Redaksjonen 2022

Heftet Ringerikes redaksjon i 2022: Fra venstre: Sigmund Leine, Hanne Sommerstad, Anne Sofie Hval (redaktør), Frøydis Ruud, Per M. Haakenstad, Marit Stubbraaten og Kristoffer Kristiansen.