Forfatters instrukser

Har du en god historie du har lyst til å fortelle? Har du noen minner fra tidligere i livet som er verdt å dele med andre? Kanskje du har vært med på en lokal begivenhet og har en personlig opplevelse å presentere? Skriv om det i Heftet Ringerike da vel!

 
I redaksjonen i Heftet Ringerike er vi sju personer, men vi har ikke kapasitet til å skrive alt sjøl. Vi må ha hjelp av flere, enten det er trofaste bidragsytere som kommer med stoff år etter år, eller det forfatterspirer som har lyst til å prøve seg. Ikke vær redd for å ta kontakt. 
 
Hvis du er engstelig for ikke å kunne skrive godt nok, vil vi gjerne hjelpe deg på vei. Det samme gjelder for bilder; Vi er opptatt av å bringe gode og mange bilder, og hjelper forfatterne våre med det.

 

Her er noen kjøreregler som vi i redaksjonen praktiserer:

 
Det er nødvendig at du avtaler med oss i redaksjonen på forhånd og får klarsignal på det du har tenkt å skrive om. Vi trenger å holde oversikt over stoffer, og også sikre at ikke flere jobber med det samme temaet.
Artikkelen må ha lokal tilknytning. Det vil i praksis si Ringerike og Hole.
Det gis ikke honorar til forfatterne, men dere får tre gratiseksemplarer hver.
Alle som har lyst kan skrive, man må ikke være en erfaren skribent.
Artikkelen må ha historisk nyhetsverdi. Den må fortelle noe som ikke er allment kjent, eller samle kjent stoff og presentere det med en ny eller ukjent vinkling.
 
Det er ingen kriterier for hvilket tidsrom stoffet skal hentes fra.
 
Flere forfattere kan gjerne jobbe sammen.
 
Vi har utgangspunkt i maksimum lengde på seks sider tekst, eller rundt 3000 ord. Bilder, titler, referanser og forfatteromtaler kommer i tillegg. Innenfor dette tar vi imot artikler av alle lengder, gjerne også så korte som bare én side.
 
Forfatterne må oppgi referanser på hvor de har hentet sine opplysninger fra (Kilder/litteraturliste). Det er også viktig å kreditere fotografer og illustratører, og eventuelt hvor man har hentet bilder fra. Hvis tegninger eller bilder må kjøpes, betaler heftet for dette. Redaksjonen hjelper dere med alt dette. Alle bilder skal ha bildetekst.
 
Hver artikkel skal avsluttes med en omtale av forfatteren/forfatterne. Den skal være på tre-fire linjer og si noe om når og hvor man er født, og hva slags bakgrunn du har.
Ta gjerne en kikk på tidligere hefter for hvordan dette settes opp.
Hver artikkel blir tildelt to av redaksjonens medlemmer som ansvarlige. Disse vil gå nøye gjennom tekst og bilder, og ha tett kontakt med forfatteren underveis. 

 

Det blir ikke gjort endringer i teksten uten at forfatteren tas med på råd. Det meste av kommunikasjonen foregår via epost, men ønsker dere et fysisk møte, skal vi få til det også.

Vi legger sterk vekt på god kvalitet på fotografier, og anbefaler at originaler blir avfotografert eller skannet av fagfolk hvis man ikke føler seg sikker på dette selv. Vi har folk i redaksjonen som kan gjøre dette. Lever så mange bilder du ønsker, men sett gjerne opp en prioriteringsliste. 

Vi synes det er viktig å bruke kart, i et lokalhistorisk hefte vil leseren gjerne være orientert om hvor ting har skjedd. Kart blir også utarbeidet av fagfolk i redaksjonen..

 

Skriveregler

 

Vi bruker standard rettskrivning for bokmål eller nynorsk, men setter stor pris på bruk av lokal dialekt i muntlige enkeltord og sitater. Dette vurderes i hvert tilfelle.
Vi unngår forkortelser så langt det er mulig (f.eks., osv.).
Vi synes det er viktig å alltid få med fornavn på personer som omtales.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å utforme tittel og ingress.
Vi bruker mange undertitler i teksten, men første avsnitt skal ikke ha undertittel. Dersom det er naturlig å supplere teksten med opplysende informasjon, skrives det i faktabokser helt til slutt. Vi ønsker helst ikke fotnoter, fordi teksten skal være mest mulig leservennlig.

Tall skrives med bokstaver opp til ti.
Vanlig praksis for kursivering: Lange sitater kursiveres, mens kortere sitater markeres med anførselstegn uten kursiv. I tillegg kursiveres titler som f.eks. Ringerikes Blad. Vi bruker anførselstegn fra norsk rettskrivning: «».
Det enkleste for oss er at manus leveres i word-format, men det spiller ingen rolle hva slags font eller skriftstørrelse du bruker. Bilder er gjerne for store til å sendes med epost, da kan du gjerne bruke We Transfer, Dropbox eller andre nettbaserte løsninger. Eller vi gjør det så enkelt at vi får en minnepinne fra deg.

 

Leveringsfrist

 

Leveringsfrist for manuskripter er 1. juni hvert år. 
I begynnelsen av august leveres materialet til firmaet som produserer heftet. Når først utkast derfra er satt opp vil vi levere et prøvetrykk av artiklene til den enkelte forfatter. Forfatteren må da lese nøye korrektur, for dette er siste sjanse for deg til å komme med rettelser og innspill. Du har en ukes tid på å gjøre dette. Når produsenten har gått gjennom denne korrekturen, vil redaksjonen få en siste og annen korrektur til gjennomsyn.
Lansering av heftet er siste søndag i oktober kl. 13.00 hvert år. Lanseringen skjer på Ringerikes Museum. På forhånd vil seks av forfatterne bli bedt om å presentere sin artikkel i løpet av seks-sju minutter hver. Det kan være muntlig, musikalsk eller ved å vise bilder.

 

Ta gjerne kontakt med en av oss i redaksjonen hvis du lurer på noe! Du finner oss i listen over redaksjonsmedlemmer på hjemmesiden.