1922 – 2022: 


Glimt fra Heftet Ringerikes 100 år.

 

Fra Jul på Ringerike i 1922 til Heftet Ringerike i 2022. Her har vi plukket ut noen smakebiter. Vi anbefaler dere sterkt å åpne og lese i årgangene på hjemmesiden vår. Der er det mye godt stoff!

 

1922

Jul på Ringerike ble startet av Ringerike Ungdomslag. I redaksjonen var Gunnar Tveiten, Edvard Viker og A. Hovde.

 

1924

Nesten 40 år før Ringerikes Museum åpnet på Norderhov prestegård skrev Edvard Viker: De store Ringeriksbygder må få sitt museum!

 

1925

T. Krogsrud: Selv ådølingerne hadde naturligvis lært sig til å bruke disse hersens bilene som ødelegger veiene og fylder skikkelige folks neser og lunger med støv og bakterier og lignende slikkerier.

 

1926

Heftet får nytt navn: Ringerike.

 

1930

Heftet får nytt utseende, eller design som vi sier i dag, tegnet av kunstneren Harald Vibe. Dette designet har fulgt heftet i alle år siden. 

Harald Vibe er svært aktiv, han beskriver og tegner gamle bygninger, og også gjenstander fra museet i mange år framover. Det gjør også dikt av  Elling M. Solheim. Ved tusenårsskiftet kåret Heftet Ringerike Elling M. Solheim til århundrets Ringeriking, og engasjerte Chistopher Hals Gylseth til å skrive hans biografi

 

 

1934-35

Ringerikshumor: Å pokker ska je til kjørka etter, je har jo itte ein skjelling! sa gutten. – Dom solgte brendvin ved Hole kjørke i gammal tid.

 

1936-37

Den første kvinnen i redaksjonen skal også bli en av de mest innflytelsesrike i heftets historie; Ellen Hals. Hun sponser heftet så det kommer over en økonomisk kneik, og tar sin tørn i redaksjonen i hele 33 år.

Under krigen kom det naturlig nok ikke ut hefter, men i 1947 fortelles det blant annet om Annete Berget, særlig kjent for å kunne «gjøra åt» sjukdommer.

 

1956-57

Og så var det Anne som deiset overende på toppen av Steinsbakken på speilblanke blå hålken og hurva nerover. Et stykke nere møtte hun en som hogg seg fast i skigaren og plundret seg oppover. «Har du sett slikt da», ropte Anne, idet hun kosta forbi, «det går jo så fort at en itte får tid til å helse engong!»

 

1958-59

På forsiden er Nils Vikers foto av en bjørn i Vidalen. 

 

1960-61

Sverre Nymoen skriver: I år fikk Norderhov gamle prestegård avløsning som geistlig bolig, efter å ha huset prestefamilier i omkring 350 år. Ringerikes Museum er blitt hevet opp på et særpreget høyt nivå.

 

1968

Sara Moe på Berger forteller om juleforberedelsene i sin barnsom: Slaktingen varte i åtte dager. Det var fire-fem kjerringer som satt med sine traug og laget blodpølser, mens én stadig gikk rundt og pusset nesene på dem så det ikke skulle dryppe ned i trauget.

 

1970-71

Peter Lyse tegner og forteller om den første bilen over Ringerike. 

 

1977

Maren Anita Olerud debuterer med sin historie om en ettermiddagsvisitt hos tante Maren på Hverven. 

 

1978

Arne B. Bang skriver om maleren Harald Vibe (1877-1965). Vibe var medlem av redaksjonen i til sammen 16 år, og satte sitt absolutte preg på Heftet Ringerike. 

 

1986

Frithjof Rudstaden melder sin interesse for folkedrakter; Når man først er blitt bitt av en basill, så er det ikke så lett å stoppe denne jakten.

 

1987

Minneord om Arne B. Bang: I en årrekke påtok han seg hovedarbeidet med utgivelsen  og spesielt hadde han evnen til å oppmuntre skribenter som ofte selv nedvurderte sin skriveferdighet og lokalhistoriske viten. Han satt i styret styre i 28 år, 23 av dem som formann. Ved siden av Ellen Hals er det ingen som har satt dypere spor etter seg i museets historie. 

 

1989

Det første fargebildet gjør sitt inntog i form av et nydelig bilde av et ikon. 

 

1991

Mali Otterbech forteller om da hun var 19 år og fikk et årsvikariat i Havik og Brekkebygda: Så sto jeg der da Det er mulig jeg tenkte som Luther: «Jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg, amen!» 

 

1993-94

Alle artikler blir nå utstyrt med kildehenvisninger og en omtale av forfatteren. Heftet ønsker å presentere fotografiet på Ringerike, og fotografer som har hatt sitt virke her. 

 

1999

Tilbakeblikk på århundret. Elling M. Solheim blir kåret til århundrets ringeriking, og Begna bru århundrets byggverk. Heftet begynner med presentasjon av forfatterne i etterkant av artiklene.

 

2002

Forretningsføreren vår, Trygve Gjerald, har funnet tiden inne til å takke av. Han har passet finanser og regnskap siden 1982. Alt dette har han gjort helt og aldeles gratis i 20 år, skriver Bjørn Knoph.  

 

2005

For første gang står det «Heftet Ringerike» på forsiden. Vibes dekor har fått en ansiktsløftning, og den klassiske dekoren brukes som bord under fotooppslagene.

 

2014

Første tegning av Øyvind Tingleff: Den gang mor mi skaut hembrentsapparatet til far min med hagle heter historien til Elling M. Lien Vistekleiven.

 

2015

Utradisjonell forside: Seiersbilde av Anders Jacobsen fra hoppuka i 2007. 

 

2018

En verdensberømt fiolinbygger fra Ådal, Gulbrand Enger, ble presentert av danske Jens Stenz. Denne artikkelen ga støtet til en helt unik konsert i Norderhov kirke med Engers instrumenter bragt «hjem» fra Århus for anledning, og traktert av profesjonelle musikere.