redaksjonen

ta gjerne kontakt med en av oss

Anne Sofie Hval
Redaktør
anneshval@online.no 
tlf 91193519

Kristoffer J. Kristiansen
Redaksjonssekretær
krisjokri19@gmail.com
91582052

Frøydis Marie Ruud
f.m.ruud@gmail.com
91580677

Administrasjonen: heftetringerike@gmail.com

Hanne Sommerstad
sommerstadhanne@gmail.com
91895571

Marit Stubbraaten
audmarit.stubbraaten@hotmail.com
47265609

Sigmund Leine
sigmulei@gmail.com
93029700

Per M. Haakenstad
per-mha@online.no
92 01 53 59