Abonner på Heftet Ringerike

 

Hvis du ønsker å få Heftet Ringerike automatisk tilsendt hvert år, kan du sende oss en e-post om dette. E-postadressen er:
heftetringerike@gmail.com . Her kan du også bare bestille enkelthefter.

Du kan også bestille årets Hefte Ringerike eller eldre utgaver i skjemaet på denne siden. I 2021 kostet Heftet Ringerike kr 150,- med 100,- i tillegg for porto og omkostninger.

Vi selger for tiden årets Hefte Ringerike, som er Heftet Ringerike 2021. Eldre utgaver av Heftet Ringerike kan kjøpes på Ringerikes Museum. Prisen for årets Hefte Ringerike er kr 150,-

Bestillers navn *
Bestillers adresse *
Postnummer og sted *
E-post *E-mail
Antall hefter *
GaveinformasjonSett kryss hvis ett eller flere av heftene skal sendes som gave
Sett kryss her hvis det er gave
Gavehefte(r) sendes til:

Gavehefter blir sendt de oppgitte mottakerne straks vi har mottatt betaling for hefter + porto