Produserte mengder stål pr. år i romertiden

 

Tilsvar fra Sveinung Gihle Raddum

Gunnar Kvifte tar i artikkelen Raddum, Ringeriket og Romerriket, for seg noe av det jeg skrev i forrige års hefte. Å gå i dybden på de forskjellige påstander min artikkel inneholder må bli overfladisk i et tidsskrift av denne type med lite plass. De som ønsker å sette seg inn i bakgrunnen for mine påstander, se (1).

Kvifte skriver:

Raddum anslår at romerne trengte 2000 – 5000 tonn stål pr. år til militære formål, og at dette ble produsert og skipet ut fra Østlandet. Når han i referanselisten- som støtte for dette- skriver at Larsen «lar oss ane omfanget av jernutvinningen i Norge «, stemmer det dårlig med grafene i boka (2), der det fremgår at det i romertid neppe ble utvunnet stort mer enn til eget bruk.

Les mer: Den indirekte prosess for stål på Østlandet fra år 120 e.Kr.

 

Debattinnlegg av Gunnar Kvifte

Som leserne vel husker, inneholdt fjorårets Heftet Ringerike en artikkel av Sveinung Gihle Raddum som førte til en til dels opphisset debatt i Ringerikes Blad. Den hadde tittelen Ringerikes rolle i romertiden og fremholdt at vårt distrikt var del av en romersk provins fra keiser Claudius tid, dvs. omkring 50 år etter Jesu fødsel. Det var nokså oppsiktsvekkende, idet historikerne er enige om at grensen for romernes herredømme i fastlandseuropa gikk ved Rhinen. England ble imidlertid erobret og var styrt av romerne fra invasjonen i år 43 til utpå 400-tallet. Som kjent gikk nordgrensen stort sett ved Hadrians mur ved Newcastle, selv om områder i Skottland i perioder også hørte til romernes område.

Les mer: Raddum, Ringerike og Romerriket


Copyright © 2012 Heftet Ringerike -  All Rights Reserved.