel Fra teknikkens barndom på Ringerike Mjør, Sigvard

16 Bilde Ringerike Meieri Bolag Ukjent

17 Bilde Einar Lillo i sitt selvkonstruerte fly, 1910 Ukjent

19 Bilde Den første Forden på Ringerike, 1909 Ukjent

20 Artikkel Ramberget i Ådal Dokken, Einar Heimås

20 Bilde Ramberget og Rasten ved Sperillen Ukjent

21 Bilde Den siste husmora på Ramberget Ukjent

22 Bilde Håkon og Simen Ramberget Ukjent

24 Artikkel Harald E. Solberg Thommessen, O.

24 Lyrikk To venner Solberg, Harald E.

26 Artikkel Ringvold gård Strande, Kristi

26 Bilde Ringvold gård i Norderhov Ukjent

31 Artikkel Husholdningskalendere for landbruket Bang, Arne B.

31 Bilde Nordby-manuskriptet fra 1699, ei skriftprøve Ukjent

33 Artikkel Sterke Jon, jeger, forteller, medisinm. Hagen, Gunhild

34 Bilde Jon og Anne Opperud Ukjent

35 Bilde Ferdaskrin, 1775 Ukjent

36 Lyrikk Til Norderhov Ringerike Rode, Otto F. W.

37 Artikkel Register for hefte "Ringerike" 1922-1972 Bergsund, Trond

Årgang 1973

0 Forside Norderhov Prestegård, 19. juli 1833 Ukjent

3 Artikkel Ringerikes Museum 50 År 1923-1973 Bang, Arne B.

7 Lyrikk Prolog til Ringerikes Museums 50-års jubileum Larsen, Thor Niels

8 Artikkel Ve - Veien - Bråtan Løyland, Halvard

9 Bilde Kart fra 1847 over gravplassene på Veien Løyland, Halvard

10 Bilde Gamlebygningen på Bråtan Løyland, Halvard

12 Bilde Veien gårdene Løyland, Halvard

13 Artikkel Bergsundgårdene i Ådalen Dokken, Einar Heimås

14 Bilde Østre Bergsund i Ådal Dokken, Einar Heimås

15 Bilde Vestre Bergsund i Ådal Dokken, Einar Heimås

16 Bilde Gammel milstein Dokken, Einar Heimås

16 Bilde Sundtakster, gammel tretavle Dokken, Einar Heimås

19 Artikkel Gammel-Haugen (i Soknedalen) Bull, Jakob Breda

19 Artikkel Jakob Breda Bull i Soknedalen Dokken, Einar Heimås

25 Artikkel Fra en tur paa Krokkleiven - Ringerike 1905 Tveito, Dagmar Line

26 Artikkel Hva våre gårdsnavn kan fortelle Slåtto, Torbjørn

30 Artikkel Utvandringshistorie fra Ringerike - Litt om sagaskriveren O. S. J Mjør, Sigvard

32 Artikkel Værkvisten Bergsund, Trond

Årgang 1974

0 Forside Kobberstikk fra Hønefoss Løyland, Halvard

3 Lyrikk Elling Bleiklia, Per Skaugen

4 Artikkel Over Krokskogen med kull. Fra 1770-årene Schjander, Fredrik

4 Bilde Fra Bærums Jernverk, 1780-åra Ukjent

5 Bilde En kullmile Ukjent

6 Bilde Kulltransport fra Ringerike til Bærums Verk i 1770-åra Ukjent

7 Bilde Fra Humledalsveien, en gammel kullvei Ukjent

8 Artikkel Jens Martin Kristofersen. Eventyrsamlar for Asbjørnsen Løyland, Halvard

8 Bilde Kilebakken Løyland, Halvard

9 Bilde En av de mange haugene på Kilemen, ved Ulsnabben Løyland, Halvard

12 Artikkel Moderne drift i gamledager. Hjul-, vogn- og sledemakere i Hole Bang, Arne B.

12 Bilde Harald Ruud og Johannes Næss Bang, Arne B.

13 Bilde Presse for skjeker Bang, Arne B.

13 Bilde Vognmaker-redskap Bang, Arne B.

14 Bilde Andrea Ultvedt Bang, Arne B.

15 Artikkel Gammel sogneinndeling på Ringerike Slåtto, Torbjørn

19 Artikkel Oppen gård i Heradsbygda Dokken, Einar Heimås

19 Bilde Oppen gård i Heradsbygda Dokken, Einar Heimås

22 Artikkel To særpregde representanter fra Ringerike. Michael Johan Fær Mjør, Sigvard

23 Bilde Michael Johan Færden Ukjent

24 Bilde Færdenskolen i Haugsbygd Ukjent

25 Bilde Candidat Engebret Moe Færden Ukjent

27 Artikkel Ringerikes Museum Hals, Ellen

27 Bilde Anna Colbjørnsdatters kjøkken Ringerikes Museum

28 Bilde Jørgen Moe-minnet 1 Ringerikes Museum

28 Bilde Jørgen Moe-minnet 2 Ringerikes Museum

30 Artikkel Møte med ulv - del 1 Johannessen, Nils

31 Artikkel Ordtak og reggler fra Ringerike Lyse, Peter

Årgang 1975

0 Forside Skreppa og staven til P. Chr. Asbjørnsen Løyland, Halvard

3 Lyrikk Ådal Tobiassen, Erling

4 Artikkel En hyldest til Ellen Hals Bang, Arne B.

4 Bilde Ellen Hals Bang, Arne B.

5 Artikkel Skreppe og stav etter eventyrkongen Peter Chr. Asbjørnsen Løyland, Halvard

5 Bilde Skreppa og staven til P. Chr. Asbjørnsen Løyland, Halvard

6 Artikkel Karen Bye forteller, - om husmannsliv, lindyrking, overtro og spø Holtvedt, Reidar

7 Bilde Stemning fra krokskogen Ukjent

8 Bilde Er det St. Olavskilden på Krokskogen? Ukjent

10 Artikkel Norderhov kirkes restaurering Jenssen, Oluf L.

10 Bilde Prost Oluf L. Jenssen Ukjent

11 Bilde Norderhov kirke Ukjent

12 Bilde Arkitekt Finn Bryn Ukjent

13 Artikkel Hjemme hos sorenskriver Schirmer Mjør, Sigvard

13 Bilde Georg Robert Schirmer Ukjent

14 Bilde Schirmergården: "Elvebakken" Ukjent

16 Artikkel Skjerping på Holleia Johannessen, G. A.

16 Bilde Tegningsinnbydelse for drift av kobberforekomster ved Åsterud Riksarkivet

18 Bilde Nikkelforekomster på Ringerike Ukjent

19 Bilde Ringerikes Nikkelverk i dag (1975) Ukjent

20 Artikkel Domprost Erling Tobiassen i Viker kirke Hagen, Gunhild

20 Bilde Domprost Erling Tobiassen med et av sine barnebarn Hagen, Gunhild

21 Bilde Viker kirke i Vestre Ådal Hagen, Gunhild

22 Artikkel Mor forteller (fra Hole) Dokken, Einar Heimås

22 Bilde Karine Dokken Dokken, Einar Heimås

25 Artikkel Mine venner - dyrene og fuglene Sundøen, Einar

25 Bilde Einar Sundøen Ukjent

27 Artikkel Strandebu, Ådal Jæger- og fiskeforenings hytte Ljungblad, Sverre G.

28 Bilde Strandebu Ukjent

30 Artikkel Bygdemøller i Hole, etter Jon Guldals atikkel i Ringerikes Blad 5 Guldal, Gudleik

31 Artikkel Møte med ulv - del 2 Johannessen, Nils

32 Artikkel Gygra Ukjent

32 Bilde Gygra, 1970 Schjander, Fredrik

Årgang 1976

0 Forside Hønefossen Løyland, Halvard

3 Lyrikk Lykke - stemning fra Kverndalen i Haugsbygd Ljungblad, Sverre G.

4 Artikkel På solen jeg ser; Jørgen Moe Løyland, Halvard

4 Bilde Mo gård i Hole Løyland, Halvard

6 Bilde Kart fra Ugledalen i Valle, Telemark Ukjent

7 Bilde Revtjønnapen i Telemark Ukjent

8 Artikkel Meieriet på Svendsrud i Hole Slåtto, Torbjørn

8 Bilde Svendsrud Meieri i Hole Ukjent

9 Bilde Interiør fra Svendsrud Meieri i Hole Bekken, Kristoffer

10 Artikkel Ringeriksmaleren Hans Ødegaard Bang, Arne B.

10 Bilde Selvportrett Ødegaard, Hans

13 Artikkel Sigurd Bondes ætt Hallmann, Kjell

13 Artikkel Sigurd Bondes ætt Solberg, Thorleif

17 Artikkel Finneplassen (i Ådal) Knoph, Bjørn

20 Artikkel Treskjærer Hans Engen Andersen, Hilde

23 Artikkel Kølbrennerætta fra Lunder Dokken, Einar Heimås

23 Bilde Minnestøtte over Goplerudætten Dokken, Einar Heimås

24 Bilde Elling Goplerud Ukjent

26 Bilde Symbolet til kølbrennerætta Ukjent

29 Artikkel De gode, gamle dager Guldal, Gudleik

29 Bilde Jens Blom i båt utenfor Svendsrud brygge i 1906 Ukjent

31 Artikkel Fra det eldre Hønefoss Mjør, Sigvard

31 Bilde Anders Haraldsen (feier) Ukjent

Årgang 1977

0 Forside Ved Steinsfjorden Løyland, Halvard

3 Lyrikk Hønefoss-sangen Espe, Knut

3 Lyrikk Sang for Hønefoss Bye, Joh. E.

4 Artikkel Lundesgårdene Bjørke, Erling

4 Bilde Nedre Lundesgård, Sokna Ukjent

5 Bilde Øvre Lundesgård, Sokna Ukjent

7 Artikkel Kronologisk oppsett over Lundesgårdene Bjørke, Erling

8 Artikkel Den gamle Ringkollstua Sørensen, Edith

8 Bilde Den gamle Ringkollstua Ukjent

9 Bilde Gjester på Ringkollen, med Theodor Caspari Ukjent

9 Bilde Karneval på Ringkollstua Ukjent

12 Artikkel Mennesker på Viul for 8000 år siden Syvertsen, Arnfinn

12 Bilde Hjortehornshakken fra Viul - 8000 år gammel 1 Ukjent

13 Bilde Hjortehornshakken fra Viul - 8000 år gammel 2 Ukjent

14 Artikkel Ringago Bergsund, Trond

15 Artikkel Else Ridder og hennes samtid Stenersen, Else Vogt

15 Bilde Else Ridder Ukjent

16 Bilde Glatvedt Hotel Ukjent

20 Artikkel Vassenden Dokken, Einar Heimås

20 Bilde Vassenden Dokken, Einar Heimås

21 Bilde Iver Hurum, føderådsmann på Vassenden Dokken, Einar Heimås

23 Artikkel Dikterpresten Jørgen Moe Berg, Arne Chr.

23 Bilde Jørgen Moe Ukjent

26 Artikkel Glimt fra en sliters saga - Litt om lønns- og arbeidsforholdi 1920 Ljungblad, Sverre G.

27 Bilde Tømmerfløting i Ådalen Ukjent

28 Artikkel Stavhella-navnet Løyland, Halvard

29 Bilde Utsyn fra Stavhella Løyland, Halvard

30 Artikkel Gårdsnavnet Bjørke Slåtto, Torbjørn

30 Bilde Lundstad-Bjerke Ukjent

32 Artikkel Kultursted i Haugsbygd - Klekken Mjør, Sigvard

32 Bilde Klekken, 1940 Ukjent

34 Artikkel Anders postmann og nissen Hagen, Gunhild

35 Bilde Anders postmann og Bron (hesten) Ukjent

36 Bilde Helgestuen, hjemmet til Anders postmann Opperud, Thorvald

37 Artikkel Visitt hos tante Maren på Hverven Olerud, Maren-Anita

Årgang 1978

0 Forside Skjærsjøen Løyland, Halvard

2 Artikkel Presentasjon av hefte nr. 50 Redaksjonen

3 Artikkel Heftet Ringerike's første år Johannessen, Nils

4 Bilde Halsteinrud gård i Heradsbygda, 24. august 1948 Vibe, Harald

5 Lyrikk Storelven Klemp, Helene L.

6 Artikkel Hovind, en tidligere kongsgård Dokken, Einar Heimås

6 Bilde Nedre Hovind, Tyristrand Dokken, Einar Heimås

7 Bilde Øvre Hovind, Tyristrand Dokken, Einar Heimås

11 Artikkel Håkon Sødal in memoriam Mjør, Sigvard

11 Bilde Håkon Sødal Ukjent

15 Artikkel Maleren Harald Vibe på Ringerike Bang, Arne B.

15 Bilde Harald Vibe Ukjent

18 Bilde Maleri av Harald Vibe Vibe, Harald

19 Artikkel Ask Sæter Vibe, Harald

19 Bilde Ask Sæter Vibe, Harald

20 Bilde Interiør fra Ask Sæter Vibe, Harald

21 Artikkel Et blad av Ringerikes forhistorie Helgen, Geir

21 Bilde Bolandskap (ukjent motiv) Ukjent

22 Bilde Våpenkniv fra Nordre Grønvold i Ådal Ukjent

23 Bilde Skjoldbulemed knapp i toppen Ukjent

23 Bilde Skjoldtornspenne Ukjent

24 Artikkel Glimt fra Hønefoss i 1920-årene Sørensen, Edith

24 Bilde Søndra torg i Hønefoss, 1920-åra Ukjent

26 Bilde Søndra torg 17. mai 1897 Ukjent

28 Bilde Søndra torg med Granum-stua Ukjent

29 Artikkel Dåp og kirkegang Guldal, Gisle

29 Bilde Gamle Hole kirke Ukjent

31 Artikkel Knut Gigstad, Ringerikes første skoleinspektør Mjør, Sigvard

31 Bilde Knut Gigstad Ukjent

34 Artikkel Lærer Bjarne Vidar og utgravningen på Stavhella Løyland, Halvard

34 Bilde Bjarne Vidar Ukjent

35 Bilde Fra skuespillet på Moe-stemne i 1954 Ukjent

36 Bilde Utgraving på Stavhella 1 Vibe-Müller, Karl

36 Bilde Utgraving på Stavhella 2 Vibe-Müller, Karl

37 Bilde Utgraving på Stavhella 3 Løyland, Halvard

37 Lyrikk Skreppekaren på Ringerike Solheim, Elling M.

38 Lyrikk Sang på Ringerike Olerud, Maren-Anita

39 Artikkel En eldre strandlinje i Tyrifjorden Slåtto, Torbjørn

40 Bilde Leinejordene Ukjent

41 Artikkel Anders Andersen Holst - En stamfar for mange Ringerikinger Solberg, Thorleif

44 Artikkel Heradsbygda. Fra flokkområde til enfamilie-gårder Syvertsen, Arnfinn

46 Bilde Ve - urgården i Heradsbygda Syvertsen, Arnfinn

47 Artikkel Forsikring fra gammel tid i Hønefoss Tallerås, Trond

47 Bilde Forsikring av gårder Ringerikes Blad

48 Bilde Forsikringspolise fra 1893 Ukjent

49 Bilde Storebrand-annonse den 30. juni 1847 Ringeriges Ugeblad

49 Lyrikk Fra "Leik i grålysningen" Solheim, Elling M.

50 Artikkel Henrik Wergelands sønnesønn var gift med Hanna Haug fra Tyr Mjør, Sigvard

50 Bilde Hanna Haug og mannen, Ragnvald Arnold Knudsen Ukjent

52 Bilde Olaf Knudsen og svigerdatteren Hanna Haug Ukjent

53 Artikkel Wergelands-gutten Mjør, Sigvard

54 Artikkel Lindåsen-Lia (i Ådal) Dokken, Einar Heimås

56 Artikkel En trofast kirketjener Samuelsen, Margit

Årgang 1979

0 Forside Stein gård i Hole Løyland, Halvard

3 Artikkel Einar Heimås Dokken Ukjent

3 Artikkel Kronologisk oppføring av Einar Heimås Dokkens artikler i hefte Ukjent

4 Bilde Halvorsbråten, husmannsplass under Stein i Hole Ukjent

4 Lyrikk Bauta for husmenn Olsen, Frank

5 Artikkel En fottur til Ringerike i 1874 Schjander, Fredrik

5 Bilde Damer på fottur Rude, Chr. G.

7 Artikkel Hole kirke 1954 - 1979 Guldal, Gudleik

7 Bilde Hole kirke Ukjent

9 Artikkel Sundvolden - et sted med tradisjoner Klemp, Helene L.

9 Bilde Sundvolden Hotel Ukjent

11 Bilde Interiør fra Sundvolden Hotel Ukjent

13 Bilde Sundvollen og omegn Ukjent

16 Artikkel Heradsbygdas topografi Bang, Arne B.

16 Bilde Øvre og Nedre Veien Ukjent

18 Bilde Kart over Heradsbygda med omegn Ukjent

20 Artikkel Viker sanitetsforening gjennom 50 år Hagen, Gunhild

20 Bilde Eldrid Ringerud, Ambrosia Blakstvedt, Olaug Viker og Berthe Th Tobiassen, Erling

21 Bilde Ådalskvinner på Viker gård, 1920-åra Opperud, Thorvald

22 Lyrikk Reklame med humor fra århundreskiftet Strande, Gerda

23 Artikkel Gårdsvald - eiendomsfigurer Slåtto, Torbjørn

23 Bilde Sætrang gård i Haugsbygd Ukjent

24 Bilde Kart over gårder i Haug prestegjeld - del 1 Ukjent

25 Bilde Kart over gårder i Haug prestegjeld - del 2 Ukjent

26 Bilde Færden gård i Haugsbygd Ukjent

27 Bilde Løken (Leikvin) gård i Haugsbygd Ukjent

28 Artikkel Gårdsklasse og skyld i 1624 - Haugsbygd Slåtto, Torbjørn

29 Artikkel Læreren og forfatteren August Steinhamar Mjør, Sigvard

29 Bilde August Steinhamar Ukjent

30 Bilde Bøker av August Steinhamar Ukjent

33 Artikkel Sognedalens Jernværk Solgård, Jan

33 Bilde Sognedals Jernverk, 1773 Løvenskiold, J. G.

35 Bilde Jernplate fra 1763 Ukjent

35 Bilde Portstolpe 1 Ukjent

36 Bilde Portstolpe 2 Ukjent

38 Bilde Ovn fra 1794 Ukjent

39 Bilde Gruvetjern på Holleia Ukjent

40 Bilde Ovnsplate fra 1794 Ukjent

41 Bilde Verkenselva i 1979 Ukjent

42 Artikkel Barndomsminner fra Hønefoss Olsen, Bjarne

43 Bilde Bilde "Hone-fossen June 21st 1850" Ukjent

44 Bilde Jernbanehotellet, nå Grand Hotell, ca 1910 Ukjent

45 Artikkel Tida går Løyland, Halvard

45 Bilde Einagssteinen Ukjent

46 Artikkel Historisk tidsinndeling Løyland, Halvard

47 Artikkel Companer og Leyemaalssyndere Guldal, Gisle

Årgang 1980

0 Forside Minne-bautaen på Borger - 40 år siden kampene i Haug Løyland, Halvard

3 Lyrikk Fiskelykke Solheim, Elling M.

4 Artikkel Dr. phil. H. O. Christophersen in memor. Klemp, Helene L.

4 Bilde Dr. phil. H. O. Christophersen Ukjent

6 Artikkel Redaksjonen forord Bang, Arne B.

6 Bilde Fingar Enger, etter maleri av Gulliksen Foll, Harriet

7 Artikkel Enger-eventyret "Kongen av Goose River" Nelson, Peder H.

7 Bilde Peder H. Nelson Ukjent

8 Bilde Fingar Engers farm i Hatton, North Dakota Ukjent

9 Artikkel Et glimt av eventyr (Amerika) Enger, Asle

9 Bilde Asle Enger Ukjent

11 Artikkel Løchen, Et handelshus i Hønefoss 125 år Sørensen, Edith

11 Bilde Hønefoss torg med Løchengården Ukjent

12 Bilde Gulbrand Andersen Løchen med hustru og barn Ukjent

13 Bilde Anders og Martha Løchen, med datteren Gunhild, ca 1892 Ukjent

14 Bilde Innbydelse ved G. Løchens begravelse i 1919 Ukjent

14 Bilde Løchengården etter torvtid, ca 1932 Ukjent

15 Bilde Annonse fra G. Løchens Vinlager, ca 1880 Ringeriges Ugeblad

15 Bilde Generalkonsul Gulbrand Løchen Ukjent

16 Bilde Bjørn Darre Fogth Ukjent

17 Bilde Fingar Engers gravmonument ved Litte Forks gravlund (fortsatt f Nelson, Peder H.

18 Artikkel Nyrydding av gårder i Ådalen Halvorsen, Eyvind Fjeld

19 Bilde Nes i Ådal, 1980 Ukjent

20 Bilde Viker kirke Ukjent

22 Bilde Vestre Bergsund i Ådal Ukjent

23 Lyrikk Asbjørnsens stubbe Holm, Connie Frydenlund

24 Artikkel De harde 1930-åra Bentzen, Morgan

25 Lyrikk Steinplukkernes vise Ukjent

26 Artikkel Ringerike Husflidsforening, 50 år Gjørvad, Oddlaug

28 Bilde Ringerike Husflidsforenings stand på varemessen i 1935 Ukjent

29 Bilde Husflidting laget i tre Ukjent

29 Bilde Husflidting laget i ull Ukjent

30 Artikkel Et lite sagn fra Tyristrand Samuelsen, Margit

30 Bilde Øvre Solberg gård, Tyristrand Ukjent

31 Artikkel Omkring skifter på Havik i Soknedalen Solberg, Thorleif

33 Bilde Nedre Havik gård Ukjent

35 Artikkel Ringerike i bronsealdertid Syvertsen, Arnfinn

35 Bilde Røysa ved Haug gård på Tyristrand Ukjent

36 Bilde Haug gård, Tyristrand Ukjent

39 Artikkel Gomnæs-miljøet, musikere og komponister - del 1 Lund, Thure

39 Bilde Gomnæs-musikken, gruppebilde Ukjent

40 Bilde Hans O. Gomnæs Ukjent

40 Bilde Vals nr. 45 Gomnæs, Hans O.

41 Bilde Vals nr. 9 Dæhli, Anders

42 Bilde Anders Gomnæs Ukjent

42 Bilde Nils Gomnæs Ukjent

43 Bilde Ivar Rytterager Ukjent

43 Bilde Vals nr. 33 Rytterager, Ivar

44 Artikkel Den Kirkelige Konfirmasjon Bang, Arne B.

44 Bilde Haug kirke Ukjent

45 Bilde Ellen Marie Gravlie Ukjent

45 Bilde Viker kirke Ukjent

46 Artikkel Vegårdsfjerdingen Løyland, Halvard

46 Bilde Hauststeming ved Storflåtan Ukjent

47 Bilde Gyrihaugen, fra Migartjørn Ukjent

48 Bilde Utsyn fra Høgåsen Ukjent

Årgang 1981

0 Forside Strømsoddbygda kapell Løyland, Halvard

3 Lyrikk Så toner det atter Solheim, Elling M.

4 Artikkel Avdukingen av Jørgen Moes bauta 7. september 1913 Ringerikes Blad

4 Bilde Bautastein over Jørgen Moe Ukjent

6 Bilde Mo gård i Hole, 1982 Ukjent

7 Bilde Mo gård i Hole, før 1910 Ukjent

9 Bilde Dukkestuen på Mo gård i Hole Ukjent

12 Artikkel Sagaskriveren Ole S. Johnson Nelson, Peder H.

12 Bilde Ole S. Johnson Ukjent

13 Bilde Ole S. Johnsons farm i Spring Grove, MN Ukjent

14 Bilde Ringerikslaget i U. S. A., 1919 Ukjent

15 Artikkel Midtskogen, fra finneplass til skoggård Slåtto, Torbjørn

15 Bilde Midtskogen gård i Hole Ukjent

18 Artikkel Bispevei og allfarvei Slåtto, Torbjørn

18 Bilde Midtskogsteinen på Korkskogen Ukjent

19 Bilde Kart over deler av Krokskogen Ukjent

20 Bilde Hjørnestein ved finneplass kjella Ukjent

21 Bilde Finneplass kjella Ukjent

22 Artikkel Ole Evensen fra Ådalen, 1833-1877 Sevildhaug, Odd E.

22 Bilde Ole Evensen Ukjent

23 Bilde Marte, datteren til Ole Evensen Ukjent

24 Bilde Steinmoen gård i Alvdal, kjøpt av Ole Evensen i 1877 Ukjent

26 Artikkel Helge Ellingsen Vaagaard, stortingsmann Hallmann, Kjell

26 Artikkel Helge Ellingsen Vaagaard, stortingsmann Solberg, Thorleif

26 Bilde Vågård på Eidsvoldsmannens tid Ukjent

27 Bilde To bautaer over Helge Ellingsen Waagaard, Norderhov kirkegår Ukjent

29 Bilde Nedre Vågård Ukjent

31 Bilde Øvre Vågård Ukjent

32 Artikkel Solberg på Tyristrand Syvertsen, Arnfinn

32 Bilde Solberg gård på Tyristrand Ukjent

33 Bilde Solbergtjernet Ukjent

35 Artikkel Sigurd Bondes ætt Baklien, Botolv

35 Bilde Gulsvik gård, Flå Ukjent

37 Artikkel Han farbror Gudbrand og je (om Gudbrand Opperud) Hagen, Gunhild

37 Bilde Gudbrand Opperud ved symaskinen Ukjent

38 Bilde Gudbrand Opperud og slektstreet hans Ukjent

40 Bilde Gudbrand Opperud lytter til lydavisen fra Ringerikes Blad Ukjent

41 Artikkel Det Kgl. Selskab for Norges Vel Mjør, Sigvard

41 Bilde Alfhild Oppen med kuene på beite Ukjent

42 Bilde Benterud-stevnet i 1981 - fremvisning av hester Ukjent

43 Bilde Benterud-stevnet i 1981 - bedømmelse av hester Ukjent

44 Lyrikk Betraktninger Holm, Connie Frydenlund

45 Artikkel Hundstad - Rakkestad Syvertsen, Arnfinn

45 Bilde Hundstad gård på Røyse - Gammelklokkergården Hildisch, Fredrik C.

46 Bilde Øvre Rakstad gård, Vegårdsfjerdingen Ukjent

47 Artikkel En avleggs driftsform for småbrukere Mjør, Sigvard

47 Bilde Oskar Kornbråten ved traktoren Ukjent

49 Lyrikk Tiden er gaaet som et dikt, sølvbryllupssang den 20. juli 1915 Steinhamar, August

50 Artikkel Gomnæs-miljøet, musikere og komponister - del 2 Lund, Thure

50 Bilde Gomnæs gård på Røyse Ukjent

51 Bilde Anton Gomnæs, ca 1910 Ukjent

52 Bilde Gjermund Lyche Gomnæs, 1912/1913 Ukjent

53 Bilde Gomnæs-barna på Bratlie i Dalsbråten, 1913 Ukjent

54 Bilde Electrisk Bureaus orkester i Oslo Ukjent

55 Bilde N. Nicolaisens 25-års jubileum som lensmann, 1903 Ukjent

56 Bilde Bratlie i Dalsbråten Ukjent

Årgang 1982

0 Forside Buvann og Bukollen Løyland, Halvard

3 Lyrikk Jul (Til min Faders simple Stue) Moe, Jørgen

4 Artikkel I Asbjørnsen og Moes fotefar Støylen, Kåre

4 Bilde Mo gård i Hole Ukjent

5 Bilde Utsikt mot Stbdal Ukjent

8 Artikkel Posten i Hønefoss og distriktet rundt byen, frem til århundreskift Østlund, Tor

9 Bilde Brev til Rosendal Ukjent

9 Bilde Gammel postliste Ukjent

10 Bilde Peder Johan Støren, 1853-1854 Ukjent

11 Bilde Albert J. Hansen, 1887-1908 Ukjent

11 Bilde Amund Thorne, 1865-1885 Ukjent

12 Bilde Brev med blått Hønefoss-stempel, datert 22. januar 1854 Ukjent

14 Artikkel The Heen Mineral Mines - om bly og sinkgrivene på Vågård Solgård, Jan

14 Bilde Fra dagåpningen i hovedorten i gruva Ukjent

15 Bilde Fra hovedorten i gruva Ukjent

16 Bilde Berghallene (nesten gjengrodd) Ukjent

17 Artikkel Grinastua Samuelsen, Margit

17 Bilde Grinastua, ved veien til Væleren Ukjent

18 Artikkel Stein Fossgard Grytli, Kaare

18 Bilde Stein Fossgard Ukjent

19 Artikkel Nyrydding i Soknedalen fra 1500 Halvorsen, Eyvind Fjeld

20 Bilde Rud gård, Sokna Ukjent

23 Bilde Berg gård, Sokna Ukjent

25 Bilde Nedre Lundesgård, Sokna Ukjent

26 Bilde Oppen gård, Heradsbygda Ukjent

27 Artikkel Tre middelalder diplomer fra Hole Slåtto, Torbjørn

28 Bilde Middelalder diplom - Frøyshov Ukjent

29 Bilde Loft (stabbur) fra Hedmark, 1623 Ukjent

30 Lyrikk En nyere bygdevise - Underveis Guldal, Jon

31 Lyrikk En nyere bygdevise - Paa Hønefoss torv Guldal, Jon

32 Artikkel Vognmenn i Hønefoss Andersen, A.

32 Artikkel Vognmenn i Hønefoss Knoph, Bjørn

32 Bilde Søndre Torg i Hønefoss, før 1915 Ukjent

35 Bilde Søndre Torg og Stabellsgate, etter 1915 Ukjent

36 Bilde Øvre Stabellsgate i gamle dager Ukjent

37 Bilde Thisted Frørenseri i Sibbernsgata, Hønefoss Ukjent

38 Bilde Glatvedt Hotel i Hønefoss Ukjent

39 Artikkel Olsviken Aldershjem Hagen, Gunhild

39 Bilde Olsvigen gård, 1921 Opperud, Thorvald

41 Artikkel Hans Andersen Foss Nelson, Peder H.

41 Bilde Hans Andersen Foss Ukjent

44 Artikkel Kirkenesturen til lærerne i 1942 Mjør, Sigvard

45 Bilde Lærere som ble sendt til Grini Ukjent

46 Bilde Jakob Vaaga Ukjent

46 Bilde Stormfyrsten Ukjent

47 Bilde Gymastikk på Jørstadmoen Ukjent

49 Artikkel Karine Karlsen forteller Knutsen, Sverre Rødsten

49 Bilde Karine Karlsen og en kunde Ukjent

52 Artikkel Ringerikssamlingen på Ringerike Bibliotek Sviund, Brit Astri

52 Bilde Biblioteksjef Helene L. Klemp Ukjent

52 Bilde Ringeriksrummet på bilblioteket Solberg, Anne Sofie

54 Artikkel Rognerudætten i Ådalen Bjørke, Erling

54 Bilde Rognerud gård, Soknedalen Ukjent

57 Bilde Stavlundstøe gård, Soknedalen Solberg, Anne Sofie

59 Bilde Nordgarden Grønvold, Soknedalen Solberg, Anne Sofie

60 Bilde Hovland gård, Soknedalen Ukjent

61 Artikkel Tillegg til Erling Bjørkesartikkel om Rognerud og Rognerud-ætte Hallmann, Kjell

61 Artikkel Tillegg til Erling Bjørkesartikkel om Rognerud og Rognerud-ætte Solberg, Thorleif

61 Bilde Øvre Veme gård, Soknedalen Ukjent

64 Artikkel Brev fra 1871 Uggen, Anders Fingarsen

64 Lyrikk Norges Sjønhed Fremfor Amerika Uggen, Anders Fingarsen

Årgang 1983

0 Forside Veien skole Løyland, Halvard

3 Lyrikk Noter til "Til Deg" Bjørgås, Nils

3 Lyrikk Til Deg Solheim, Elling M.

4 Artikkel Gamle bygdeborger på Ringerike Syvertsen, Arnfinn

4 Bilde Utsikt mot Tjuenborgen Løyland, Halvard

5 Bilde Oppen bygdeborg, mur 1 Solberg, Anne Sofie

5 Bilde Oppen bygdeborg, vei Solberg, Anne Sofie

6 Bilde Oppen bygdeborg, mur 2 Solberg, Anne Sofie

6 Bilde Oppen bygdeborg, utsikt mot syd Solberg, Anne Sofie

7 Artikkel Veien gamle skole Løyland, Halvard

7 Bilde Veien gamle skole Løyland, Halvard

9 Bilde Fra Hønefossen Ukjent

10 Artikkel En kveldsvandring på Krokskogstier Slåtto, Torbjørn

10 Bilde Pasagen i gennom Krokkleven ved Ringerike i Norge. Optaget 1 Paulsen, Erik

11 Bilde Gapahuk, ill. er merket N. J. Ukjent

12 Artikkel Martin og Mathilde Skredsvik Braatalien Nelson, Peder H.

12 Bilde En sommerdag på Martin og Mathilde Braateliens Ebreidablik" i Nelson, Peder H.

13 Bilde Peder H. Nelsson hilser på Kong Olav V ved hans besøk i Minn Ukjent

14 Bilde Martin og Mathilde Skredsvik-Braateliens gård ved Colgan, ND Nelson, Peder H.

15 Artikkel Skattemanntallet fra 1528 på Ringerike Halvorsen, Eyvind Fjeld

23 Artikkel Andreas Persbråten Olerud, Maren-Anita

23 Bilde Andreas Persbråten Olerud, Maren-Anita

25 Artikkel Olav Loeshagen, komponist og musiker Mjør, Sigvard

25 Bilde Olav Loeshagen Ukjent

26 Bilde Noter til "Bønn" av Olav Loeshagen Ukjent

27 Bilde Noter til "Solnedgang" av Olav Loeshagen Ukjent

28 Artikkel Årets sommerutst. på Ringerikes Museum Kvernberg, Aslaug

28 Bilde Barneværelse fra begynnelsen av 1900-åra Rosendal, Ivar

29 Bilde Lille-Beate, Norges mest kjente dukke Ukjent

30 Artikkel Elsrud-ætten Elsrud, Elling

30 Bilde Skollerud gård i Ådal Solberg, Anne Sofie

32 Bilde Løkke gård i Ådal Solberg, Anne Sofie

36 Bilde Flaskerud gård i Ådal Solberg, Anne Sofie

37 Artikkel Litt mer om Elsrud-ætten Hallmann, Kjell

37 Artikkel Litt mer om Elsrud-ætten Solberg, Thorleif

37 Bilde Nordre Elsrud i Ådal Solberg, Anne Sofie

38 Bilde Søndre Elsrud i Ådal Solberg, Anne Sofie

42 Artikkel Minner fra 60 år tilbake Sørensen, Edith

42 Bilde Andrea Onsaker Ukjent

46 Artikkel Historie, sagn og virkelighet Hagen, Gunhild

46 Bilde Plantefarging i Elsrudvika Ukjent

46 Bilde Skomakersteinen Ukjent

47 Bilde Den gamle brygga ved Johnsrud Ukjent

47 Bilde Haugarsteinen Ukjent

47 Bilde Jutulbru Ukjent

48 Artikkel Nils Bjørgås in memoriam Nenseter, Kjell J.

48 Bilde Nils Bjørgås Ukjent

49 Bilde Nils Bjørgås på Bukollen Ukjent

50 Artikkel Jørgen Moes vise om Ola Faafeng Mjør, Sigvard

50 Bilde Ola Faafeng Ukjent

52 Artikkel Ringeriksdrakten - bunad Kvernberg, Aslaug

52 Bilde Blomsten på Ringeriksdrakten Jenssen, Gudrun Tingleff

52 Bilde Veggmaleriet "Fiskerkona" på Hesselberg Aadnes, Peder

53 Bilde Ringeriksdrakten ble brukt under varemessen i Hønefoss i 1935 Ukjent

54 Bilde Borden som danner grunnlag for mønsteret på "Ringeriksbunad Jenssen, Gudrun Tingleff

55 Bilde Ringeriksbunaden fra Ringerikes husflidlag Ukjent

57 Artikkel Krigsflyver av Ringeriksætt Nelson, Peder H.

57 Bilde I krig over Berlin Ukjent

58 Bilde Elmer T. Lian ble gift med Edwina Amundrud Ukjent

59 Bilde Elmer T. Lian som tyst krigsfange Ukjent

60 Bilde Elmer T. Lian med hustru, sønn og datter Ukjent

60 Bilde Elmer T. Lian med sin manuskriptbok Ukjent

61 Artikkel Johan Frøshaug, dekoratør og kunstmaler Guldal, Gudleik

61 Bilde Johan Frøshaug Ukjent

61 Bilde Totenklokke fra 1824, malt opp igjen av Johan Frøshaug i ca 19 Ukjent

62 Bilde Dekorert skap Johan Frøshaug på Langerud gård på Snarum Ukjent

62 Bilde Landskapsmaleri av Johan Frøshaug Ukjent

62 Bilde Takdekorasjon av Johan Frøshaug fra Lofthus gård på Snarum Ukjent

63 Artikkel Register for heftet Ringerike 1973 - 1982 Ukjent

Årgang 1984

0 Forside Norderhov Prestegård - gammelt bilde Ukjent

3 Lyrikk Sokken's saga, 1915 Solberg, Harald

4 Artikkel Fra gamle dager på Skjerdalen Brug Samuelsen, Margit

4 Bilde Hornorkester, 1888 Ukjent

5 Bilde Skjærdalens Brug, ca 1880 Ukjent

6 Artikkel Ellen Hals til minne Kvernberg, Aslaug

6 Bilde Ellen Hals Ukjent

7 Artikkel Hønefoss høyere skole 100 år Syvertsen, Arnfinn

7 Bilde Middelskolen i Hønefoss Ukjent

9 Artikkel Bjønnestilling ved Storejuv Elgmork, Kåre

9 Artikkel Bjønnestilling ved Storejuv Lien, Ragnvald

9 Bilde Åtestilling ved Storejuv i Strømsoddbygda Ukjent

10 Bilde Kart overøvre Strømsoddbygda Lien, Ragnvald

10 Bilde Storejuv med åtestillingen Elgmork, Kåre

11 Bilde Dyreknokler Elgmork, Kåre

12 Artikkel Småplukk fra tingbøker Solberg, Thorleif

14 Artikkel Feltpost på Helgelandsmoen Østlund, Tor

14 Bilde Kontrakt om postbefordring Ukjent

15 Bilde Feltpostvogn ved Helgelandsmoen, 1912 Postmuseet

16 Artikkel For at faae utryddet den uhyre Mængde bjørner Moe, Hans

17 Artikkel Hans Hegna, dikter og lærer Mjør, Sigvard

17 Bilde Hans Hegna Ukjent

19 Artikkel Biskop Eivind Berggrav og Ringerike Berg, Arne Chr.

19 Bilde Mosjon med vakthold under interneringsårene i Asker Ukjent

20 Bilde Biskop Eivind Berggrav i Oslo domkirje, 1951 Ukjent

22 Artikkel Holte i Ådal Hallmann, Kjell

22 Artikkel Holte i Ådal Solberg, Thorleif

23 Bilde Holtbibelen Ukjent

24 Bilde Nesmoen gård i Ådal Ukjent

26 Bilde Søndre Lunde gård i Ådal Ukjent

26 Bilde Vestre Holte gård i Ådal Ukjent

27 Bilde Gravlimoen gård i Ådal Ukjent

28 Bilde Nordre Holte gård i Ådal Ukjent

30 Bilde Søndre Lindelien gård i Ådal Ukjent

31 Artikkel Nyttevekster på Ringerike Lund, Thure

31 Bilde Origanum Ukjent

32 Bilde Karve Ukjent

33 Lyrikk Anna Colbjørnsdatter - ei gammel vise Ukjent

34 Artikkel Bygningevern i Hole Sellæg, Jo

34 Bilde Badstua på Elstangen - under nedrivning Sellæg, Jo

34 Bilde Badstua på Elstangen, 1979 Sellæg, Jo

35 Bilde Badstua på Elstangen - gjennoppført Sellæg, Jo

35 Bilde Badstua på Elstangen - skisse Sellæg, Jo

35 Bilde Badstua på Elstangen - under gjennoppføring Sellæg, Jo

36 Artikkel På jakt etter folkedrakt Rudstaden, Frithjof

37 Artikkel Fata morgana Johannessen, Nils

37 Bilde Skip Johannessen, Nils

38 Artikkel Skrift i stein Olerud, Maren-Anita

38 Bilde Maren-Anita Olerud Ukjent

39 Bilde Steininskripsjon Ukjent

40 Artikkel D/S Ringerike og Lierbanen (post) Østlund, Tor

40 Artikkel Ringerikes middelalder Halvorsen, Eyvind Fjeld

40 Bilde D/S Ringerike ved kai Ukjent

50 Artikkel Ringerikes Museum og sommerutstillingen Kvernberg, Aslaug

50 Bilde Pottemakerkunst - skap Ukjent

51 Bilde Pottemakerkunst - platte 1 Ukjent

51 Bilde Pottemakerkunst - platte 2 Ukjent

52 Artikkel Ringeriksmasurkaen og Røysepolkaens opphavsmann, Ole Jen Søhol, Trond

53 Bilde Noter til "Bryllupsvalsen" av Ole Jensen Søhol Peaters, Alf

54 Artikkel Johan Frøshaug,dekoratør og maler - etter notater fra Lars Sjuls Guldal, Gudleik

55 Artikkel Amerikabrev fra O. S. Johnson til Elling Goplerud, 1930 Goplerud, Per

57 Artikkel Amerikabrev fra Iver Elsrud, 1869 Elsrud, Ingeborg

58 Bilde Fra side 35 - Badstua på Elstangen - montering av badstuoven Sellæg, Jo

58 Bilde Fra side 35 - Badstua på Elstangen - plantegning Sellæg, Jo

59 Artikkel Om Rytterager Rytterager, Ole

61 Artikkel Ringerikes Ungdomslags leikaringdager på Tyristrand 1983 Elty

61 Artikkel Ringerikes Ungdomslags leikarring Johannessen, Nils

61 Bilde Leikaringdager på Tyristrand 1983 Ukjent

62 Bilde Hole Ungdomsforenings Kor, 1983 Ukjent

62 Bilde Nicaraguanske barn Ukjent

63 Artikkel Edvard Elviken Berg, Arne Chr.

64 Artikkel Ringerikes Museum Kvernberg, Aslaug

64 Artikkel Sukkertøy-Marja og Sukkertøy-Hans J., A.

Årgang 1985

0 Forside Peter Christen Asbjørnsen Ringerikes Museum

3 Artikkel Mennesker og minner i Viker kirke Christie, Sigrid

3 Bilde Prekestolen i Viker kirke, dekorert avPder Aadnes Christie, Sigrid

4 Bilde Interiør fra Viker kirke Christie, Sigrid

4 Bilde Stol fra 1700-tallet med initialer for Anne Raa Ukjent

5 Artikkel Initialene på benkedørene i Viker kirke Elsrud, Ingeborg

5 Bilde Benkedør fra Viker kirke - kvinnesiden Norsk Folkemuseum

5 Bilde Benkedør fra Viker kirke - mannssiden Norsk Folkemuseum

6 Artikkel Hørt og sagt på Ringerike Dokken, Einar Heimås

8 Bilde Elling M. Solheims barndomshjem Johannessen, Nils

8 Lyrikk Et dikt til mor Solheim, Elling M.

8 Lyrikk Noter til "Et dikt til mor" av Elling M. Solheim Loeshagen, Olav

9 Artikkel Treskjærer Anders Engen Ukjent

9 Bilde Det var kunsthåndverk Knutsen, Sverre Rødsten

9 Bilde Treskjærer Anders Engen Ukjent

10 Bilde Anders Engens første stolmodeller Ukjent

10 Bilde Anders Engens siste stolmodeller Ukjent

11 Bilde Anders Engen - festbord på Rud gård på Sokna Ukjent

11 Bilde Anders Engen - rokokko is hvitt med bladgull Ukjent

11 Bilde Kronprins Olav satt på en stol laget av Anders Engen i 1952 Ukjent

12 Artikkel Peter Chr. Asbjørnsen på Ringerike Berg, Arne Chr.

12 Bilde Peter Chr. Asbjørnsen Ukjent

13 Bilde Peter Chr. Asbjørnsen på fisketur Gude, Hans

14 Artikkel Vestern, et sjeldent eksemplar på 1600-tallets byggskikk Sellæg, Jo

14 Bilde Vestern gård, ca 1925 Sellæg, Jo

15 Bilde Forskjellige grunnplan til sammenliknig Sellæg, Jo

15 Bilde Fra den eldste delen av hovedbyggningen Sellæg, Jo

16 Bilde Planløsning for begge egt. i 1925 Sellæg, Jo

16 Bilde Veggstokkene i husets 2. egt. Sellæg, Jo

17 Bilde Bygningsdetaljer fra ombyggingen på 1700-tallet Sellæg, Jo

18 Bilde Detaljer fra et kjøkkenskap Sellæg, Jo

19 Artikkel 200-års jubileum på Gammelklokkergården Hunstad Ukjent

19 Bilde Fra jubileumsfeiringen på Gammelklokkergården Hundstad på Ukjent

20 Artikkel Kong Olavs Heimkomst Hvattum, Gudbrand

20 Bilde Nonner og munker i stille tog Ukjent

20 Bilde Thorleif Raaen som Olav Digre Ukjent

21 Bilde Berit Skaug som dronning Aasta Ukjent

21 Bilde Vikingskålen Ukjent

22 Artikkel Diplomer som kilder til Ringerike historie i middelalderen Halvorsen, Eyvind Fjeld

26 Artikkel Setrene i Vidalen før i tiden Skogen, Margit

26 Bilde Mansetervollen en bufarsdag Skogen, Margit

26 Bilde Mansetra i Vidalen Skogen, Margit

27 Artikkel Vidalen fellesbeiteanlegg Solberg, Thorleif

27 Bilde Moderne gjetere i Vidalen, 1985 Ukjent

27 Bilde Tidsmessig seteranlegg i Vidalen, 1985 Ukjent

28 Artikkel Dr. Nils Bryhn, kjent naturforsker Hansen, Even Wollstad

28 Bilde Dr. Nils Bryhn Ukjent

29 Bilde Noter til "Juleklokker" av Ruth Johnsrud Johannessen, Nils

29 Lyrikk Juleklokker Jonsrud, Ruth

30 Artikkel Matrikkelskatt Gulestø, Roald

32 Artikkel Svenskeroa i Heradsbygda E., A. J.

32 Bilde Områdeinndeling for matrikkelskatt Gulestø, Roald

33 Artikkel På sangens vinger Johannessen, Nils

33 Bilde Korforening i Hønefoss 1935 Ukjent

34 Artikkel Ringerikskantaten Sundberg, Ewald

34 Bilde Håkon Sødal Ukjent

35 Bilde Korforeningen med Håkon Sødal som dirigent, 1947 Ukjent

36 Artikkel Skottetradisjonen i Nes i Hallingdal - om Devegge gård på Nes Uggen, Ole

37 Artikkel Mer om skottetradisjonen i Hallingdal - om Devegge gård på Ne Solberg, Thorleif

38 Bilde Kart overøya Skye i de Ytre Hebridene Ukjent

39 Artikkel Langs skolevegen Johannessen, Nils

40 Artikkel Ringerikes Museums sommerutstilling -tekstiler Kvernberg, Aslaug

40 Bilde Fra tekstilutstilingen i 1985 Ukjent

40 Bilde Nålepute- og fingerbølstativ Ukjent

40 Bilde Stol og skammel med korsstingsbroderi Ukjent

40 Bilde Utsøkte geværsnorer Ukjent

41 Bilde Baldisol-teppe av Reidun Augestad Ukjent

41 Bilde Selskapsveske "A'la Pompadur" Ukjent

42 Artikkel Da Johan Knuteplassen og hans møter med bjørn Lien, Ragnvald

42 Bilde Johan Knuteplassens slektstavle Lien, Ragnvald

43 Bilde Johan Knuteplassen med den siste "Blakken", ca 1965 Ukjent

44 Bilde Postruta fra Sokna til Åmot i Strømsoddbygda Ukjent

45 Artikkel Brygging av juleøl i gamle dager Samuelsen, Margit

46 Artikkel Et minne om Jonas eneboer i Gullerudsk. Kvernberg, Aslaug

46 Bilde Ei fele, laget av Jonas eneboer Ukjent

46 Bilde Jonas eneboer forran stua si Ukjent

47 Bilde Jonas eneboer Ukjent

47 Bilde Utskåret hode av Kong Haakon i tre Ukjent

48 Lyrikk Sett fra vinduet Aabel, Jens A.

49 Artikkel Hole - Røssebøigden, dokument fra Riksarkivet om Hole preste Ukjent

50 Artikkel Aadalens Samtaleforening, protokoll fra slutten av 1800-tallet Ukjent

53 Bilde Dengang det var piger til Ukjent

54 Artikkel Generalens kart i slaget ved Norderhov Eggen, Brynjulf

54 Bilde Hakadal-Norderhov i 1716 (Norge nr. 41) Statens Kartverk

55 Bilde Gammelt kart over østlandet, ca 1714 Spidberg, Jens Christian

55 Bilde Introdukjon til kongen, 1714 Spidberg, Jens Christian

56 Artikkel Gamle dager på Rytterager, fra Ole Rytteragers dagbok Rytterager, Ole

57 Bilde Gammelt kart over Oslo og indre Oslofjord Ukjent

59 Artikkel Sindreslekten i Soknedalen Solberg, Thorleif

60 Bilde Utsikt mot Brekke Ukjent

64 Artikkel Bondekvinnelaget søker ... Gjerde, Randi

64 Bilde Tinnspenne Ringerikes Museum

Årgang 1986

0 Forside Vignett til Statens Kartverk arkivnr Norge A I - 16a, fra 1714 Ukjent

3 Artikkel Prekestolen i Bønsnes kirke Berge, Raymond

3 Bilde Bønsnes kirke i Hole Ukjent

3 Bilde Prekestolen i Bønsnes kirke Ukjent

4 Artikkel Norderhov for 250 år siden Helgen, Geir

4 Bilde Henrik Christian Blichfeldt Wirring? Ukjent

5 Bilde På visitt hos foged Wiel Ukjent

7 Bilde Henrik Christian Blichfeldt Wirring? Ukjent

8 Artikkel Halvard Løyland til minne Hauge, Knut

8 Bilde Halvard Løyland Ukjent

9 Artikkel Torbjørn Slåtto til minne Johannessen, Nils

9 Bilde Torbjørn Slått Ukjent

10 Artikkel Et besøk på Kolbjørnrud gård, den gamle bergmesterresidens p Kvernberg, Aslaug

10 Bilde Kjøkkenet på Kolbjørnrud Ukjent

10 Bilde Midtstuen på Kolbjørnrud Ukjent

11 Bilde Bjørn Rørholt på Kolbjørnrud Ukjent

11 Bilde Salen på Kolbjørnrud Ukjent

12 Bilde En kurvflettet stol på Kolbjørnrud Ukjent

12 Bilde Et av skjermbrettene på Kolbjørnrud Ukjent

12 Bilde Musikkværelset på Kolbjørnrud Ukjent

13 Bilde Eika på Kolbjørnrud Ukjent

14 Artikkel Munkestuen på Norderhov gamle prestegård Tandberg, Petter

14 Bilde Munkestua Tandberg, Petter

14 Bilde Munkestua Vibe, Harald

15 Bilde Inskripsjoner på Munkestua Ukjent

15 Bilde Norderhovfløien Vibe, Harald

15 Bilde Skisse av Munkestua Ukjent

16 Artikkel Kart over Ringerigske Compagnie-Distrikt Eggen, Brynjulf

17 Bilde Kart over Ringerike, Statens Kartverk arkivnr Norge A I 90-61 Møllerup

18 Artikkel Et 30-års minne Johannessen, Nils

19 Bilde Skuespillere til "En sommerdag på Moe" Ukjent

20 Artikkel Minner fra krigens dager Fosseid, Sverre

21 Artikkel På jakt etter folkedrakt Rudstaden, Frithjof

23 Artikkel Besøk på Ringerike sommeren 1826 Johnsen, Johnny

23 Bilde Krogkleven, 1826 Dahl, J. C.

24 Lyrikk Noter til "To elskende venner" Ukjent

24 Lyrikk To elskende venner Ukjent

25 Artikkel Det som skjedde - "To elskende venner" Ukjent

25 Artikkel Palle Skade, Ringerikes første sagbrukseier Ukjent

25 Bilde Minnestenene til Alma Hedvig Jantze og Otto Rudolf Albert Sten Ukjent

26 Artikkel Elgfangst på Nymoen i gamle dager Valhovd, Unni B.

26 Bilde Fig 1 - Kart over fangstanlegg Ukjent

27 Bilde Fig 2 - Fangstgrop Ukjent

27 Bilde Tabell: Fangstanlegg A Ukjent

28 Bilde Fra utgravningene Ukjent

28 Bilde Gruslag i en av fangstgropene Ukjent

29 Bilde Dyregrav A2 Vorren, Ø.

30 Artikkel Amerikabrev Elsrud, Ingeborg

31 Artikkel Viker kirke - Aadalen kirke i Nord Dakota Ukjent

31 Bilde Noen som var med på 100-års jubileet for Aadal kirke i Viker kir Ukjent

31 Bilde Aadalen kirke i ND Rundhaug, Knut T.

32 Artikkel Hjemmestyrkemuseet D 14.2 ved Ringerikes Museum Ukjent

33 Bilde HS, forsiden av den 32-siders publikasjonen i 1945 Ukjent

34 Artikkel Orgelet i Viker kirke Hagen, Gunhild

34 Bilde Orgelet i Olavskirken i Fiskum Ukjent

35 Artikkel Rusletur en sommerdag Aabel, Jens A.

36 Bilde Tresnitt fra 1965 Kihle, Harald

37 Artikkel Det var en brisk - engang Ukjent

37 Bilde Brisken til Peter og Inger-Sofie Øverby Ukjent

38 Artikkel Annammere Eidal, Haakon

38 Bilde Tømmermerker i Drammensvassdragets fellesfløtning 1 Ukjent

39 Bilde Annammer-tømmermåler i kulda Ukjent

39 Bilde Tømmermerker i Drammensvassdragets fellesfløtning 2 Ukjent

39 Bilde Utsikt mot Vassfarplassen fra Nevlingkollen Ukjent

40 Artikkel Rettelse: til artikkel om "Sindre-slekten i Soknedalen" fra 1985 Solberg, Thorleif

41 Artikkel Ringerikes Museums sommerutstilling - Alle gode ting er tre Ukjent

41 Bilde Redskaper i tre fra RM's sommerutstillingen i 1986 - bilde 1 Ukjent

41 Bilde Redskaper i tre fra RM's sommerutstillingen i 1986 - bilde 2 Ukjent

41 Bilde Redskaper i tre fra RM's sommerutstillingen i 1986 - bilde 3 Ukjent

42 Artikkel Skolestuer på Hunstad Hildisch, Fredrik C.

42 Bilde En gammel dør Hildisch, Fredrik C.

42 Bilde Planløsning etter 1986 Hildisch, Fredrik C.

43 Bilde Den gamle skolestua Hildisch, Fredrik C.

43 Bilde Slik bygningen ser ut i dag, 1986 Hildisch, Fredrik C.

44 Artikkel Engerodden - En skysstasjon til "givandes" Kvernberg, Aslaug

44 Bilde Geir Paulsrud og Anders Solum i samtale om Engerodden Kvernberg, Aslaug

45 Bilde Gamlebygningen på Engerodden - bilde 1 Kvernberg, Aslaug

45 Bilde Gamlebygningen på Engerodden - bilde 2 Kvernberg, Aslaug

45 Bilde Gamlebygningen på Engerodden - trappeparti Kvernberg, Aslaug

46 Bilde Guds Rige blant Verdens Riger - førsteutgave av Jonas Ramus Ukjent

47 Lyrikk Norderhovsangen Steinhamar, August

47 Lyrikk Noter til "Norderhovsangen" Steinhamar, August

48 Artikkel Broderi på en festerpike-stakk Marstrander, Vigdis

48 Bilde Broderi fra stakk Ukjent

49 Artikkel W. Coxes ferd over Ringerike i 1784 Berg, Arne Chr.

50 Artikkel Småplukk Johannessen, Nils

50 Artikkel Vi presenterer konservator Eivind Karsrud Ukjent

50 Bilde Konservator Eivind Karsrud Ukjent

52 Artikkel Heen-Slekten på Ringerike Solberg, Thorleif

55 Artikkel To gamle brev fra Soknedalen Heggen, Marit

56 Artikkel Noen kommentarer Solberg, Thorleif

57 Artikkel Aktie Brev i Haug Likvogn Ukjent

57 Artikkel Langkastet - hellebrudd Ukjent

57 Bilde Actie Brev - original Ukjent

57 Bilde Johannes Lien og sønnen Johan Ukjent

58 Artikkel Ringerike på historiske kart Eggen, Brynjulf

58 Bilde Norriges oc Omliggende Øers sandferdige Bescriffuelse, utgitt 1 Friis, Peder Clausøn

59 Bilde Del av gammelt kartblad Ukjent

63 Artikkel Fra Ringerikes Museums boksamling Ukjent

63 Artikkel Strømper til Holmenkollen Ukjent

64 Bilde Gammelt vinterbilde fra Riperbakken Ukjent

Årgang 1987

0 Forside Helleristningene på Sundvolden Berg, Sigurd

3 Artikkel Arne B. Bang til minne Ukjent

3 Bilde Arne B. Bang Ukjent

4 Artikkel Hattemakerkrigen Tandberg, Petter

4 Bilde Hattemakerkrigen - tegning Helgen, Geir

5 Bilde Gamlebrua over Hønefoss med Hattemakergården Ukjent

6 Bilde Hattemakerkrigen - tegning Helgen, Geir

6 Bilde Hattemakerkrigen - tegning Helgen, Geir

7 Bilde Gudbrand Johnsrud Ukjent

7 Bilde Hattemakerkrigen - tegning Helgen, Geir

8 Artikkel Røyse - Hønefoss i dag - og for 80 år siden Lehne, Olaf Olsen

8 Bilde Hest og kjerre Johannessen, Nils

9 Bilde Den gamle Granum-stua i Hønefoss Johannessen, Nils

10 Artikkel Australiabrev fra Ole d.e. Haugerud - om en sjøreise i 1837 Haugerud, Ole d.e.

10 Bilde Seilskute Ukjent

11 Bilde Australiabrevet Ukjent

11 Bilde Kart med reiserute og datomarkeringer Ukjent

13 Artikkel Litt om Ole d.e. Haugerud og hans brødre Elsrud, Ingeborg

14 Artikkel Den bekjente Husmannsvisa i 15 vers Ukjent

14 Artikkel Ole Hansen Rustand (1789-1861) Ukjent

14 Bilde Olaug Holte, Guri Torgrimsdatter og Olea Olsdatter Ukjent

14 Bilde Ole Hansen Rustands slektstavle Ukjent

15 Artikkel Gravfunn på Hunstad i Hole Skjelsvik, Elisabeth

15 Bilde Kart over Røyse i Hole Statens Kartverk

16 Bilde Diverse perle- og sølvgjenstander Universitetets Oldsaksamling

16 Bilde Glassbeger, C 16690 Universitetets Oldsaksamling

17 Bilde Sverdhjalt av bronse, C 16699 Ukjent

18 Bilde Gammelklokkergården på Hunstad i Hole Johannessen, Nils

20 Artikkel Inntrykk fra Ringerike sommeren 1838, av Richard Carter Smith Johnsen, Johnny

21 Bilde Hassen Jernverk Ukjent

21 Bilde Skigard Ukjent

22 Bilde Det indra av jerverket, 1700-tallet Lorentzen, C. A.

23 Bilde Fra Blaafarveværket i Modum Ukjent

24 Bilde Hønefossen Ukjent

25 Bilde Norderhov kirke, 1890-årene Ukjent

25 Bilde Skisser i teksten til Norderhov kirke Smith, Richard Carter

26 Artikkel Ole O. Haug Johannessen, Nils

26 Bilde Ole O. Haugmed sønnene Åge og Ove Ukjent

26 Bilde The Kings View, Krogkleven Ukjent

27 Bilde Noter til "Utsyn over Tyrifjorden" av Ole O. Haug Formoe, A.

28 Artikkel Bokkhønnvalsen Ukjent

28 Artikkel Peter Lyse - "Me mor te Hønefåss" Nilssen, Fred Harald

28 Bilde Noter til "Bokkhønnvalsen" Ukjent

29 Bilde Stua hvor'n Peik bodde, ved Steinsfjorden Ukjent

30 Artikkel Ringerikes Museums sommerutstilling 1986 - Ståle Kyllingstad Ringerikes Museum

30 Bilde Bjønna i nordenden av bybrua Ukjent

30 Bilde Ståle Kyllingstad i arbeid Ukjent

31 Bilde Ståle Kyllingstad og "Bjørnene på broen" Ukjent

31 Bilde Ståle Kyllingstad og Sigbjørn Bernhoft Osa ved Ringerikes Mus Ukjent

32 Artikkel Brit Hofseth - geolog på Holleia Rønniksen, Nils Johan

32 Bilde Brit Hofseth Ukjent

33 Bilde Geologisk kart over Holleia Hofseth, Brit

33 Bilde Geologisk kart over Nakkerud Hofseth, Brit

34 Artikkel Maratonløper i forrige århundre, Karl Ole Sonerud fra Hole Nilssen, Fred Harald

34 Bilde Karl OleSonerud Ukjent

35 Bilde Diplom i skiløp Ukjent

35 Bilde Medalje i maraton Ukjent

36 Artikkel Rudslensmannen Uggen, Ole

37 Artikkel Manntallene fra 1664 - 1666 Halvorsen, Eyvind Fjeld

41 Artikkel Godt lært - lærd Tveiten, Gunnar

42 Artikkel Samuel Bagge, mannen som bygde kjerraten Frydenlund, Arve

42 Bilde Kjerrat nr 4 - hjulhusfundamentet Norsk Skogbruksmuseums billedarkiv

43 Bilde Kjerrat nr 4 - Pjaakahavna Norsk Skogbruksmuseums billedarkiv

44 Bilde Kjerrat nr 7 - hjulhusfundamentetrester Norsk Skogbruksmuseums billedarkiv

45 Bilde Stubdal i Åsa, ca 1945 Ukjent

46 Artikkel Historiespill på kongsgarden Stein Hvattum, Gudbrand

46 Bilde Kirkeruinene på Stein i Hole Ukjent

47 Bilde Det var den gang, det Johannessen, Nils

48 Artikkel Ringerike på gamle kart Eggen, Brynjulf

49 Bilde Gammelt kart over Ringerike Ukjent

50 Bilde Gammelt kar over Krokskogen Ukjent

51 Artikkel Formannskap i 1987 og i 1837 Ukjent

51 Bilde Fra formannskapets 150-års jubileumsspill - bilde 1 Ringerikes Museum

51 Bilde Fra formannskapets 150-års jubileumsspill - bilde 2 Ringerikes Museum

51 Bilde Fra formannskapets 150-års jubileumsspill - bilde 3 Ringerikes Museum

52 Artikkel Ødegard - storgard - ødegard, om Fjulsrud i Hole og grenda Berg, Sigurd

52 Bilde Kart over søndre Hole Ukjent

53 Bilde Anders Fjulsrud Ukjent

54 Bilde Skaret ved Homledal i Hole Ukjent

54 Bilde Skaret, 24. august 1915 Ukjent

55 Bilde Homledal i Hole Ukjent

55 Bilde Homledal i Hole, 7. mars 1906 Ukjent

55 Bilde Utsikt fra Skaret i gamledager Ukjent

56 Artikkel Ringerikes Middelskole Ukjent

56 Bilde Ringerikes Middelskole Ukjent

57 Artikkel Registrerte Amerikabrev m. m. Elsrud, Ingeborg

57 Lyrikk Gamle Norge Ukjent

58 Artikkel Årsmeldinger Ukjent

Årgang 1988

0 Forside Ingeniørregimentets fane Ukjent

3 Artikkel Ingeborg Mohn til minne Knoph, Bjørn

3 Bilde Ingeborg Mohn Ukjent

4 Artikkel Ståle Kyllingstad til minne Knoph, Bjørn

4 Bilde Ståle Kyllingstad Ukjent

5 Artikkel Ingeniørtroppene i Norge 1888 - 1889 Mellegård, N.

5 Bilde Das Ingenieur Trops in Norwegen Ukjent

6 Bilde Hvalsmoen, ca 1895 Ukjent

7 Bilde Ingeniørsoldaters uniform 1888-1894 Ukjent

8 Bilde Bygging av skanse på Helgelandsmoen, ca 1890 Ukjent

8 Bilde Feltbrobygging på Helgelandsmoen Ukjent

9 Bilde Ingeniør-underoffiserer i uniform, modell 1893 Ukjent

9 Bilde Nytt bromateriell og pontogongvogn, 1891 Ukjent

10 Bilde Broøvelse i 1890 Ukjent

10 Bilde Gammelt bide 1 - Hvalsmoen Ukjent

10 Bilde Gammelt bide 2 - Hvalsmoen Ukjent

11 Artikkel Presten og forfatteren Jonas Ramus Ringkjøp, A. F.

11 Bilde Jonas Ramus Ukjent

13 Artikkel Salme av Jonas Ramus Ramus, Jonas

14 Bilde Tittelsiden til Jonas Ramus store historieverk Ramus, Jonas

15 Artikkel Kong Rings gravhaug - Myte eller virkelighet? Eggen, Brynjulf

16 Bilde Norges Kongers Historie Ukjent

16 Bilde Tittelside av "Norriges Beskrivelse" Ramus, Jonas

17 Artikkel Krokskogen på gamle kart Eggen, Brynjulf

18 Bilde Kart over Sundvollen, Buskerud nr 13 Meitzner, Christian

19 Artikkel 17. Mai tale 1888 Elsrud, Torgrim

19 Bilde Ukjent Ukjent

20 Artikkel Hattemakerkrigen - Kommentar til artikkel i heftet fra 1987 Schrøder, Kari

20 Bilde Tavle med tekst Ukjent

21 Artikkel Finsand i Ådalen Solberg, Thorleif

21 Bilde Finsand i Ådalen Ukjent

22 Bilde Vivi Sverre med never konten som ble funnet på loftet Ukjent

23 Bilde Finnskjegg (nardus stricta) Ukjent

23 Lyrikk Underveis - Bygdevise fra Bønsnæs i Hole Ukjent

24 Artikkel Engebret Moe Færden Torjusson, Aslak

24 Bilde Kandidat Færden og hans søster i stua på Klækken Ukjent

24 Bilde Klækken gjestegiveri Ukjent

25 Artikkel En føderådskontrakt fra Ådalen Ukjent

25 Bilde Del av føderådskontrakt Ukjent

26 Artikkel Fra Jon Guldals lokalhist. samling Ukjent

26 Bilde Glasspokal fra 1720 - Vivat Norge - 1 Ukjent

26 Bilde Glasspokal fra 1720 - Vivat Norge - 2 Ukjent

27 Artikkel Fra krigshandlingene i Haugsbygd 1940 Hurum, Syver

28 Artikkel Lovise Opigarden Hurum Solberg, Thorvald E.

28 Bilde Lovise Opigarden Hurum Ukjent

29 Bilde Kart over Hunstad Klokkergård Johannessen, Nils

30 Artikkel Hunstad Klokkergård Søhol Ødegård

31 Artikkel Riddergården og Riddernavnet Tandberg, Petter

31 Bilde Ans Andreas og Maren Ridder, med 4 hjemmeværende døtre Ukjent

31 Bilde Riddergården i Hønefoss Ukjent

32 Artikkel Christoffer Ridder Ukjent

32 Bilde Inngangsdøren til Landshøvdingens palé i Gøteborg Ukjent

33 Artikkel Fattigalmenningen - Fattigroa i Haug Johannessen, Nils

33 Bilde Kart over "fattigroa" i Haug Villvoll, Varg

34 Artikkel Han Maskinius - fra Finneplassen i Ådal To. To.

34 Bilde Karistua Honerud, Gunnar

34 Lyrikk Karistua Honerud, Gunnar

35 Bilde Martinius Finnepladsen Ukjent

36 Artikkel Dugnad på Svenskerud Borgersen, Dag Morten

36 Bilde Peter Tandberg, Gudmund Holthe og Torkel Bergan Ukjent

37 Artikkel Litterat som Herøyboer Ukjent

37 Bilde Andreas Haukeland Ukjent

38 Artikkel På jakt etter folkedrakter Rognerud, Eivor

38 Artikkel På jakt etter folkedrakter Rudstaden, Frithjof

38 Bilde Bukseseler til mannsbunad fra Ringerike Ukjent

39 Artikkel Med skisseblokk på Ringerike Johnsen, Johnny

39 Bilde The Tyrifi-ord (Tyrifjorden) Price, Edward

40 Lyrikk En husmanns jul - fra diktsamlingen "Stener for Brød" utgitt i 19 Lehne, Olaf Olsen

41 Artikkel Amerikabrev funnet på Elsrud Ukjent

42 Bilde Ole Olsen Haugerud d.y. ? Ukjent

44 Artikkel Brev fra Gulbrand Johnsrud Ukjent

44 Bilde Gulbrand Johnsruds farm i Amerika? Ukjent

46 Artikkel Gunvold Johnsrud Elsrud, Ingeborg

48 Artikkel Simen Øens slekt Bergsrud, Simen

50 Artikkel To middelalder-dokumenter Ringerikes Museum

51 Artikkel Noen glimt fra Ringerikes Museum 1987 Karsrud, Eyvind

51 Bilde Aslaug Hansen, Liv Rua og Jan Nielsen Ringerikes Museum

51 Bilde Ringerikes Museums emblem Ringerikes Museum

52 Bilde Fra St Franciskus i Hønefoss, bilde 1 Ringerikes Museum

52 Bilde Fra St Franciskus i Hønefoss, bilde 2 Ringerikes Museum

53 Bilde Fra Hønenpress AS på Steinsletta Ringerikes Museum

53 Bilde Fra Åse Marie Helseths dødsbo Ringerikes Museum

53 Bilde NSB stol Ringerikes Museum

54 Bilde Anna Colbjørnsdatters kjøkken ved Ringerikes Museum Ringerikes Museum

54 Bilde Nærstadstuen ved Ringerikes Museum Ringerikes Museum

55 Artikkel Bli medlem av museumsforeningen Ringerikes Museum

55 Bilde Norderhov gamle prestegård Ringerikes Museum

56 Artikkel Årsmelding 1987 Ringerikes Museum

57 Artikkel Driftsregnskap 1987 Ringerikes Museum

58 Artikkel Status pr 31 desember 1987 Ringerikes Museum

58 Bilde Etterkommere av Harald Hårfagre Ukjent

59 Artikkel Årsberetning for 1987/1988 Ringerike Historielag

60 Artikkel Program for vårens/forsommerens turer Ringerike Historielag

60 Artikkel Referat fra årsmøtet den 26. april 1988 Ringerike Historielag

Årgang 1989

0 Forside Brannvesenets emblem Ukjent

3 Artikkel Grunnskoles 250-års jubileum, 1989 Olerud, Maren-Anita

3 Bilde Bruksskolen i Hønefoss Ukjent

5 Artikkel Konfirmantforberedelser først på 1900-tallet Hagen, Gunhild

5 Bilde Viker kirke i Ådal Ukjent

6 Artikkel Et brev fra Hawaii i 1881 Elsrud, Ingeborg

7 Bilde Hawaii 1989, Wilhelm Elsrud og Henry Meyer Ukjent

8 Artikkel Brann- og feiervesenets historie Nørve, Jan

8 Bilde Brannbil fra ca 1927 Ukjent

9 Bilde Brannsignaler Ukjent

10 Bilde Gammelt brannslukkermateriell Ukjent

12 Bilde Utrykkning fra Fossveien i gamledager Ukjent

13 Bilde Brannmenn fra gamledager Ukjent

15 Artikkel Opfindelser; Kristian Glaserud, Hole Ukjent

15 Bilde Kristian Glaserud Ukjent

18 Artikkel Haugsbygd med sitt sagasus - Fatiigmannsalmenningen Villvoll, Varg

19 Artikkel Fra en stilebok fra Buskeruds Amtsskole Elsrud, Edvard E.

20 Artikkel Om de hellige ikoner Børtnes, Jostein

20 Bilde Ikon Ukjent

20 Lyrikk Ved de to ulykkelige lensmænds bortgang Aalborgen, K. N.

22 Artikkel Fra Buskerud Amts Udskiftningsprotokoll Ukjent

27 Bilde Norderhaug paa Ringerige Riis, I. S.

30 Bilde Kart over Norderhov Præstegjeld Ukjent

31 Bilde Kart over Norderhov Præstegjeld Ukjent

32 Artikkel Toresplassen Hylemark, I.

32 Bilde Toresplassen Ukjent

33 Artikkel Norrøne gude- og heltesagn: Fridtjov Munch, P. A.

33 Bilde Statue av "Fridtjov den frøkne" Ukjent

35 Artikkel Norderhovsfløyen, skipsfløy fra yngre middelalder Ukjent

35 Bilde Norderhovsfløyen Ukjent

36 Artikkel Hverven i de eldste tider, del 1 Lindstad, Olav

36 Bilde Hverven gård i Norderhov Ukjent

38 Bilde Nøkkel fra eldre jernalder Ukjent

39 Bilde Testamente: "Jeg Anna Ramus" Ramus, Anna Larsdatter

40 Artikkel Kulturetaten i Hole kommune Næssan, Rita

40 Bilde Anna Larsdatter Ramus Ukjent

40 Bilde Stiftamtsmann Chr. Petersen Ukjent

42 Artikkel Kjerraten i Åsa - en bit av puslespillet Ukjent

43 Artikkel Frans av Assisi og Baldisholteppet Duin, Johs J.

43 Bilde Baldisholteppet Ukjent

45 Artikkel En over 2000 år gammel kniv Viljugrein, Anders

45 Artikkel Slakting på Li i Norderhov, 24. februar 1652 Ukjent

45 Bilde Bronsealderting funnet på Ringerike Ukjent

46 Bilde Aktiebrev i Dampbaaden "Delfin" Ukjent

47 Artikkel Folkevandring til Bønsnes, 28. juli 1930 Buskerud Blad

48 Bilde Bønsnes kirke i Hole Ukjent

50 Bilde Litt for Moro Slofferen og Buffen

52 Bilde Drikkekanne fra Middelhavsområdet Karsrud, Eyvind

53 Artikkel Årets souvernirfunn Karsrud, Eyvind

54 Artikkel Årsmeldinger Ukjent

55 Artikkel Glimt fra 1988 Karsrud, Eyvind

55 Bilde Fotoregistrering Karsrud, Eyvind

55 Bilde To bilder fra "Mariagangen" - bilde 1 Karsrud, Eyvind

55 Bilde To bilder fra "Mariagangen" - bilde 2 Karsrud, Eyvind

56 Artikkel Referat fra ungdomslagene Ukjent

58 Artikkel Diverse regnskaper Ukjent

59 Artikkel Årsmelding 1988 Ringerikes Museum

Årgang 1990

0 Forside Fra Haug 1940 Eimers

3 Artikkel Haugsbygd brenner Solheim, Elling M.

4 Artikkel Glimt fra aprildagene 1940 Hurum, Per Chr.

6 Lyrikk Jawol, Herr Kapitän" Ukjent

7 Bilde Kart over kampene ved Vik i Hole Ukjent

8 Bilde Tyske soldater i dekning nær Kroksund i Hole Ukjent

9 Bilde Tyske soldater i framrykkning forbi Teserud ovenfor Klækken i Ukjent

10 Bilde Skisse over stillingen på Berg i Haugsbygd Ukjent

11 Bilde Advarsel til sivilbefolkningen i Hønefoss og omegn Ukjent

12 Artikkel Felttoget 1940 Eggen, Brynjulf

12 Bilde General Nicolaus von Falkenhorst Ukjent

12 Bilde General Otto Rüge Ukjent

13 Bilde Overlevende etter torpedering i Kattegat Ukjent

14 Lyrikk Bekken Lyse, Peter

15 Artikkel Stranden Skole Næssan, Leif

15 Bilde Gamle Stranden skole, bygget i 1909 Ukjent

16 Bilde Nye Stranden skole, innviet i november 1983 Ukjent

16 Bilde Slik kan den gamle lærer ved Stranden skole ha sett ut Ukjent

17 Bilde Optegning af Turerne i den engelske Quadrille Ukjent

18 Artikkel Kvinnenes frivillige arbeidshjelp - krigen på Ringerike 1940 Ukjent

19 Bilde Fru Klouman Ukjent

20 Artikkel Rambergstua i Ådal Tandberg, Petter

20 Bilde Rambergstua i Ådal Ukjent

20 Lyrikk Dikt av Lars Lyse fra september 1724 Lyse, Lars

21 Bilde Rambergstua i Ådal 1990, før den ble revet Ukjent

22 Artikkel Norderhov Prestegård Tandberg, Petter

23 Bilde Norderhov gamle prestegård, 1837 Ukjent

23 Bilde Norderhov gamle prestegård, 1866 Börnenes Blad

25 Bilde Rekonstruksjon av grunnriss før 1890 Ukjent

27 Bilde Utdrag av en rapport om prestegården fra 1888 Ukjent

28 Artikkel Hverven på 1800-tallet, del 2 Lindstad, Olav

28 Bilde Hverven gård i Norderhov Ukjent

29 Bilde Kart over Norderhov, 1827 Rynning, Lt.

31 Bilde Regnskapsstaver Ukjent

32 Bilde Maren Færden Ukjent

32 Bilde Olaus Færden Ukjent

34 Artikkel Veihistorie i Åsa Frydenlund, Otto

35 Bilde Gammel veistein Ukjent

36 Artikkel Rinna sag i Ådal Elsrud, Ingeborg

36 Bilde Rinna foss i Ådal Ukjent

37 Bilde Torgrim Elsrud Ukjent

38 Artikkel Arent Johan Schjong Tandberg, Petter

38 Bilde Dr. Arent Johan Schjong Ukjent

39 Artikkel Behandling av mavesmerter 1860 Stand, J.

39 Bilde Arent Johan Schjongs dødsannonse i Ringerikes Blad den 9. ap Ukjent

40 Artikkel Minner fra ungdomsårene Heen, H. I.

41 Bilde Ådalen Tresliperi Ukjent

43 Artikkel Juniperus Communis: Eineren Næssan, Leif

43 Bilde Eineren ved Svarverud i Åsa Ukjent

44 Artikkel Orgler og organister i Norderhov Ringkjøp, A. F.

46 Artikkel Oversikt over orgelstemmer Ukjent

46 Bilde Lars Knotterud, organist i Norderhov 1926-1942 Ukjent

48 Bilde Edward Walbækken Ukjent

48 Bilde Marthe Skagnæs Ukjent

48 Bilde Olaus Færden Ukjent

49 Bilde Noter til "Wreden Diin Affuend" Crüger, Johan

51 Artikkel Sjelden Bibel på Ringerikes Museum Ukjent

51 Bilde Bibel, trykket i 1589 Ukjent

52 Artikkel Betingelser for å ha radio Ukjent

53 Bilde Kringkasting-bevis av 1925 Ukjent

54 Artikkel Referat fra ungdomslagene Ukjent

56 Artikkel Årsberetninger og regnskaper Ringerike Historielag

57 Artikkel Regnskap for 1989 Ringerike Historielag

57 Artikkel Statur pr 31 desember 1989 Ringerikes Museum

58 Artikkel Årsmelding 1989 Ringerikes Museum

59 Artikkel Driftsregnskap 1989 Ringerikes Museum

60 Artikkel Bli medlem av museumsforeningen Ringerikes Museum

Årgang 1991

0 Forside Utsikt over Tyrifjorden med Frognøya, 1931 Vibe, Harald

3 Lyrikk Madonna på Bønsnes Solheim, Elling M.

4 Artikkel Bønsnes kirke Eriksen, Anne

4 Bilde Bønsnes kirke Ukjent

6 Bilde Alteret i Bønsnes kirke Ukjent

7 Artikkel Norske Folkeeventyr Frydenlund, Otto

8 Artikkel Hverven på 1800-tallet, del 3 Lindstad, Olav

8 Bilde Hverven gård i Norderhov Ukjent

9 Bilde Folketuner 1937 Ukjent

11 Bilde Maren Waagard Ukjent

11 Bilde O. H. Waagard Ukjent

12 Bilde Anna og Thorvald Weggersen Ukjent

13 Bilde Gunhild Veselgård of Teoline og Helge Hovde Ukjent

15 Bilde Hvervenstua Ukjent

16 Bilde Maren Lindstad Ukjent

16 Bilde Petter Lindstad Ukjent

18 Artikkel Norgesreise 1833, av John Barrow junior Johnsen, Johnny

18 Bilde En norsk karjol Ukjent

19 Bilde Utsikt over fjellpass Ukjent

20 Artikkel Gygra - hvor står den? Grimstad, Sverre

20 Bilde Gygra Ukjent

21 Bilde Gygra Ukjent

22 Artikkel Noen glimt fra krigens siste år Otterbech, Mali

22 Bilde Havik skole Ukjent

24 Artikkel Hjem-ve Gregersen, N. J.

25 Artikkel Peder Chr. Asbjørnsens fluebok Ukjent

25 Bilde Asbjørnsen på fisketur Ukjent

25 Bilde Flue Ukjent

26 Artikkel AT-steinen på Holleia Næssan, Leif

26 Bilde AT-steinen på Holleia Ukjent

26 Bilde Tømmerkjøring med rustning Landbrukets Film- og Billedkontor

27 Bilde Bukk og geit Ukjent

29 Artikkel Fyrtøy fra 1700-tallet Videnskapsselskapets Museum, Trond

29 Bilde Fyrtøy fra 1700-tallet Videnskapsselskapets Museum, Trond

29 Bilde Kronprinsparets besøk til Ringerikes Museum i 1990 Brun, Johan

30 Artikkel Eventyrgarden - fra spelet på Mo gård i Hole Hvattum, Gudbrand

30 Bilde Fra skuespillet på Mo Ukjent

31 Bilde Asbjørnsen møter kølabrennere på Krokskogen Vibe, Harald

32 Artikkel Om Storøya i middelalderen Harsson, Margit

32 Bilde Gammelt hus fra 1600-tallet Ukjent

34 Bilde Hovedbygningen på Storøen, 1912 Ukjent

36 Artikkel To store brannkatastrofer i Hønefoss Tandberg, Petter

36 Bilde Nordsiden av Hønefossfør brannen 1878 Ukjent

37 Bilde Kart over nordsiden av Hønefoss i 1852 Ukjent

38 Artikkel Minner fra en svunnen tid Schei, Else Margrethe

39 Bilde Hest og slede Ukjent

42 Artikkel Referat fra ungdomslagene Hansen, Marit Næsset

43 Artikkel Referat fra årsmøtet for 1990 Ringerikes Museum

44 Artikkel Årsmelding for 1990 Ringerikes Museum

44 Bilde Interiørbilde fra Ringerikes Museum - 1 Ringerikes Museum

44 Bilde Interiørbilde fra Ringerikes Museum - 2 Ringerikes Museum

44 Bilde Interiørbilde fra Ringerikes Museum - 3 Ringerikes Museum

46 Artikkel Avdelingsregnskap 1990 Ringerikes Museum

47 Artikkel Register til heftet "Ringerike" 1922 - 1990 Ukjent

48 Artikkel Bli medlem av museumsforeningen Ringerikes Museum

Årgang 1992

0 Forside Utsikt over Sundøya fra Krokskogen, 1930 Vibe, Harald

3 Artikkel Et tradisjonsbundet hefte Nilssen, Fred Harald

3 Bilde Gammel bil Lyse, Peter

4 Artikkel Ask Meieri Næssan, Leif

4 Bilde Ask Meieri Ukjent

8 Artikkel Signe Bure - Krokskogens siste budeie Grimstad, Sverre

8 Bilde Vakersetra Ukjent

9 Bilde Signe Bure Ukjent

10 Artikkel Storflågen gård Grimstad, Sverre

10 Bilde Storflågen gård Ukjent

12 Artikkel Arbeidsmåter fra gammel tid Hagen, Gunhild

12 Bilde Astrid og Anders Flåten Ukjent

13 Artikkel Ringerike Hagelag Hagen, Gunhild

13 Bilde Torgrim Briskodden ved røykeovnen Ukjent

14 Artikkel Thora Millers livshistorie Solberg, Harald

14 Bilde Thora Millers hjem i Amerika Ukjent

16 Artikkel En skytterfest Elsrud, Ingeborg

16 Bilde Ole Elsruds medalje fra 1877 Ukjent

17 Bilde Aadales & Begnadales Skyterlags fane Ukjent

18 Artikkel Kornet Ramus og Løitnant Bruse Øverland, O. A.

30 Artikkel Velosoped-rytter Nilssen, Fred Harald

30 Bilde Helgelandsmoen 1888 Bjerke, Ernst

31 Bilde Ingeniørleiren på Helgelandsmoen 1888 Bjerke, Ernst

32 Artikkel Norderhovsgutten som ble rik i Vest India Bakke, Gudmund

32 Bilde Hesselberg gård i Norderhov Ukjent

33 Bilde Kart over de Vestindiske øyener (Kaibien) Ukjent

34 Bilde Hesselberg gård, 1770-åra Aadnes, Peder

35 Artikkel Oppvekst år på Aurdal gård i Åsbygda Høyvoll, Kari Aurdal

35 Bilde Kari Aurdal Høyvoll Ukjent

36 Bilde Aurdal gård i Åsbygda Ukjent

37 Bilde Gulbrand Johansen Bakka og Maren Jørgensdatter Ukjent

38 Bilde Kristian og Gina Aurdal Ukjent

39 Bilde Familien Aurdal i 1945 Ukjent

40 Artikkel Et drap i Hønefoss i 1652 Bakke, Gudmund

41 Bilde Hønefossen Ukjent

42 Artikkel Gardsnamna Hamnor og Stadum på Røyse Dyrdal, Kristian

42 Bilde Hamnor (Hafnor) og Stadum gårder på Røyse Widerøe Flyfoto

44 Artikkel Litt skolehistorie fra Haugsbygd Bakke, Gudmund

44 Bilde Holmenstuen skole ved Vang Halvorsen, Tordis Leine

45 Artikkel Rodeinndeling Bakke, Gudmund

45 Bilde Fra omgangsskolen Kyllingstad, Ståle

47 Bilde Færden skole i Haug Ukjent

48 Bilde Holmenstuen skole med Haug kirke Ukjent

48 Bilde Lærere i Haug i 1945 Ukjent

49 Bilde Husmannsplassen "skolen" i Viul Ukjent

50 Bilde Engebret Vesetrud Ukjent

51 Artikkel Da fjøset på Norderhov prestegård brant Jenssen, Bjørg

51 Bilde Fjøsfløien på Norderhov prestegård Ringerikes Museum

52 Bilde Fjøsfløien på Norderhov prestegård Ukjent

52 Bilde Norderhov kirke Ukjent

53 Artikkel Norderhov kirke på et gammelt helligsted Berg, Arne Chr.

55 Artikkel Catharine Kølle, Norges første kvinnlige maler Norheim, Olav

55 Bilde En herlig udsigt over Ringeriget Kølle, Catharine

56 Bilde Haugs Kirke på Ringeriget, samt Hønefossen Kølle, Catharine

57 Bilde Ringeriget seet fra Krogkleven Kølle, Catharine

58 Artikkel Fadder til Holes kulturliv Nilssen, Fred Harald

58 Artikkel Norges eldste lagavis Nilssen, Fred Harald

58 Artikkel Ungdomslagenes ideologi Nilssen, Fred Harald

58 Bilde Berg gård på Røyse Ukjent

60 Artikkel Teater, turer og idrett Nilssen, Fred Harald

60 Bilde Alf Sand Ukjent

60 Bilde Røysehall 1910, bygget 1900 Ukjent

61 Bilde Amatørteater 1935 Ukjent

62 Artikkel Minnesmerker Nilssen, Fred Harald

62 Bilde Avdukningen avJørgen Moes bauta i 1913 Ukjent

63 Lyrikk Stener for brød Lehne, Olaf Olsen

64 Artikkel Gamle gårder og gårdsnamn i Hole Harsson, Margit

68 Bilde Kart over Hole Ukjent

69 Artikkel Årsberetninger Ringerike Historielag

70 Artikkel Årsmelding 1991 Ringerikes Museum

72 Artikkel Årsberetning 1991 Hole ungdomslag

Årgang 1993

0 Forside Gjermundbu-hjelmen fra vikingtiden Universitetets Oldsaksamling

3 Bilde Stortjern på Holleia Honerud, Gulbrand

3 Lyrikk Stortjern på Holleia Honerud, Gunnar

4 Artikkel Krokkleiva - fager og farlig Grimstad, Sverre

4 Bilde Ved foten av Krokkleiva Wilse, Anders

5 Bilde Kart over Krokkleiva Ukjent

6 Bilde Øvre del av Krokkleiva Ukjent

8 Artikkel Da Ringerike ble en del av Europa Nilssen, Fred Harald

9 Artikkel Ringerikes internasjonale vikingskatter Nilssen, Fred Harald

9 Bilde Gjermundbu-sverdet Universitetets Oldsaksamling

9 Bilde Gjermundby-hjelmen Universitetets Oldsaksamling

10 Bilde Støpeform fra 900-tallet, Jylland Ukjent

10 Bilde Vindfløien fra Heggen ved Vikersund Ukjent

11 Artikkel Runesteinen på Eggemoen Knirk, James H.

11 Bilde Eggemosteinen Wiel, Ivar

12 Bilde Eggemosteinen etter hærverket og gjenoppsettingen i 1866-186 Ukjent

13 Bilde Forsiden av Eggemosteinen Knirk, James H.

13 Bilde Forsiden av Eggemosteinen Smedstad, Louis

14 Bilde Baksiden av Eggemosteinen Smedstad, Louis

16 Bilde Falskt skinnbrev fra "1384" er trolig fra 1600-tallet Ukjent

17 Artikkel Eggemosteinen. Peikar retninga aust eller vest? Berge, Trygve H.

18 Bilde Eggemosteinen - kopi Westbye, Even

19 Artikkel Helgelandsmoen og Hvalsmoen Knoph, Bjørn

19 Bilde Rekrutter på Helgelandsmoen i 1892 Ukjent

20 Bilde Vaktavløsning på Hvalsmoen i 1894 Ukjent

21 Bilde Østre Messe på Hvalsmoen i 1897 Ukjent

22 Artikkel De kjem aldri igjennom Haverstøng! Solheim, Elling M.

23 Bilde Arbeidsgjeng ved Haverstingtunnelen, 1908 Ukjent

24 Bilde Elling M. Solheim Ukjent

24 Bilde Haverstingtunnelen på Ørgenvika-siden, 1908 Ukjent

25 Artikkel Ringerike på 1600-tallet Nilssen, Fred Harald

26 Artikkel Frieri og ekteskap for 300 år siden Telste, Kari

26 Bilde Hønefossen (foto av O. Væring) Dahl, J. C.

30 Bilde Tømmerfløting i Hønefossen Ukjent

32 Artikkel Ringerikes vinterolympiere Nilssen, Fred Harald

32 Bilde Sverre Brodahl Ukjent

33 Bilde Eilert Dahl og Heikki Hasu Ukjent

33 Bilde Johan Kvernberg og Reidar Andersen Ukjent

34 Bilde Svein Engen NTB-foto

35 Artikkel Mellomalderbrev fra Ringerike Dyrdal, Kristian

35 Bilde Mellomalderbrev fra Ringerike Ukjent

37 Artikkel Mitt fjell - Gyrihaugen på Ringerike Fougner, Ingeborg Prytz

37 Bilde Gyrihaugen Westbye, Even

40 Artikkel Bertha Hognestad - kunstnerisk fotograf Jenssen, Gudrun Tingleff

40 Bilde Selvportrett av Bertha Hognestad Hognestad, Bertha

41 Bilde Abraham Larsen Korsgranbråten Ukjent

41 Bilde Interiørbilde Hognestad, Bertha

41 Bilde Storgaten 4 i Hønefoss Hognestad, Bertha

42 Bilde Fra glassplatesamlingen av Bertha Hognestad ved Buskerud Fy Hognestad, Bertha

43 Bilde Fyklkesfotograf Bjørn Johnsen og fotograf Gudrun Tingleff Jens Norheim, Olav

44 Artikkel Ibsens omtale av Hattemakerfeiden Nilssen, Fred Harald

44 Bilde Befrielsen av hattemaker Knudsen Raaen, Asle

46 Artikkel Fra bygdevei og sætersti Caspari, Theodor

46 Bilde Dampskipet "Bægna" Ukjent

48 Bilde Sperillbanen Wilse, Anders

49 Bilde Sperillen ved Nes Wilse, Anders

51 Bilde Sperillbanen ved Sperillen stasjon Wilse, Anders

52 Artikkel Utvandring fra Holl til Amerika i Bakke, Gudmund

52 Bilde The Hundstad Farm ved James River i SD Ukjent

53 Bilde Berte Karine Hafnor Ukjent

54 Bilde Øvre Hafnor gård på Røyse Ukjent

55 Bilde Edvard O. Hundstad Ukjent

55 Bilde Inger Marie Svarstad, født Hundstad Ukjent

55 Bilde Nils O. Hundstad Ukjent

56 Bilde Martha Pedersdatter Hundstad, født Søhol Ukjent

57 Bilde Martha og Nils O. Hundstads gravsted i Gem Township Ukjent

59 Artikkel Ringeriksbanen - en 150 år gammel plan Nilssen, Fred Harald

59 Bilde Hønefoss jernbanestasjon, ca 1880 Ukjent

60 Bilde Bægna bro under bygging, ca 1908 Ukjent

61 Bilde Anleggsarbeidere ved Bergensbanen (Soknedalen) ca 1908-190 Ukjent

62 Bilde Kart over trasé for Ringeriksbanen i 1890-åra Ukjent

63 Artikkel Skogbranner, Nordmarka, Krokskogen i 1677 Bakke, Gudmund

64 Bilde Brannen ved Vesle Sandungen i 1677 Sørensen, Øyvind

66 Artikkel Strømsått-navnet Dyrdal, Kristian

66 Artikkel Strømsått-navnet Lien, Ragnvald

66 Bilde Kart over Djupsåtthytta-Aure i Strømsoddbygda Ukjent

66 Bilde Kart over Nordmarka Ukjent

66 Bilde Kart over Strønsoddbygda Ukjent

67 Artikkel Den gamle husholdskalenderen på Nordby Frydenlund, Otto

68 Bilde Husholdskalenderen på Nordby Ukjent

70 Artikkel Abraham Larsen Korsgranbråten Rønning, Per Ole

70 Bilde Nordby gård i Åsa Ukjent

73 Bilde Minneplate om Helleborg og Abraham Korsgranbråten Rønning, Per Ole

74 Artikkel Kroksund - et gammelt overfartssted Berg, Arne Chr.

74 Bilde Pont de Sundvolden pres Christiania Mayer, Auguste

75 Bilde Parti fra Tyrifjorden Ukjent

76 Artikkel Karen Fjellbråten forteller Kringlebotten, Jakob

76 Bilde Karen Fjellbråten, sent i 1930-åra Ukjent

77 Bilde Karen Fjellbråten Ukjent

78 Bilde Karen Fjellbråten, 1945 Ukjent

80 Artikkel Årsmeldinger 1992 Ringerikes Museum

Årgang 1994

0 Forside Engebret Moe Færden, "Kandidaten" Buskerud Fylkesfotoarkiv

3 Bilde Skog Fritzvold, Reidar

3 Lyrikk Skogen Solberg, Harald E.

4 Artikkel Olav i nytt lys Bakke, Gudmund

5 Artikkel Flypioneren Leif Dietrichson Knoph, Bjørn

5 Bilde Leif Dietrichson og Roald Amundsen Ukjent

8 Bilde Fly på isen Ukjent

8 Bilde Minnebauta over Leif Dietrichson i Søndre Park i Hønefoss Westbye, Even

9 Artikkel Maleren A. C. Svarstad fra Hole Nilssen, Fred Harald

9 Bilde Sigrid Undset, 1911 (Foto: geir S. Johannnesen) Svarstad, A. C.

10 Bilde Portrett av Torstein Torsteinson Svarstad, A. C.

11 Bilde Myerens mekaniske verksted, 1906 Svarstad, A. C.

12 Bilde Klosterruinene på Hovedøya, 1926 Svarstad, A. C.

13 Bilde Bautastein på Bønsnes over maleren A. C. Svarstad Westbye, Even

13 Bilde Fra Gamlebyen, 1938 Svarstad, A. C.

14 Artikkel Mannsbunaden plagg for plagg (Ringerike) Rudstaden, Frithjof

14 Artikkel Ringeriksbygdene har òg hatt sin lokale klesskikk Rudstaden, Frithjof

14 Bilde Mannsbunaden på Ringerike Rudstaden, Frithjof

15 Bilde Mannsbunaden på Ringerike Rudstaden, Frithjof

16 Artikkel Fornøyd Bunad- og Folkedraktråd Rudstaden, Frithjof

16 Artikkel Frithjof (Rudstaden) på sporet Norheim, Olav

17 Artikkel Engebret Moe Færden - En av Ringerikes store sønner Bakke, Gudmund

17 Bilde Amtskolebestyrer Engebret Moe Færden Buskerud Fylkesfotoarkiv

18 Bilde Engebret Moe Færden på farten Buskerud Fylkesfotoarkiv

20 Bilde Klækken gård i Haugsbygd Buskerud Fylkesfotoarkiv

21 Bilde Engebret Moe Færden og søsteren Gunda Marie Buskerud Fylkesfotoarkiv

22 Bilde Hovedbygningen på Klækken, ca 1900 Buskerud Fylkesfotoarkiv

23 Bilde Bauta over Engebret Moe Færden Westbye, Even

24 Artikkel Militært motstandsarbeide 1940 - 1945 Hurum, Per Chr.

24 Bilde Distrikt 14.2 organisasjonskart Ukjent

25 Bilde Cella "Skaugum" på Flaskerudåsen i Vestre Ådal Hansen, Thomas

25 Bilde Containere fra flyslipp Hansen, Thomas

26 Bilde Kart over 30 celler mellom Randsfjorden og Strømsoddbygda Ukjent

27 Bilde Interiør fra cella "Skaugum" Hansen, Thomas

27 Bilde Omslagsbide av "Hurraposten" Ukjent

28 Bilde HS-soldater bestter Hønefoss i 1945 Berg, Leif

29 Bilde Tfra torgdansen på Nordre Torg i Hønefoss 1945 Berg, Leif

29 Bilde Utdrag av journal fra mai 1945 Ukjent

30 Bilde Avdukingen av Partisanersteinen, general Bjarne Øen Berg, Leif

31 Artikkel Rugfinner og svedjebruk Frydenlund, Otto

31 Bilde Finneplass på Finnskogen i Solør Frydenlund, Otto

32 Bilde Jordkjeller på en finneplass Frydenlund, Otto

32 Bilde Stokkebåt Ukjent

33 Bilde Finnerug (fallrug) Frydenlund, Otto

33 Bilde Røykstue på finnegården Mattilla i Solør Frydenlund, Otto

34 Artikkel Ringerike Nikkelverk Solgård, Jan

35 Bilde Ringerike Nikkelverk ved Aasterudtjern på Tyristrand, 1912-192 Buskerud Fylkesfotoarkiv

36 Bilde Fra gruvene på Ertelia, 1914 Ukjent

37 Artikkel Malmproduksjon Solgård, Jan

38 Bilde Smeltehytta ved Ringerike Nikkelverk, 1914 Ukjent

39 Bilde Ringerike Nikkelverk, ca 1913 Johansen, Adolf

40 Artikkel Krigsfangeleieren på Vågård Bakke, Gudmund

40 Bilde Krigsfangeleieren på Vågård Fauske, Magnus

41 Bilde Massegravene på Vågård blir åpnet Ringerikes Blad

41 Bilde Russiske krigsfanger på Ringerike Ukjent

42 Bilde Fra fangeleieren på Fagernesmoen på Nes i Ådal Ukjent

42 Bilde Milorg-troppen fra Ådal overtar vaktholdet ved Vågård Ukjent

43 Lyrikk Russiske fanger, mars 1945 Solheim, Elling M.

44 Artikkel Ringerike Ungdomslag 75 år Nilssen, Fred Harald

44 Bilde Ringerike ungdomslag definerer ved Landsstevnet i Borre, 1936 Ukjent

45 Bilde Møte i Avholdssalen i Hønefoss, 1950-åra Løyland, Halvard

47 Artikkel Hov gård Aschim, Jacob

48 Bilde Hov gård Ukjent

50 Bilde Familien Aschim Ukjent

51 Bilde Jacob Aschim Ukjent

52 Artikkel Enno ei Krokkleiv-teikning Norheim, Olav

52 Bilde Krokkleiva, ca 1850 Dardel, Fritz von

53 Artikkel Karl den 15. og kona på kleiva Waker, A. H.

53 Bilde Fritz von Dardel Thersner, Ulrika

54 Artikkel Utvandrere fra Tjernsbråten i Strømsåttbygda (Strømsoddbygda Lien, Ragnvald

55 Artikkel Lettesteinen i Ådal Ukjent

55 Bilde Lettesteinen i Ådal Ukjent

56 Artikkel Olav Haraldson Norheim, Olav

57 Bilde Kong Olav lar blåse til slag Ukjent

58 Bilde Kong Olav rir til Oplandstinget på Eidsvoll Ukjent

59 Bilde I morgen er det mandag, herre Ukjent

60 Bilde Kong Olav stikker økseodden i kinnet på Erlig Ukjent

61 Artikkel Hønefoss Brennevinsamlag Fjeld, Jens E.

61 Bilde Hønefoss Brennevinsamlag (Henschien-gården) Buskerud Fylkesfotoarkiv

62 Artikkel Bygdeslakteren Aschim, Jacob

62 Bilde Bygdeslakter Kristian Johnsrud, 1945 Skjørvold, Søren

63 Bilde Julegrisen slaktes på Skjørvold i Åsa, 1945 Skjørvold, Søren

64 Artikkel Evako-folket Jenssen, Bjørg

64 Bilde Anne Sivertsen, med datteren Elida og datterdatteren Marianne Ukjent

65 Artikkel Modell av Hønefossen anno 1854 Frydenlund, Otto

65 Bilde Parti av nordsiden av Hønefoss og fossen før 1878 Buskerud Fylkesfotoarkiv

66 Bilde Modell av Hønefossen Westbye, Even

67 Bilde Hønefoss sett fra Helgeshaugen i 1868 Thorén, P. A.

68 Artikkel Karoliner og dragon Frydenlund, Otto

68 Bilde Norsk dragon fra 1716 Frydenlund, Otto

68 Bilde Svensk karoliner fra 1716 Frydenlund, Otto

69 Artikkel Fra elvenavn til gårdsnavn Dyrdal, Kristian

69 Bilde Midtre Semmen gård i Ytre Ådal Aeronor AS

70 Artikkel Bli medlem av Museumsforeningen Ringerikes Museum

71 Artikkel På setersti til Spålen Grimstad, Sverre

71 Bilde Spålsetra, 1891 Vibe, Harald

72 Bilde Øyangen i høstfarger Jacobsen, Bjørn

74 Bilde Finnerudsetra, 1891 Vibe, Harald

75 Artikkel En bispeferd over Ringerike i 1594 (Jens Nilssøn) Berg, Arne Chr.

75 Bilde Biskop Jens Nilssøn Ukjent

76 Artikkel Pinsetur med biskop Jens Nilssøn Tandberg, Petter

77 Artikkel Årsmeldinger Ukjent

84 Bilde Latham 47 sjøfly (Familien Dietrichson) Ukjent

Årgang 1995

0 Forside To stolte ungpiker i Hønefoss i 1898 Johansen, Adolf

3 Lyrikk Spring ut, små menneskeblomster (dikt) Solheim, Elling M.

4 Artikkel Vil Veien-funnet endre Norges-hist.? Ukjent

4 Bilde Det store jernalderhuset på Veien Johnsen, Bjørn

4 Bilde Fylkesarkeolog Inger Liv Gøytil Lund Ukjent

5 Artikkel Kongshaugens hemmelighet Lund, Inger Liv Gøytil

5 Bilde Sverdbeslag fra jernalderen, Veien Lund, Inger Liv Gøytil

6 Bilde Kar fra eldre jernalder, Bråten Lund, Inger Liv Gøytil

7 Bilde Beinkam fra eldre jernalder, Veien Lund, Inger Liv Gøytil

9 Artikkel Skogbrann i Nordmarka i 1677 Solberg, Thorleif

10 Artikkel Gerda Gotheim til minne Lundesgaard, Ole

10 Bilde Gerda Gotheim Ukjent

11 Artikkel Kapellet på Hen - En drøm som aldri ble virkelighet Simon, Olav V.

11 Bilde Hen i Ådal Ukjent

12 Artikkel Indistrisamfunnet ved Ådalselva Simon, Olav V.

13 Bilde Skisse av Hen Kapell Nilsen, Ragnar

14 Bilde Bidragsliste til kapellet på Hen Ukjent

15 Bilde Brigseier E. C. Heen Ukjent

15 Bilde Dampskipet "Sperillen" Ukjent

16 Artikkel Da Hønefoss fikk "kinomatograftheater" Fjeld, Jens E.

17 Artikkel Det kommunale tivoli på det hvite lerretet - kinohistorie Knoph, Bjørn

17 Bilde Lokalet "Ringerike", den gamle kinoen i Hønefoss Knoph, Bjørn

18 Artikkel Connie Frydenlund-Holm Knoph, Bjørn

20 Bilde Billy Walker, Mort

20 Bilde Kinobestyrer Anders Hunstad Ukjent

21 Artikkel Forbud mot latter og hosting (på kinoen under krigen) Knoph, Bjørn

23 Artikkel Et nytt kinolokale bel den store fredsoppgaven Knoph, Bjørn

24 Artikkel Møller og sagbruk i Åsa i gamle dager Frydenlund, Otto

24 Bilde Håndkvern fra Sør-Trøndelag Aschehoug & Co, H.

25 Bilde Skisse over Åsa-krysset Ukjent

26 Bilde Åsa-krysset Ukjent

27 Bilde Bekkekvern, trolig lik den som ble brukt i Åsaelva Aschehoug & Co, H.

27 Bilde Bilde av gammel sag 1 Aschehoug & Co, H.

27 Bilde Bilde av gammel sag 2 Aschehoug & Co, H.

28 Artikkel Barneår i Hønefoss for 70 år siden Fougner, Ingeborg Prytz

28 Bilde Ingeborg Prytz Fougner, mai 1917 Ukjent

29 Bilde To stolte ungpiker i Hønefoss i 1898 Johansen, Adolf

30 Bilde Den gamle bybroen i Hønefoss Buskerud Fylkesfotoarkiv

31 Bilde Ingeborg Prytz Fougner, sommeren 1995 Ukjent

32 Artikkel Noen navn på sjøer og tjern Dyrdal, Kristian

32 Bilde Juveren i Norderhov Ukjent

33 Bilde Sælabonn i Tyrifjorden Ukjent

34 Artikkel Margit Johansen - fotograf i Hønefoss Jenssen, Gudrun Tingleff

34 Bilde Slakter Kristian Bråthen Johansen, Margit

35 Bilde Bakside av et fotografi tatt av Adolf Johansen Ukjent

35 Bilde Margit Johansen Ukjent

35 Bilde Tre damer Johansen, Adolf

36 Artikkel Peter Lyse - iderik og kontroversiell Nilssen, Fred Harald

36 Bilde Peter Lyse Ukjent

38 Artikkel Helga Helgesen - husstellpioner fra Hønefoss Berg, Arne Chr.

38 Bilde Helga Helgesen Ukjent

39 Bilde Kostnadsoverslag til middag for 2 voksne og 3 barn i 1 år i 1894 Ukjent

40 Artikkel Hvor lå egentlig Olav den helliges barndomshjem? Briså, Benedicte Gamborg

41 Bilde En Frøshaug-gård Ukjent

41 Bilde Gravhaugen ved Frøshaug i Hole Ukjent

44 Artikkel Fra Strømsåttbygda for 100 år siden Lien, Ragnvald

45 Bilde Knuteplassen i Strømsoddbygda Ukjent

47 Artikkel Haugsbygdas eldste historie Bakke, Gudmund

50 Artikkel Ringerike - et av skiidrettenspionerområder Ukjent

50 Artikkel Skipioneren før Sondre Norheim, Elling Bekken Nilssen, Fred Harald

50 Bilde Elling Bekken Ukjent

51 Bilde Annonse om skirenn fra 1865 Ringeriges Ugeblad

51 Bilde Annonser om skirenn fra 1867 Ringeriges Ugeblad

52 Bilde Skihopp i gamledager, 1884 Norsk Idrætsblad

53 Artikkel Hungerholdt i Hole Hungerholdt, Margit

54 Bilde Hungerholdt gård i Hole Ukjent

55 Artikkel Her gjorde hungeren holdt Christophersen, H. O.

56 Bilde Hovedbygningen på Hungerholdt gård i Hole, ca 1920 Ukjent

58 Artikkel Barndomsminner fra Åsbygda Skaug, Ole

58 Bilde Gammeldags kjøkkenovn Skaug, Ole

59 Bilde En gammel utslagsvask kunne brukes til mye Skaug, Ole

60 Artikkel N'Gunder og a'Ragnhild Grimstad, Sverre

61 Artikkel Vakerseterveien Grimstad, Sverre

61 Bilde Kart over Vakerseterveien fra Stubdalseter Ukjent

62 Bilde Utsikt mot Nordre Heggelivatn Grimstad, Sverre

63 Bilde Gagnumseter Grimstad, Sverre

64 Bilde Fra nedre Vakerseter rundt 1936 Ukjent

65 Bilde Vakersetre i tidligere tider Ukjent

66 Artikkel Ole Chr. Lagesen den eldre (dikt) Willumsen, Odd

66 Bilde Ole Chr. Lagesen d.y. og d.e. Ukjent

66 Lyrikk Til bestefars 18 årsdag, 1948 Willumsen, Odd

67 Artikkel Kirkeskolens skiftende liv og hist. Norheim, Olav

67 Bilde Norderhov kirke, sette fra Giletoppen i sør, ca 1863-1865 Thorén, P. A.

70 Artikkel Holdt barna hjemme fra skolen 1. Mai 1925 og fikk refs fra Høne Berg, Arne Chr.

70 Bilde Brev fra Hønefoss folkeskole i 1925 Olsen, Oskar

71 Bilde Demonstrasjonstog i Øyabakken i 1929 Eriksen, Hans A.

72 Artikkel Jørgen Moe og Fanitullen Næssan, Petter

72 Bilde Jørgen Moe Ukjent

73 Artikkel Fanitullen Moe, Jørgen

74 Artikkel Fra Blot til Messe - hvordan et spill blir til Hvattum, Gudbrand

74 Bilde Bygdefolket vandrer mot Bønsnes kirke Nilssen, Fred Harald

75 Bilde Hærmenn på plass ved Bønsnes kirke Nilssen, Fred Harald

76 Bilde Mange lokale aktører var med i spillet Nilssen, Fred Harald

77 Artikkel Årsmeldinger Ukjent

Årgang 1996

1 Forside Jeger med bjørn, veggmaleri fra Hesselberg, ca 1770 Aadnes, Peder

5 Lyrikk Krigens jul, 1944 Bjerke, Olaug

6 Artikkel Bjørn og ulv på Ringerike gjennom 250 år Elgmork, Kåre

6 Bilde Fra en rettsprotokoll på Hesselberg i 1750 Ukjent

7 Bilde Rekonstruert ulvestue fra Isi i Bærum Ukjent

7 Bilde Åtestilling ved Storejuv i Vidalen, 1922 Elgmork, Kåre

8 Bilde Diagram over utbetalte fellingspremier for bjørn og ulv i Buskeru Elgmork, Kåre

9 Bilde Diagram over utbetalte fellingspremier for bjørn og ulv i Norderh Elgmork, Kåre

10 Artikkel Tre viktige myntfunn på Ringerike Nilssen, Fred Harald

10 Bilde Olavsmynter funnet på Stein i 1924 Universitetets Myntkabinett

11 Bilde Harald Hardråde-mynter funner på Helgelandsmoen Universitetets Myntkabinett

12 Artikkel Sersjanten fra Åsa som ble landskjent myntsamler - Ole Chr. Bj Knoph, Bjørn

12 Bilde Inspektør Ole Chr. Bjørnstad Ukjent

13 Bilde Medalje Ukjent

13 Bilde Medalje med Bjørnstads portrett Ukjent

14 Artikkel Ivar Aasen og Ringerike Norheim, Olav

15 Bilde Ivar Åsen karikatur Graff, Finn

16 Artikkel Eit riss av mannen og prosjektet has, om Ivar Åsen Norheim, Olav

17 Bilde Tidemanns Tobak brukte Ivar Åsen som eksempel i sine annon Ukjent

18 Artikkel Med Tidemand og Gude på Ringerike Berg, Arne Chr.

18 Bilde Altertavlen i Tyristrand kirke, malt av Adolph Tidemand i 1875 Kveset, Per

19 Bilde Adolph Tidemand Ukjent

19 Bilde Hans Gude Ukjent

20 Artikkel Reisehåndbok fra 1903: Fra Kristiania til Ringerike Berg, Arne Chr.

21 Bilde Forran Glatved Hotel i Hønefoss Ukjent

22 Artikkel En tradisjonsrik garveribedrift i Hole Liljedahl, Ingebjørg G.

22 Bilde Josef og Anton Arnesen, ca 1930 Ukjent

22 Bilde Mattias Arnesen og kona Maren (født Bakken) Ukjent

23 Bilde Bestilling fra Roald Amundsen i januar 1910 Ukjent

23 Bilde Garveriet på Søndre Vik, fra begynnelsen av 1900-åra Ukjent

24 Artikkel HØKA - storleverandør til norsk kollektiv trafikk Jenssen, Lorentz

24 Bilde Vogner til Fløibanen i Bergen fra HØKA Ukjent

25 Bilde Flyfoto av HØKA Widerøe Flyfoto

25 Bilde Fra produksjonshallen på HØKA Ukjent

26 Artikkel Jens Joachim Holmboe - hans liv og virke på Ringerike Hungerholdt, Margit

26 Bilde Jens Joachim Holmboe Ukjent

27 Bilde Begjeringer om auksjon etter krav fra Jens Joachim Holmboe Ringeriges Ugeblad

28 Bilde Holmboe-gården, ca 1875 Ropeid, Andreas

29 Artikkel Villmarkas hilsen til Mikkjel Fønhus Willumsen, Odd

29 Lyrikk Villmarkas hilsen til Mikkjel Fønhus Willumsen, Odd

30 Artikkel Familien Gram på Ask gård i forrige århundre Lundstad, Kjell

30 Bilde Den gamle hovedbygningen på Ask, ca 1816 Ukjent

30 Bilde Sorenskriver Jens Gram Ukjent

31 Bilde Den nye hovedbygningen på Ask, bygget 1873 Ukjent

32 Bilde Fredrikke Gram (Generalinna), født Stabell Ukjent

32 Bilde General Johan Georg Boll Gram Ukjent

34 Artikkel Runesteinen i Åsbygda - Knestanghella Skaug, Ole

35 Artikkel Haugerud - mer enn en vanlig gård Skaug, Ole

35 Bilde Knestanghella Universitetets Oldsaksamling

36 Artikkel Rekrutt på Hvalsmoen sommeren 1938 Kværk, Gunnar Fredrik

36 Bilde Stomeridning Bæver, Edvin

37 Artikkel Om forfatteren Gunnar Fredrik Kværk Ukjent

37 Bilde Karbidlampe Bæver, Edvin

38 Artikkel De harde 30-åra Frydenlund, Otto

38 Bilde Dame med sykkel Buskerud Fylkesfotoarkiv

38 Bilde To menn med sykkel Buskerud Fylkesfotoarkiv

39 Bilde Åsa Landhandleri Buskerud Fylkesfotoarkiv

40 Bilde Sixpensen var populær Buskerud Fylkesfotoarkiv

42 Artikkel Kastesteder på skauen Grimstad, Sverre

42 Bilde Kastesteinene ved Ølja Grimstad, Sverre

43 Bilde De søndre kastesteinene ved Ølja Grimstad, Sverre

44 Artikkel Sørvest på Krokskogen - Stilt utenfor allfarvei Grimstad, Sverre

45 Bilde Byflakseter Grimstad, Sverre

46 Bilde Detalj fra kullveien ved Manaskaret Grimstad, Sverre

47 Bilde Minnestein "Anno 1775 Bleu" Grimstad, Sverre

48 Bilde Finneflakseter Grimstad, Sverre

49 Bilde Detaljer fra minnestein "Anno 1775 Bleu" Grimstad, Sverre

50 Artikkel Sigurd Syr - Purke Sigurd? Dyrdal, Kristian

50 Bilde Sigurd Syr, Åsta, Olav og Rane Ukjent

51 Bilde Sigurd Syr i åkeren Ukjent

52 Artikkel Fra oppveksten på Røyse i 1950 og 1960-åra Moe, Sverre

53 Bilde Sverre Moes bardomsminner Moe, Sverre

54 Bilde Sverre Moes bardomsminner - del 1 Moe, Sverre

55 Bilde Sverre Moes bardomsminner - del 2 Moe, Sverre

56 Artikkel Jørgen (Dæhli) - han som kjørte mjølkeruta Fjeldstad, Arne

56 Bilde Jørgen Dæhli Nilssen, Fred Harald

57 Bilde Den nye melkebil- og buss kombinasjonen Ukjent

57 Bilde Generator dreven melkebil- og buss kombinasjon Ukjent

58 Artikkel Fleske-Lars Sørenssen, Nils Malthe

60 Bilde Jan-hula på Nautsundkollen i Nordmarka Bakke, Gudmund

63 Bilde Sommerhuset ved Langtjern Sørenssen, Nils Malthe

64 Artikkel Bygdehistorien skrives i Hole Bakke, Gudmund

65 Bilde Gudbrand Gunvoldsen Sanna og hustru Inger Andersdatter med Ukjent

67 Artikkel Bukkebekksteinen Knoph, Bjørn

67 Bilde Skriften på Bukkebekksteinen Johnsen, Bjørn

68 Artikkel Nils Johannessen til minne Nesdal, Tryggve

68 Bilde Nils Johannessen Ukjent

69 Artikkel Sigvart Mjør til minne Knoph, Bjørn

69 Bilde Sigvart Mjør Ukjent

70 Artikkel Ringerike ungdomslag Ukjent

70 Artikkel Årsmeldinger Ukjent

Årgang 1997

0 Forside Julehilsen fra 1917. Julekortet er fra Dorthea og Martin til familie Ukjent

2 Artikkel Jul og jubileum Nilssen, Fred Harald

3 Artikkel Europaberømte Krogkleven (paa Ringerige) Asbjørnsen, Peter Christen

3 Bilde Krogkleven på Ringerige Schiertz, Frantz Wilhelm

4 Artikkel Bure-nissen og Vaker-nissen - folkeventyr Ukjent

4 Bilde Bure- og Vaker-nissenemed tyvegods på ryggen Solli, Otto

5 Bilde Bure-nissen var en nyttig kar på gården Solli, Otto

5 Bilde Pus ta den, pus ta den, ertet Bure-nissen Solli, Otto

6 Artikkel Julefeiring før juletreet ble vanlig Hallingby, Gunda

7 Artikkel Julevise fra Ådal Ukjent

7 Bilde Juletrepynting Ukjent

8 Artikkel Langsomt ble juletreet vanlig Nilssen, Fred Harald

8 Bilde Juletre fra 1963 Ukjent

9 Artikkel Tysk opprinnelse (juletreet) Ukjent

9 Bilde Tittelsiden til "Juletræet" av P. Chr. Asbjørnsen Ukjent

9 Bilde Å gå rundt juletreet Ukjent

10 Artikkel Juletreskikken på Ringerike Nilssen, Fred Harald

10 Bilde Julefeiring på 1960-tallet Ukjent

11 Lyrikk Julemoro Ukjent

13 Artikkel 75 år på leiting Norheim, Olav

13 Artikkel Ringerikes Museum 75 år Ukjent

13 Bilde Ringerikes Museums utstilling i Kraftverkshallen i 1931 Eriksen, Hans A.

14 Bilde Norderhov gamle prestegård, 1961 Fremtiden

16 Artikkel Distriktsmuseum Johannessen, Preben L.

16 Bilde Kongehauges hemmelighet Johnsen, Bjørn

16 Bilde Kronprisparet på besøk ved Ringerikes Museum i 1990 Buskerud Fylkesfotoarkiv

17 Bilde Åsatro og Hvitekrist Johnsen, Bjørn

18 Artikkel Museets framtid Johannessen, Preben L.

20 Artikkel Organisert ski-idrett 1860 - 1890 Lien, Ragnvald

20 Bilde Hopprenn i Ringåsen?. Trolig fra ca 1900 Ukjent

21 Bilde Skihopping i den spede begynnelse Ukjent

22 Bilde Skihopping i den spede begynnelse Ukjent

25 Artikkel Bølgen gård - en storgård på Ringerike Bakke, Gudmund

26 Bilde Tunet på Nordre Bølgen i begynnelsen av 1900-åra Johansen, Adolf

27 Bilde Hovedbygningen på Søndre Bølgen som brandt i april 1940 Ukjent

29 Bilde Fra Nordre Bølgen, ca 1915 Ukjent

31 Bilde Fra Nordre Bølgen i 1922 Ukjent

32 Artikkel Bjørkebrua og nærtrafikken, fra Ask Lundstad, Kjell

32 Bilde Bjørkebrua ble tatt av isen i 1934 Eriksen, Hans A.

36 Artikkel Fergestedet ved Busund Haakenstad, Per M.

36 Bilde Ferge ved Busund i 1915 Ukjent

38 Artikkel Omtale av Klækken 1847 Moritz, August

39 Bilde Klækken, 1920-åra Ukjent

40 Artikkel Dyregraver ved Ringkollen Høglund, Svein B.

40 Bilde Fra dyregravene i Bølgenmarka Ukjent

41 Bilde Kartskisse over dyregravene nord for Damåsmyra ved Ringkolle Ukjent

41 Bilde Tegning av dyregrav Ukjent

42 Artikkel Sommeren som gjetergutt på Honerudsetra Skaug, Ole

42 Bilde Honerudsetra Skaug, Arne

44 Artikkel Seterveien til Ringkollseter Grimstad, Sverre

45 Bilde Røstjernstua Grimstad, Sverre

46 Bilde Ringkollseter Grimstad, Sverre

47 Bilde Offersteinen ved Røstjern Grimstad, Sverre

47 Bilde Størhuset på Håvardseter Grimstad, Sverre

48 Artikkel Det hendte i Vassfaret Willumsen, Odd

48 Bilde Hansesprang-setra Ukjent

49 Bilde Anna på Hansesprang Ukjent

49 Lyrikk Budeia på Hansesprang Ukjent

50 Artikkel Gapahuk og høggerhytte Sørenssen, Nils Malthe

51 Bilde Gapahuk Solli, Otto

52 Artikkel Historie fra tømmerskauen Ukjent

52 Artikkel Høggerhytte Sørenssen, Nils Malthe

53 Artikkel Hole - en filial til Edens hage Nilssen, Fred Harald

54 Bilde Steinslette i gamledager Ukjent

55 Artikkel Planlagt i 150 år (Ringeriksbanen) Ukjent

56 Artikkel Ringerike på Norske frimerker Nilssen, Fred Harald

56 Artikkel Ringerike på Norske frimerker Østlund, Tor

56 Bilde Vi Vil Vinne Ukjent

57 Artikkel Posten i 350 år Østlund, Tor

57 Bilde Frimerke Ukjent

58 Artikkel Sakfører Thorvald Lie - kapitalist og eventyrfigur Knoph, Bjørn

58 Bilde Sakfører Thorvald Lie Ukjent

59 Bilde Julie Lie Ukjent

60 Bilde Kvelsrud gård Ukjent

61 Artikkel Sakføreren i Ådal og Tyskland Ukjent

62 Artikkel Gutten som ble prest Jenssen, Lorentz

62 Bilde Hest og karjol Ukjent

63 Bilde Presteparet til Norderhov prestegård 1939-1956 Ukjent

64 Bilde Prestens første bil, 1922 Ukjent

66 Artikkel Giganten på Røysetoppen Knoph, Bjørn

66 Bilde Ragnar Frisch karikatur Hammarlund, Gøsta

67 Bilde Ragnar Frischog kona Astrid Knoph, Bjørn

68 Artikkel Hustyper på plasser og småbruk Frydenlund, Otto

68 Bilde Kneika Gulbrandsen, Ola

69 Bilde Engebakken, 1880 Gulbrandsen, Ola

69 Bilde Persløkka Gulbrandsen, Ola

70 Bilde Persløkka Gulbrandsen, Ola

70 Bilde Rønningsengene Gulbrandsen, Ola

72 Artikkel Aage Fjeld til minne Knoph, Bjørn

72 Bilde Aage Fjeld Ukjent

Årgang 1998

0 Forside Halvdanshaugen i vinterprakt Nilssen, Fred Harald

2 Artikkel For 70. gang Nilssen, Fred Harald

3 Artikkel Juleskik i Norge Asbjørnsen, Peter Christen

3 Bilde Vinterbilde fra gamledager Ukjent

4 Artikkel Nissetradisjoner på Ringerike Nilssen, Fred Harald

4 Bilde Julenisse Norsk Folkemuseum

5 Bilde Julenissemaske Norsk Folkemuseum

6 Artikkel Hva skjermed Halvdanshaugen? Bakke, Gudmund

6 Bilde Halvdan Svarte druker Ukjent

7 Bilde Fra prøvegravningene ved Halvdanshaugen høsten 1997 Bakke, Gudmund

8 Bilde Halvdanshaugen i sommerprakt Nilssen, Fred Harald

10 Bilde Halvdanshaugen, 1906 Norsk Folkemuseum

11 Artikkel Snorre om Olav Tretelja Norheim, Olav

11 Bilde Olav Tretelja Munthe, Gerhard

12 Artikkel Ligger Olav Tretelja begravd i Ringåsen? Berge, Trygve H.

12 Bilde I diskusjon rundt runesteinen fra Ringåsen Knoph, Bjørn

13 Bilde Runesteinen fra Ringåsen Knoph, Bjørn

14 Artikkel Historia om Veien Norheim, Olav

14 Bilde Embla Binns, Kari Støren

15 Bilde Langhuset på Veien Jøsseng, Torry

16 Artikkel Historie for de heldige Norheim, Olav

17 Artikkel Hva betyr veien-navnet? Norheim, Olav

17 Bilde Jon Hals og Astrid Lundem Norheim, Olav

18 Artikkel Gjermundbu-sverdet Norheim, Olav

18 Bilde Gjermundbu-sverdet (rekonstruksjon) Ukjent

19 Bilde Gjermundbu-sverdet (avtegning) Ukjent

19 Bilde Kart over gravhaugen på Gjermundbu Ukjent

20 Artikkel Eldre opptegnelser om Tyrifjorden Elgmork, Kåre

20 Bilde Tyrifjorden Eriksen, Hans A.

22 Bilde Lisboa i 1755 Ukjent

24 Artikkel Norderhov-trefningens militære helter Nilssen, Fred Harald

24 Bilde Anna Colbjørnsdatter og oberst Löwen Paulsen, Erik

25 Bilde Svenskene i bivuakk ved Norderhov Ukjent

26 Artikkel Militærrapportene om trefningen Nilssen, Fred Harald

27 Artikkel Løwen klarte seg bra Nilssen, Fred Harald

27 Bilde Oberst Axel von Löwen Arenius, O.

28 Bilde Löwnes egne ord Löwen, Axel von

29 Bilde Norske dragoner til angrep Ukjent

30 Artikkel Bekakokinga på Tyristrand Knoph, Bjørn

30 Bilde Tjæreovnen på Svenskerud, Nakkerud Knoph, Bjørn

31 Bilde Tjæreovn fra Ringerike Ukjent

32 Artikkel Kølatrafikken - en viktig inntektskilde for ringeriksbøndene Bakke, Gudmund

32 Bilde Kølamile Ukjent

33 Artikkel Hvordan lage trekøl Bakke, Gudmund

33 Bilde Kølmile, 1912 Holmen, Hans

34 Bilde Kølmile i 2 faser i brenninga Norsk Skogbruksmuseum

35 Artikkel Flest leverandører fra Ringerike Bakke, Gudmund

35 Bilde Kart over kølabonner på Krokskogen Statens Kartverk

36 Artikkel Bøndenes årsplan Bakke, Gudmund

36 Bilde Kølamile under brenning Ukjent

37 Artikkel Hönefossen Asbjørnsen, Peter Christen

37 Bilde Hønefossen Ukjent

38 Artikkel Gleden Liljedahl, Ingebjørg G.

38 Bilde Gleden Ukjent

39 Artikkel Andre historier om Gleden Liljedahl, Ingebjørg G.

40 Artikkel Minner fra Viksetra Haugen, Beate Moe

40 Bilde Vilsetra Ukjent

42 Artikkel Tømmerhøgger'n - en utdøende rase Frydenlund, Otto

43 Bilde Tømmerhøgger i aksjon Ukjent

45 Artikkel Skrømt i Ådalsskauen Hansen, Elling Kr.

45 Bilde Øksesliping Solli, Otto

46 Bilde Høyraking Solli, Otto

48 Artikkel Åsbygda før og nå Skaug, Ole

49 Bilde Alm gård i Åsbygda Ukjent

49 Bilde Ask Turisthotell Ukjent

50 Bilde Det lå en pjokk og lukte Skaug, Ole

51 Bilde Kjøpmannen og kopiblyanten Skaug, Ole

52 Artikkel Lokalhistorisk blomstringstid i Soknedalsbygdene Torgersen, Egil

52 Bilde Lunder Hornmusikk Ukjent

53 Bilde Soknedalsruten, ca 1929 Ukjent

54 Artikkel Bondeopprøret i 1818 Volden, Olaf

54 Bilde Politiserende bønder (utsnitt) Tiedemand, Adolph

55 Artikkel En kampdikter fra Hole deltok Bakke, Gudmund

55 Bilde Olaf Volden Ukjent

56 Artikkel Turistenes Ringerike for 100 år siden Nilssen, Fred Harald

56 Bilde Panorama fra Dronningens utsikt i 1892 Lindahl, Axel

57 Bilde Valdres - Paa Spirillen Voldavik 13. September 1902 Wilse, Anders

58 Artikkel Veiene til Ringerike Nilssen, Fred Harald

58 Bilde Skaret ved Humledal, 1880-1890 Lindahl, Axel

59 Artikkel Smukkeste utsikt fra Ringkollen Nilssen, Fred Harald

59 Bilde Ringkollen Sanatorium Ukjent

60 Artikkel Kravstore damer Nilssen, Fred Harald

60 Bilde Kleivstua på 1880-tallet Lindahl, Axel

61 Artikkel Aktivt og turbulent jubileumsår for museet Nilssen, Fred Harald

61 Bilde Distriktskonservator Preben L. Johannessen Johnsen, Bjørn

62 Bilde Gapastokk Johnsen, Bjørn

63 Artikkel Svensk angrep på Krokkleven Nilssen, Fred Harald

63 Bilde Kart over Ringerike og indre Oslofjord Kyhl, O. L. C. L

64 Artikkel Da grana kom til Ringerike Høglund, Svein B.

65 Bilde Der fløy en fugl over granhei, som synger forglemte sange Kittelsen, Theodor

66 Artikkel Trond Bergsund til minne Knoph, Bjørn

66 Bilde Trond Bergsund Ukjent

67 Lyrikk Fra Amerika Johnson, Jacob

68 Artikkel Himlingen over døypefonten i Hole kyrkje Rømmesmo, Jon

68 Bilde Interiørbilde fra Hole kirke før brannen i 1943 Ukjent

68 Bilde Krona over døpefonten i Hole kirke Rømmesmo, Jon

69 Artikkel Johannes Thrap-Meyer - en forfatter fra Hole Harsson, Margit

69 Bilde Johannes Thrap-Meyer Ukjent

70 Bilde Hovedbygningen på Nerstein gård Ukjent

72 Bilde Den gamle steinbrua over Evja, fotografert av Jan Fredrik Horne Thrap-Meyer, Johannes

Årgang 1999

0 Forside Haraldur hárfagri tekur vid ríki úr hendi födur síns, Flateyarboka Flateyarboka 1390

2 Artikkel For 71. gang Nilssen, Fred Harald

3 Artikkel Skal Halvdanshaugen forbli en hemmelighet? Nilssen, Fred Harald

3 Bilde Halvdanshaugen, 1857 Illustrert Ugeblad

4 Artikkel Tilbakeblikk på århundret Nilssen, Fred Harald

4 Bilde Kommer ikke kongen snart, får'n ikke se meg; fra Bergensbane Grunnskoleboka "Alle tiders Ringerike"

5 Artikkel Da Ringerike storkommune så dagens lys Bakke, Gudmund

5 Bilde Kommunestyret konstituerer seg Ellingsen, Trygve

8 Artikkel Naturens og skogfolkets dikter; Elling M. Solheim - århundrets ri Nilssen, Fred Harald

9 Bilde Elling M. Solheim Sørensen, Øyvind

10 Artikkel Begna Bru - århundrets byggverk Nilssen, Fred Harald

10 Bilde Begna Bru Jøsseng, Torry

11 Bilde Begna Bru under konstruksjon 1 Samferdselsmuseet

11 Bilde Begna Bru, teknisk illustrasjon fra 1909 Teknisk Ugeblad

12 Bilde Begna Bru under konstruksjon 2 Samferdselsmuseet

12 Bilde Begna Bru under konstruksjon 3 Samferdselsmuseet

12 Bilde Begna Bru under konstruksjon 4 Samferdselsmuseet

13 Bilde Halvdan Svarte i Harald Helleseters skikkelse Nilssen, Fred Harald

14 Bilde Halvdan Svartes likfølge Nilssen, Fred Harald

15 Bilde Da Capo på Halvdanshaugen Nilssen, Fred Harald

15 Bilde Kor Sandra som treller Nilssen, Fred Harald

16 Bilde Gravfølge Nilssen, Fred Harald

17 Artikkel Myten om Halvdanshaugen er punktert Nilssen, Fred Harald

17 Bilde Halvdanshaugen, 1857 Illustrert Ugeblad

18 Bilde Scene fra spillet "Haugferd" 1 Norheim, Olav

20 Bilde Scene fra spillet "Haugferd" 2 Nilssen, Fred Harald

21 Bilde Scene fra spillet "Haugferd" 3 Norheim, Olav

22 Artikkel "Nationalfest" i 1811 Knoph, Bjørn

22 Bilde "Norsk Intelligenz Sedler", 1793 Hansen, Ulf

22 Bilde "Trondhiemske Samlinger" Hansen, Ulf

22 Bilde Peter Fredrik Suhm Hansen, Ulf

23 Artikkel Lang vei fram til et nork universitet Hansen, Ulf

23 Bilde "Nationalsubscribtion" 1 Hansen, Ulf

23 Bilde Indberetninger om National festen, Christiania 1812 Hansen, Ulf

23 Bilde Indberetninger om National festen, København 1812 Hansen, Ulf

24 Bilde "Nationalsubscribtion" 2 Hansen, Ulf

25 Artikkel Minner fra Ringerikes høyere skole 1940-1943 Gandrud, Einar

25 Bilde Hønefoss Torg 9, april 1940 Østlund, Jan Helge

26 Bilde Lærere på vei til Grini Boka "Den høyere skolen i Hønefoss 1

27 Bilde Knut og Mali Svartdal (søsken) og Gerd Bjerke den 9. April 194 Østlund, Jan Helge

28 Artikkel Flystyrten i Klekkenputten (april 1940) Grimstad, Sverre

28 Bilde Det tyske flyet som styrtet i Klekkenputten 1 Frydenlund, Otto

28 Bilde Det tyske flyet som styrtet i Klekkenputten 2 Frydenlund, Otto

29 Bilde Plankehytta ved Putten Grimstad, Sverre

30 Artikkel Landhandleriene var kulturinstitusjoner Frydenlund, Otto

30 Bilde Betjeningen ved Hole Samvirkelag på Svendsrud Hole Bygdearkiv

32 Artikkel Mønstergyldig fiskeomsetning på Ringerike - John Frederiksen Knoph, Bjørn

32 Bilde Eksteriør fra John Frederiksens butikk i Stabellsgate Fredriksen, John

32 Bilde Interiør fra John Frederiksens butikk i Stabellsgate Fredriksen, John

33 Bilde John Frederiksens fiskesalgsbiler Fredriksen, John

34 Artikkel Fjellvandreren Claus Hellbergs tilknytning til Ringerike Aasnæss, Paul

34 Bilde Claus Hellberg på Vikerkoia Hellberg, Claus

35 Bilde Claus Hellberg på Fjellsetra på Krokskogen Hellberg, Claus

35 Bilde Claus Hellberg ved Vikerkoia Hellberg, Claus

36 Artikkel Fortsatt på farten; om hvordan vi fikk låne bilder av Claus Hellbe Nilssen, Fred Harald

36 Bilde Claus Hellberg på Holleia mot Tyrifjorden Hellberg, Claus

37 Artikkel Hønefossingene på Øya midt i fossen Frydenlund, Otto

37 Bilde Hønefossen i 1850, usignert Stemumsgård, Nils

38 Bilde Bykart over Hønefos, 1854 Berg, Hans

40 Bilde Skolen på Øya Kristiansen, Hans A.

41 Artikkel Klesvask før og nå Jenssen, Bjørg

41 Bilde Storvask i det fri ved Juveren, ca. 1912 Jenssen, Bjørg

42 Bilde Andelsbrev i Ringerikes Andelsvaskeri Jenssen, Bjørg

42 Bilde Gammel klesrulle Norheim, Olav

43 Artikkel Skremt av slrømt i Ådalen Hansen, Elling Kr.

43 Bilde Skremt av slrømt i Ådalen Solli, Otto

44 Bilde Skremt av slrømt i Ådalen "Gammal Remington med uforskam Solli, Otto

44 Bilde Skremt av slrømt i Ådalen "Je såg fjørgauen sto ta'n" Solli, Otto

45 Artikkel Kulturhistorisk filmpremiere - filmen om lensmansmordene i 19 Hansson, Steinar

45 Bilde Jakten på morderne; fra en filmscene Filmmuséet

46 Artikkel Lensmansmordene i 1926 - Høyesterett forbød filmen Nilssen, Fred Harald

46 Artikkel Lensmansmordene i 1926 - Ringeriksgardist med i filmen Nilssen, Fred Harald

46 Bilde Lensmansmordene i 1926 - Ringeriksgardist Arne Loeshagen Ukjent

46 Bilde Politi og presse på drapsstedet; fra en filmscene Filmmuséet

47 Artikkel For 150 år siden var spørmålet kanal eller jernbane Lundstad, Kjell

47 Bilde Karet - de første personvognene på Randsfjordbanen Ukjent

48 Bilde Bjørkebrua som ble revet i 1936 Samferdselsmuseet

49 Bilde Bjørkebrua som ble åpnet i 1936 Lundstad, Kjell

50 Bilde Veirvarslings-signaler Lundstad, Kjell

51 Artikkel Krigen rammet Bjørkebruene Lundstad, Kjell

51 Bilde Bjørkebrua som ble sprengt 8. mai 1944 Buskerud Fylkesfotoarkiv

52 Bilde Bjørkebrua som ble revet i 1936 Samferdselsmuseet

53 Artikkel Kapellet på Tanberg Odden, Geir

53 Bilde Kapelljordet på Tanberg sett fra "Sjefsgården" Odden, Geir

54 Bilde Kart over gravene og kirketuften på Tanberg; Ingvald Undset Odden, Geir

55 Bilde Lønnetreet på Kapelljordet Odden, Geir

56 Artikkel Ander Castus Svarstad - bymaleren fra Røysetangen Lerberg, Ellen J.

56 Bilde Ved Themsen Meyer, Rasmus

57 Bilde A. C. Svarstad på Sørjordshaugen Familien A. C. Svarstads eie

57 Bilde Empirekvertalet, 1916-1917 Lathion (Nationalgalleriet), Jacues

58 Bilde Palonetto Sta Lucia, Napoli 1909 Meyer, Rasmus

59 Bilde A. C. Svarstad i arbeid ved Themsen, 1912 Familien A. C. Svarstads eie

60 Artikkel Bussens historie på Ringerike: Pionertiden Eriksen, Svein Åge

60 Bilde Anders Smedby fra Sogn forran Osloruten, ca. 1928 Kristiansen, Hans A.

61 Bilde Adolf Karlsens bilrute Hønefoss-Christiania, 1920-åra Buskerud Fylkesfotoarkiv

62 Bilde Nordre Torv i Hønefoss 1. mai 1926 Buskerud Fylkesfotoarkiv

63 Bilde Engesths bilruter, ca. 1930 Buskerud Fylkesfotoarkiv

64 Artikkel Hønefoss rutebilstasjon - 60 år i sentrum Frydenlund, Otto

64 Bilde Rutebilstasjonen etter første utbygging Løbben, Håkon

65 Bilde Bebyggelsen der hvor rutebilstasjonen ble bygd Hønefossbøkene

66 Artikkel Rørleggerens eventyrlige ferder - Ole Chr. Nilsen Skrataas, Anders

66 Bilde Ishavsskute Familien Ole Chr. Nilsens eie

67 Bilde Mannskapet på ishavsskuta Familien Ole Chr. Nilsens eie

67 Bilde Ole Chr. Nilsens utklippsbok Skrataas, Anders

68 Bilde Ole Chr. Nilsen, ca. februar 1962 Ringerikes Blad

70 Bilde Tegneserie om undersøkelsene i Halvdanshaugen Tingleff, Øyvind

70 Tekst Tegneserie om undersøkelsene i Halvdanshaugen Norheim, Olav

Årgang 2000

0 Forside Jonas Ramus (1649-1718) Buskerud Fylkesfotoarkiv

1 Tekst Redaksjonen i 2000 Redaksjonen

2 Tekst For 72. Gang Nilssen, Fred Harald

2 Tekst Innholdsfortegnelse 2000 Redaksjonen

3 Artikkel Andaktsbok var Jonas Ramus´ bestselger Nilssen, Fred Harald

3 Bilde Andaksboken "Naadens Aandelige Markets-Tid" av J. Ramus Nilssen, Fred Harald

4 Bilde Salmen "En Christens Sejerverk" Nilssen, Fred Harald

4 Delartikkel Få opplysninger om Ramus´ liv Nilssen, Fred Harald

5 Bilde Jonas Ramus (mumien i Norderhov kirke) Ringerikes Museum

6 Delartikkel En salmedikter for sin tid Nilssen, Fred Harald

6 Musikk Salmen "Tak være dig, vor Gud og Fader" Ramus, Jonas

7 Bilde Salmen "En Christens Sejerverk" Nilssen, Fred Harald

7 Tekst Salmen "En Christens Sejerverk" Ramus, Jonas

8 Delartikkel Blant landets mest lærde Nilssen, Fred Harald

8 Delartikkel Ordsamling fra Norderhov Nilssen, Fred Harald

8 Tekst Salmen "Til paradiset" Ramus, Jonas

9 Artikkel Fagre og forbanna Ringerike Vinje, Aasmund O.

9 Bilde Steinsletta Buskerud Fylkesfotoarkiv

10 Artikkel Prosjekt Hringaríki Lund, Inger Liv Gøytil

10 Bilde Langhuset på Veien (rekonstruksjon) Jøsseng, Torry

11 Bilde Veien kulturminnepark Jøsseng, Torry

12 Artikkel Hans A. Eriksen Knoph, Bjørn

12 Bilde Daimler'en på Ask gods Ukjent

12 Bilde Hans A. Eriksen, Chicago 1913 Eriksen, Hans A.

13 Bilde Hans A. Eriksen på krokskogen, 1959 Eriksen, Hans A.

13 Bilde Kåre Eriksen kikker i stjernekikkerten Eriksen, Hans A.

14 Artikkel Skolemuseum på Veien gamle skole Frydenlund, Otto

14 Bilde Skolemuseets klasserom Frydenlund, Otto

15 Bilde Rommet ved sia skolestua Frydenlund, Otto

16 Artikkel Historie på skraphaugen Nilssen, Fred Harald

16 Delartikkel Fra omgangsskole til fastskole Frydenlund, Otto

17 Artikkel Ei gammal regle fra Norderhov Frydenlund, Otto

17 Bilde Mathea Pedersen Ukjent

18 Artikkel Holmedalsjuvet Grimstad, Sverre

18 Bilde Utsikt over Holsfjorden Grimstad, Sverre

19 Artikkel Mer om Vakerseterveien Grimstad, Sverre

19 Bilde Sverre Grimstad ved Holsfjorden Grimstad, Sverre

20 Artikkel Barkebrødalléen på Røyse Skard, Olav

20 Bilde Rester av almetrealléen på Røyse Nilssen, Fred Harald

21 Bilde Almetrealléen i ca. 1950 Hole lokalhistoriske arkiv

21 Bilde Bladverket på almetre med sykdomstegn Nilssen, Fred Harald

22 Artikkel Skogdrift på Krokskogen før 1950 Fjeldstad, Arne

22 Bilde Tømmerkjøring på Krokskogen på 1950-tallet Nilssen, Fred Harald

23 Bilde Gamle håndsager Nilssen, Fred Harald

23 Bilde Lunnelekke og bennebjønn Nilssen, Fred Harald

24 Bilde Dubb (mindre bakslede) Nilssen, Fred Harald

24 Delartikkel Kleivkjøring Fjeldstad, Arne

25 Bilde Oppålessinglekke Nilssen, Fred Harald

25 Bilde Ristelekk Nilssen, Fred Harald

26 Artikkel Ringerikssommer sett med engelske øyne Broadhurst, Fred

26 Bilde Fred Broadhurst, doktor i geologi, 1963 Ukjent

27 Bilde Familien Broadhurst på tur i Borgenvika Broadhurst, Fred

28 Artikkel Søster Karen Lundstad, Kjell

28 Bilde Karen Finsand, 1947 Ukjent

29 Tekst Prolog til søster Karen fra 1947 Lundstad, Kjersti

30 Artikkel Hvordan Hønefoss ble by Nilssen, Fred Harald

30 Bilde Faksimile av statsrådsprotokollen 22. April 1852 Nilssen, Fred Harald

31 Delartikkel Mange forslag Nilssen, Fred Harald

31 Delartikkel Optimisme var en drivkraft Nilssen, Fred Harald

32 Artikkel De eldste husene i Hønefoss Jensen, Jørn

32 Bilde Lagesens gate 20 Jensen, Jørn

33 Bilde Ankers gate 19A Jensen, Jørn

33 Bilde Torvgata 6 Jensen, Jørn

33 Bilde Tverrveien 3 Jensen, Jørn

34 Bilde Arnemannsveien 5 Jensen, Jørn

34 Bilde Hammerbrogata 7 Jensen, Jørn

34 Bilde Nordre torg 6 Jensen, Jørn

34 Bilde Storgata 14 Jensen, Jørn

35 Bilde Hønengata 2 Jensen, Jørn

35 Bilde Nordre torg 3 Jensen, Jørn

35 Bilde Søndre torg 7A Jensen, Jørn

36 Bilde Stangs gate 1A Jensen, Jørn

36 Bilde Stangs gate 7 Jensen, Jørn

36 Bilde Storgata 12 Jensen, Jørn

37 Artikkel Hvordan holeværingene ble bønder Briså, Benedicte Gamborg

37 Bilde Helleristningen fra Sundvollen 1 Buskerud Fylkesfotoarkiv

38 Bilde Helleristningen fra Sundvollen 2 Buskerud Fylkesfotoarkiv

40 Artikkel Da telefonen kom til Åsa Frydenlund, Otto

40 Bilde Telefonapparat fra før automatiseringen Frydenlund, Otto

41 Bilde Vikheim i Åsa, den gamle telefonsentralen Frydenlund, Otto

42 Artikkel den store utskiftinga i Steinsfjerdingen i 1890-åra Bakke, Gudmund

42 Bilde Faksimile av brev datert 20. Januar 1894 Bakke, Gudmund

42 Bilde Vekkern Eng Bakke, Gudmund

43 Delartikkel Gårder flyttes Bakke, Gudmund

43 Tekst Utdrag av uttalelse gjort av Vinje fra 1860 Bakke, Gudmund

44 Bilde Kart over Hurumgårdene før utskiftinga 1893-95 Bakke, Gudmund

45 Delartikkel Omstridt lovebestemmelse Bakke, Gudmund

46 Artikkel Et sjeldent smykkefunn i Hole Hildisch, Fredrik C.

46 Bilde Bronsespenne funnet på Gammelklokkergården Hundstad i Hol Knoph, Bjørn

46 Bilde Gammelklokkergården Hundstad i Hole Ukjent

47 Bilde Professor Arne Emil Christensen og Fredrik C. Hildisch Ukjent

48 Artikkel Bussens historie på Ringerike del 2 - "Mange små rutebilselska Eriksen, Svein Åge

48 Bilde Frigjøringen Engeseth, Olaf

48 Bilde Stramme karer på Norefjell tidlig på 1950-tallet Engeseth, Olaf

49 Bilde Olaf Engeseth forran en 1947 modell Scania-Vabis B 22 buss Engeseth, Olaf

49 Bilde Scania-Vabis B 22 buss Engeseth, Olaf

50 Bilde Ormen Lange (1938-1953) Engeseth, Olaf

Årgang 2001

0 Forside Fine fruer med hatt Raaen, Asle

2 Tekst Innholdsfortegnelse Redaksjonen

2 Tekst Oppsving for lokalhistorie Nilssen, Fred Harald

3 Artikkel Hønefossbilder gjennom 150 år Knoph, Bjørn

3 Bilde Barnetog i St. Olafsgate Ukjent

4 Bilde Interiør fra verkstedene ved Hønefoss Bruk Espe, Knut

4 Delartikkel Næringslivet tok seg opp Knoph, Bjørn

5 Bilde Barnehjelpsdagen (fra Hotell Fønix) Jenssen, Gudrun Tingleff

5 Bilde En stilig Hønefossforretning i det forrige århundre Espe, Knut

5 Delartikkel En livlig handelsby Knoph, Bjørn

5 Delartikkel Schjongslunden var stedet Knoph, Bjørn

6 Artikkel Forretning for borgerskapets søte liv Knoph, Bjørn

6 Bilde Oluf Weiens reklameplakat Nilssen, Fred Harald

8 Artikkel Hønefoss' første bykart Frydenlund, Otto

8 Bilde Nordre torv Ukjent

9 Bilde Hans Jensen Berg (1817-1890) Ukjent

9 Bilde Modell av området ved Hønefossen i 1854 Frydenlund, Otto

10 Tekst Ringerike og kjærlighetens hovedstad Aasen, Arne Paasche

11 Artikkel Hagbart Thisted, en idérik borger i en ung by Abelgård, Else Marie

11 Bilde Familiebilde av familien Thisted Ukjent

12 Bilde Glatved Hotell Ukjent

12 Delartikkel Hotelleier i Hølnefoss Abelgård, Else Marie

13 Bilde hagbart og Kristen Thisted på Berg i Sokna i 1914 Ukjent

14 Artikkel Den første arbeiderreisinga på Ringerike - Fra suksess til traged Nilssen, Fred Harald

14 Bilde Marcus Thrane i Hønefoss (1849) Raaen, Asle

15 Bilde Thranebevegelsen Raaen, Asle

15 Delartikkel Hattemakerkrigen Nilssen, Fred Harald

16 Bilde Kvinnene på bybrua Raaen, Asle

16 Bilde Straff fanger Raaen, Asle

17 Artikkel Mubebyggelsen i Hønefoss Jensen, Jørn

17 Bilde Stabell gate 7 i Hønefoss Jensen, Jørn

17 Bilde Søndre Torg 5 i Hønefoss Jensen, Jørn

18 Bilde Arnemannsveien 5 i Hønefoss Jensen, Jørn

18 Bilde Storgata 6 i Hønefoss Jensen, Jørn

19 Bilde Arnemannsveien 5 i Hønefoss - klokketårnet Jensen, Jørn

19 Bilde Nordre Torg 1 og 2 i Hønefoss Jensen, Jørn

19 Bilde Prinsens gate 27 i Hønefoss Jensen, Jørn

20 Bilde Stabells gate 1 i Hønefoss Jensen, Jørn

20 Bilde Stabells gate 10 i Hønefoss Jensen, Jørn

21 Bilde Bloms gate 3 i Hønefoss Jensen, Jørn

21 Bilde Fossveien 1 i Hønefoss Jensen, Jørn

21 Bilde Hofgaards gate 6 i Hønefoss Jensen, Jørn

22 Bilde Bloms gate 9 i Hønefoss Jensen, Jørn

22 Bilde Storgata 8 i Hønefoss Jensen, Jørn

22 Bilde Søndre torg 2 i Hønefoss Jensen, Jørn

23 Bilde Rutebilstasjonen i Hønefoss Jensen, Jørn

23 Bilde Storgata 17 i Hønefoss Jensen, Jørn

23 Bilde Sundgata 2 i Hønefoss Jensen, Jørn

24 Artikkel Oppvekst i Hønefoss hjelpefengsel Holm, Rita

24 Bilde Hønefoss hjelpefengsel (1930-åra) Politihistorie for Hønefoss

25 Bilde Familien Ekeberg Ukjent

26 Artikkel Galgefurua på Tanbergmoen Skard, Olav

26 Bilde Galgefurua på Tanbergmoen Nilssen, Fred Harald

27 Bilde Galgefurua på Tanbergmoen - nærbilde Nilssen, Fred Harald

28 Artikkel Nakkerud stasjon Dahl, Asle Gire

28 Bilde Nakkerud stasjon, 1906 Dahlström, J. A.

29 Bilde Stasjonsmester Hermann Glenne Dahlström, J. A.

30 Bilde Inger Guri Storvik (Fjellstad) og Asbjørn Askerud, 1952 Dahl, Asle Gire

30 Bilde Stasjonsidyll, maleri fra 1940 av Georg H. Trapp Dahl, Asle Gire

31 Bilde Nakkerud stasjon i 1992 Dahl, Asle Gire

32 Artikkel "Lokalet" er blitt historie Frydenlund, Otto

32 Bilde Dalheim på Veme, lokalet til Veme ungdomslag Ukjent

32 Bilde Sollys på Ask, lokalet til Samhold Ukjent

33 Bilde Fram på Sokna, lokalet til Aakerkredsen ungdomsforening Ukjent

33 Bilde Furuvang på Sokna, lokalet til Luder ungdomsforening Ukjent

34 Bilde Røysehall på Røyse, lokalet til Hole ungdomsfoening Ukjent

35 Artikkel Runesteiner på Ringerike Odden, Geir

35 Bilde Hønensteinen, Klüwers tegning Odden, Geir

36 Bilde Runeskrift i Norderhov kirke, , Klüwers tegning Odden, Geir

36 Bilde Tanbergsteinen 1, Klüwers tegning Odden, Geir

36 Bilde Tanbergsteinen 2, Klüwers tegning Odden, Geir

36 Bilde Tanbergsteinen 3, Klüwers tegning Odden, Geir

37 Bilde Mosteinen, fragment Odden, Geir

38 Artikkel Vågårds-gruppa - sabotører uten heder og medaljer Bakke, Gudmund

39 Bilde Smia nord for gården Nedre Vågard Rundhaug, Ole

40 Bilde Cella "Skrubbheim" i Hovseteråsen Rundhaug, Ole

42 Artikkel Stubbdalsforliket 1759 - et oppgjør om Nordmarka Frydenlund, Bård

42 Bilde Morten Leuch d.y. (1732-1768) Bogstad, Aschehoug

43 Bilde Bogstadpokalen fra Nøstetangen glassverk Ukjent

43 Bilde Christopher Hammer, 1772 Hammers Norske Huusholdningskalen

44 Bilde L-stein påDanielshøgda i Bærumsmarka Frydenlund, Arve

45 Delartikkel En forklaring av forliket Frydenlund, Bård

46 Delartikkel Konsekvensene av forliket Frydenlund, Bård

48 Artikkel Fra Åsatangen til Jammerklo i 1830 Frydenlund, Arve

49 Bilde Skisse over veien fra Åsatangen til Jammerklo Frydenlund, Arve

50 Bilde Den gamle brygga på Åsatangen Frydenlund, Arve

51 Bilde Steinmur etter Peder Ankers Oppgangssag, Kjerratsaga Frydenlund, Arve

52 Bilde Rester etter hustuft på Jammerklo Frydenlund, Arve

52 Delartikkel Jammerklo Frydenlund, Arve

53 Artikkel Oppussingen av Norderhov game prestegård Redner, Rolf

53 Bilde En tilfreds sponsorgruppe (gruppebilde) Christensen, Anne Gro

54 Bilde Alf. E. Erevik, Geir Syversen og Rolf Redner Christensen, Anne Gro

55 Artikkel Trollhara og skrømt i skauen Hansen, Elling Kr.

55 Bilde På jakt Solli, Otto

56 Bilde Skudd på hara Solli, Otto

56 Bilde Tiur på furufall Solli, Otto

57 Bilde Kvinnfolke breide høyet Solli, Otto

57 Bilde Mannen med ljåen Solli, Otto

58 Artikkel Børse-Gunner - ensagnomsust smed Røberg, Torbjørn

58 Bilde Nordre Sperillen Statens Kartverk

59 Bilde Børse-Gunnersteinen på Veslefjell Røberg, Torbjørn

59 Bilde Smia på Rustan Røberg, Torbjørn

59 Delartikkel Bjørnejegeren Røberg, Torbjørn

59 Delartikkel Smeden Røberg, Torbjørn

60 Delartikkel Sjøormene Røberg, Torbjørn

60 Delartikkel Utvandreren Røberg, Torbjørn

62 Artikkel Bjørnehiet på Gråberget Grimstad, Sverre

62 Bilde Bjørnehiet på Gråberget Grimstad, Sverre

62 Bilde Sverre Grimstad i bjørnehiet på Gråberget Ukjent

63 Artikkel Gråsetervisa - om seterliv og huldredans Grimstad, Sverre

63 Bilde Gråsetervollen Grimstad, Sverre

Årgang 2002

0 Forside "Hønefossen" Augestad, Elisabeth

2 Leder Hønefoss i sentrum Nilssen, Fred Harald

3 Bilde "Gyrihaugen" Vibe, Harald

3 Lyrikk Gyrihaugen Olerud, Maren-Anita

4 Artikkel Hønen i Hønefoss - et gåtefullt navn Harsson, Margit

5 Bilde "Hønefossen" Gude, Hans

7 Artikkel Ut av rundkjøringa? Nilssen, Fred Harald

7 Bilde Søndre Torg i Hønefoss Withen, Ib

8 Artikkel Framvekst i skyggen av Drammen Ropeid, Andreas

10 Artikkel Redaktøren som satte Hønefoss på kartet Knoph, Bjørn

10 Bilde Konrad Knudsen - redaktør og stortingsmann Pedro

11 Bilde "Krudthølen" (Veme) Knudsen, Konrad

13 Artikkel Villabebyggelse på Hønefoss Jensen, Jørn

13 Bilde Kongens gate 12 Jensen, Jørn

14 Bilde Eikliveien 7 Jensen, Jørn

14 Bilde Gullagata 24 Jensen, Jørn

14 Bilde Parkgata 26 Jensen, Jørn

14 Bilde Sundgata 21 Jensen, Jørn

15 Bilde Anna Cilbjørnsdatters gate 13 Jensen, Jørn

15 Bilde Gullagata 15 Jensen, Jørn

15 Bilde Gullagata 21 Jensen, Jørn

15 Bilde Sundgata 27 Jensen, Jørn

15 Bilde Ullerålsgate 13 Jensen, Jørn

16 Bilde Elvegata 1 Jensen, Jørn

16 Bilde Owrens gate 23 Jensen, Jørn

16 Bilde Vesterngata 4 Jensen, Jørn

17 Bilde Anna Colbjørnsdatters gate 20 Jensen, Jørn

17 Bilde Gullagata 14 Jensen, Jørn

17 Bilde Kong Rings gate 16 Jensen, Jørn

17 Bilde Sundgata 5 Jensen, Jørn

18 Bilde Anna Colbjørnsdatters gate 20 Jensen, Jørn

18 Bilde Dronningens gate 27 Jensen, Jørn

18 Bilde Sundgata 34 Jensen, Jørn

18 Bilde Vesterngata 10 Jensen, Jørn

19 Artikkel Barndomsminner fra Hønefoss i 1930-årene Gandrud, Einar

19 Bilde Vesterngaten slik den var i 1930-årene Evenstad, August

20 Bilde Vesterngaten (1950-tallet) Ukjent

21 Bilde Hønefoss skole Kühenholdt, J. M.

21 Bilde Klasse 1B fra Hønefoss skole 1930-31 Ukjent

22 Bilde Hønefoss middelskole Joh. E. Byes Boghandel

23 Bilde Helge Fonnum Ukjent

24 Bilde Undervisningspersonalet på realskolen Ukjent

25 Artikkel Sagene skapte Hønefoss Frydenlund, Otto

25 Bilde Øvre vasshjul (Hønefossen) Ukjent

26 Bilde Ramma som trakk sagbladet (Hønefossen) Ukjent

28 Artikkel Hattemakeren til heder og verdighet Raaen, Asle

28 Bilde Hattemakerkrigen Raaen, Asle

29 Bilde Damene på bybrua (Hattemakerkrigen) Raaen, Asle

29 Lyrikk Anna Haa Ukjent

30 Artikkel Da grosserer Henie skremte gamper i Hønefoss Frydenlund, Otto

31 Bilde Gammel kjøredoning Frydenlund, Otto

32 Artikkel Møllene ved fossen Frydenlund, Otto

32 Bilde Et gammelt kvernhus i Valdres Frydenlund, Otto

33 Bilde Kvernterminologi fra Lista Ukjent

33 Bilde Oppgangssag fra Åkra i Kinsarvik Ukjent

34 Bilde Kvern Ukjent

34 Bilde Kvern Ukjent

35 Bilde Hole sett fra Holleia Vibe, Harald

35 Lyrikk En hyllest til Holebygda Skaug, Berit

36 Artikkel Manaskarsteins gåte - en kølavei, eller sju mil til? Bakke, Gudmund

36 Bilde Manaskarsteinen Grimstad, Sverre

38 Artikkel Ringeriks-steinar med rune-trykkfeil Norheim, Olav

38 Bilde "Urgammel kraftsats som stammer fra hedensk tid" Tingleff, Øyvind

39 Bilde Dunnasteinen på Hadeland Tingleff, Øyvind

39 Bilde Ringerikstilen (1000-1050) Tingleff, Øyvind

40 Artikkel Harald Solbergs almanakk fra 1912 Bakke, Gudmund

40 Bilde Harald Solberg (1872-1923) Ukjent

41 Bilde Alise Solberg f. Moltke-Hansen (1877-1962) Ukjent

42 Artikkel Mystikkens Ringerike Nilssen, Fred Harald

42 Bilde Bergtatt (Astri Olsdtr. Elsrud 1720) Utbjoe, Lene Pettersen

43 Bilde "Den grå dame" på Stein Elieson, Ingeborg Resell

45 Bilde "Ulvetatt" Lien, Pernille Heilmann

46 Artikkel Gamle værmerker Frydenlund, Otto

47 Bilde "Værkvisten" Bergsund, Trond

48 Artikkel Litt om utbredelsen av telefonen Skaug, Ole

48 Bilde Herre ved telefonapparatet Ukjent

49 Bilde Gammel telefonsentral Ukjent

49 Bilde Gammelt telefonapparat Ukjent

50 Artikkel Kongens utsikt Grimstad, Sverre

50 Bilde Tønneheisen i Krokkleiva Withen, Ib

51 Bilde Utsikt nordover fra Kongens utsikt Withen, Ib

53 Artikkel Et mesterverk av en bygdebok (Hole) Tandberg, Sjur

53 Bilde Gudmund Bakke (bygdebokforfatter) Nilssen, Fred Harald

54 Bilde Anna Ruud (f. 1886) Ukjent

55 Bilde Familie fra Bråten på Brenna i Steinsfjerdingen Ukjent

55 Bilde Orebråten (husmannsplass under Stein gård i Hole) Ukjent

56 Artikkel Viker kirke 1702-2002 Skrataas, Anders

56 Bilde Viker kirke Skrataas, Anders

57 Bilde Bilde fra 300-års markeringen i Viker Skrataas, Anders

57 Lyrikk Sang til Viker kirke Tobiassen, Erling

58 Artikkel Børsesmed-Gunner Fønhus, Mikkjel

58 Bilde Knappelva (nord mot Hedalen) Røberg, Torbjørn

59 Bilde Børse-Gunner steinen Røberg, Torbjørn

60 Bilde Børse-Gunners boplass på Nes i Ådal Røberg, Torbjørn

62 Artikkel Fra øks til skogmaskin i Ådalsskogene Aasnæss, Paul

62 Bilde Tømmerbil Ukjent

63 Bilde Alfred Alfredsen Ukjent

64 Artikkel Trygve Gjerald takker av Knoph, Bjørn

64 Bilde Trygve Gjerald takker av Norheim, Olav

66 Tale "Det er noe innbydende vakkert ved Hønefoss" H. K. H. Kronprins Haakon Magnus

Årgang 2003

0 Forside Harald Vibe, selvportrett, 1904 Dahl, Asle Gire

2 Artikkel Jubileumsnummer Nilssen, Fred Harald

2 Tekst Innholdsforetegnelse Redaksjonen

3 Bilde Mostjernet 1953 Grytli, Kaare

3 Lyrikk "Det var her det begynte" Solheim, Elling M.

4 Artikkel Skrevet til stement på Mo Grytli, Kaare

4 Bilde Store Beate og vesle Beate på Mo, 1953 Grytli, Kaare

5 Artikkel Mitt hjerte er ikke lenger fritt Norheim, Olav

5 Bilde Hola i Løkjesberget Børe, John

6 Artikkel Det 75. heftet - ingen selvfølgelighet Nilssen, Fred Harald

6 Bilde Heftet Ringerike 1930 Johnsen, Bjørn

7 Bilde Heftet Ringerike 1976 Johnsen, Bjørn

8 Artikkel Harald Vibe - en kulturbærer i bygdelagene Dahl, Asle Gire

8 Bilde Harald Vibe Egelien, Nils

9 Bilde "Humoreske vedrørende planen om en kirke på Ask" av Vibe Dahl, Asle Gire

9 Bilde "Kjøkkeninteriør" av Harald Vibe Dahl, Asle Gire

10 Bilde "Gården Oppsal på Tyristrand" av Harald Vibe Dahl, Asle Gire

11 Bilde Fra Setertjern (Hovindsetra) av Harald Vibe Dahl, Asle Gire

11 Delartikkel Vibes bilder i heftet Ringerike Dahl, Asle Gire

12 Artikkel Elling M. Solheims liv blir Bok Gylseth, Christopher Hals

12 Bilde Elling M. Solheim på 50-års dagen Grytli, Kaare

13 Bilde Elling M. Solheim og Herman Wildenvey Grytli, Kaare

14 Artikkel Ringerike historielag 50 år Bakke, Gudmund

14 Bilde Arne B. Bang Ukjent

15 Bilde Ragnar Nøklebye Ukjent

15 Bilde Trond Bergsund Ukjent

16 Bilde Aslaug Kvernberg Ukjent

16 Bilde Otto Frydenlund Ukjent

17 Bilde Frank Otterbech Ukjent

17 Bilde Sigurd Huseby Ukjent

19 Bilde Styret i Ringerike historielag 2003 Bakke, Gudmund

20 Artikkel Talen på stiftelsesdagen for Ringerike historielag Fonnum, Helge

22 Artikkel Ringerikspoteten - med smilehull og ring i midten Strøm, Ottar Riis

22 Bilde Ringerikspoteter Brun, Morten

24 Bilde Potetdyrking på Ringerike Brun, Morten

25 Lyrikk Ringerikspotetsang Ukjent

26 Artikkel Løvehale - et levende kulturminne Røberg, Torbjørn

26 Bilde Løvehale Røberg, Torbjørn

27 Bilde Løvehale Røberg, Torbjørn

28 Artikkel Juristen som kvad bare en gang Nilssen, Fred Harald

28 Bilde "Jenta nor i skoga ", Bolette Lundesgård og moren Hildur Ukjent

29 Lyrikk "Je veit ei vakker jente" av Georg Robert Schirmer Nilssen, Fred Harald

30 Bilde Georg Robert Schirmer Ukjent

31 Artikkel Den gang det kom vei til gamle Ringåsen Lien, Elling M.

31 Bilde Arbeidslag på Sørliveien Ukjent

32 Bilde Sørliveien i dag (2003) Lien, Elling M.

33 Artikkel Med Nakkerud på fluktruta Dahl, Asle Gire

33 Bilde "Flyktninger", Rudolf og Herbert Jande Ukjent

34 Bilde Bading i Åsterudtjern Spielmann, Paul

34 Bilde Paul Spielmann på fluktbåten Spielmann, Paul

34 Bilde Teschen Spielmann, Paul

35 Bilde Fluktruta over riksgrensen (kart) Ukjent

36 Artikkel Krigsmarerittet i Haugsbygd Gulliksen, Kolbjørn

36 Bilde Olaff Borlaug Ukjent

37 Bilde Travhest på Olberg i Haug Ukjent

38 Artikkel Hønefoss først ute med skoleturer Knoph, Bjørn

38 Bilde Basarannonser Ukjent

39 Bilde Skoleinspektør knut Espe Buskerud Fylkesfotoarkiv

40 Artikkel Skifabrikkens første år i Hønefoss Frydenlund, Otto

40 Bilde Alme & Brodahl 1939 Ukjent

41 Bilde Splitkeinfabrikken Ukjent

41 Bilde Splitkeinfabrikken, baksiden Ukjent

42 Artikkel Ringerikingen som ble medlem av USAs lovgivende forsamling Frydenlund, Otto

42 Bilde Hans Simonsen (1845-1939) Løbben, Håkon

43 Delartikkel Satt i Amerika og skrev "Ungdomsminder ifra Ringeriget" Frydenlund, Otto

44 Bilde Utsyn Frydenlund, Otto

45 Artikkel Turdans-spelemannen fra Ask Tangerud, Odd

45 Bilde Thor Ødegaard Carlsen, H.

46 Artikkel En internasjonal ekspert - professor Per Holck Nilssen, Fred Harald

46 Bilde Per Holck Nilssen, Fred Harald

47 Bilde Egil Skallagrimssons gravplass på Island Nilssen, Fred Harald

47 Bilde Utgravninger på Island Nilssen, Fred Harald

48 Artikkel Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus i Norderhov kirke Holck, Per

51 Bilde Norderhov kirke Holck, Per

52 Bilde Putten-bautaen Holck, Per

53 Bilde Colbjørn Torstensøns gravplate utenfor Sørum kirke Holck, Per

53 Bilde Maleri av Jonas Ramus fra 1701 Holck, Per

54 Bilde Maleri av Anna Colbjørnsdatter fra 1701 Holck, Per

56 Bilde Støpejernsplaten som dekket nedgangen til krypen i Norderhov Holck, Per

58 Bilde Den opprinnelige nedgangen til krypten Holck, Per

58 Bilde Kistene til Anna og Jonas Ramus Holck, Per

59 Bilde Anna Colbjørnsdatter follede hender Holck, Per

59 Bilde Anna Colbjørnsdatters mumie Holck, Per

59 Bilde Jonas Ramus mumie Holck, Per

60 Bilde Jonas Ramus legger, innsurret i voksklede Holck, Per

60 Bilde Nærbilde av Jonas Ramus ansikt Holck, Per

62 Bilde Anna Colbjørnsdatters og Jonas Ramus etterkommertre Holck, Per

62 Bilde Superimposisjon av Anna Colbjørnsdatters hode Holck, Per

63 Tekst Fotnoter Holck, Per

63 Tekst Litteratur (noter) Holck, Per

66 Bilde Heftet Ringerikes forside i 1922 Johnsen, Bjørn

Årgang 2003