OM HEFTET RINGERIKE 2021

"Ringerikspiken" av Ståle Kyllingstad

 

 

Heftet Ringerike 2021 er mer innholdsrikt enn noen gang. Vi har fylt 144 sider med lokalhistorisk stoff, det er ny rekord!

 

På forsiden har vi et tøft bilde av kaptein Tore Abelgård fra Sokna i en Starfighter i 1963. Egil M. Lerfaldet har skrevet en spennende artikkel om lokale jagerflypiloter fra 1945 og framover. Nanna Haug Hilton har tatt for seg «eldgamle» lokale ord; her kan du teste deg selv om du kjenner igjen for eksempel brokpose eller spanke.

 

Jørgen Moe er hovedperson i to artikler, Margit Harsson skildrer hans forhold til Hans Gude, mens Sten Høyendahl beskriver Moes vandring i 1835. Vi blir bedre kjent med flere kunstnere og deres arbeid, ikke minst har Marit Stubbraaten en grundig artikkel om sambygdingen Ståle Kyllingstad. Vi presenteres for Adolph Tidemands altertavle i Tyristrand kirke, et fantastisk utsmykket stabbur på Røyse, arkitekt Einar Engelstads iøynefallende bygg i Hønefoss, og den eventyrlige karrieren til spellemannen Hans Fykerud. Geir Bråten forteller om sin tonesetting av Elling M. Solheims «Svarten».

 

Hvalsmoen satte sitt preg på distriktet som militærleir, nå er leirens historie dokumentert. Andre verdenskrig kommer vi sjelden utenom, og vi bringer Syver Hurums dagboknotater fra kampene i Haug. Karsten Hansen forteller om skoletiden på Vågård før krigen, mens Kari Elin Christensen beskriver oppveksten i Hønefoss i etterkrigstiden.

 

Historien om Askeladden, altså busselskapet, er med. Anton Martin Omholt har skrevet ned minner fra elevtiden på gymnaset, mens Frank Tverran har avdekket hvordan redaktøren i lokalavisen ble grundig lurt i 1855. Gudmund Bakke har skrevet en grundig og spennende beretning om «Turiststuen» på Ringkollen fra 1894 og fram til i dag. Og at bestemoren i tegneserien om Knøttene kom fra Hole, ja det har Geir Hasnes sporet opp.

Den ukjente arbeiderdikteren med tilknytning til Nakkerud, Magnus Hakkim, løftes fram, det gjør også brødrene Stiksrud som utvandret fra den samme bygda. Fra Viker i Ådal fortelles det om begravelsesskjold.

 

Konkrete historiske hendelser som blir beskrevet, er Hattemakerkrigen i Hønefoss og lensmannsmordene på Vågård. Det er også en artikkel om en auksjon på Hesselberg i 1766. Fra Hadeland har vi fått en fortelling om Ramussletta, oppkalt etter sønnen til Anna Colbjørnsdatter, og en skildring av en hadelending med hjemlengsel i militærtjeneste på Helgelandsmoen.

 

Som en oppfølger til fjorårets frisørsak har en vi et møte med hun som ble slått over ende av ei bjørk utenfor frisør Haughovd. Vi får historien til Kiwanis på Ringerike, og presenterer de nye DNT-skiltene på Krokskogen. Sverre Bjerkeli er vår trofaste og eldste bidragsyter, i år forteller han om den gamle kongeveien i Krokkleiva. Og som vanlig har vi med beskrivelse av gjenstander, både fra Kartmuseet og fra Ringerikes Museum, samt en bokomtale.