Søk etter innhold

Kjøp Heftet Ringerike 2018

forsidenHeftet Ringerike 2018 lanseres i Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov, søndag 28. oktober kl 13. Noen forfattere er bedt om å fortelle litt om sin artikkel. Det er ikke inngangspenger, men anledning til å kjøpe kaffe/kake til en billig penge. Museet selger Heftet Ringerike og annen lokalhistorisk litteratur.

Bruk "Les mer" nedenfor hvor redaktøren skriver litt om innholdet i årets Heftet Ringerike

Litt om årets utgave

Da soldaten Knut Rundtop fra Hemsedal i 1892 skulle gjøre tjeneste på Helgelandsmoen, tok reisen dit tre dager. Turen startet med hest og kjerre til Gulsvik, så med båt til Krøderen jernbanestasjon som åpnet i 1872, og videre med tog på Krøderbanen til Vikersund. Derfra fraktet Randsfjordbanen ham til Hønefoss før siste etappe til Helgelandsmoen.

I 1868 åpnet Randsfjordbanen mellom Drammen og Randsfjord stasjon. Med båt på Randsfjorden kom en helt til Odnes uten å være avhengig av hest og kjerre. Tilsvarende var det mulig å reise med båt fra Hen til Sørum i Begnadalen. Store mengder gods og passasjerer ble fraktet langs Sperillen og på den langsomtflytende Begna både sør og nord for innsjøen.

I vår tid er vi blitt avhengige av bilen og må ofte kjøre rundt fjorder og innsjøer. Mens store innsjøer i dag ofte skiller oss, bandt de i tidligere tider folk sammen. Vassdragenes transport av tømmer, sagskurd og ved er det også slutt på. Etter at brøtning og fløtning i vårt distrikt tok slutt omkring 1967, har store biler og moderne veier overtatt denne transporten. I tillegg har vi i dag fått bruer over mange sund hvor det før var ferjeleier.

Årets hefte spenner over mange andre spennende temaer enn kommunikasjoner og transport. Målet er at artiklene skal speile både nær og fjern fortid og favne både bygd og by. Vi ønsker fremdeles å bringe nytt stoff om kjente ringerikinger, men også løfte fram ukjente lokale askeladder som bondegutten Gulbrand Enger fra Ådal. Han dro ut i verden og ble en berømt fiolinbygger i København.

Nytt av året er at tidligere temaer i Heftet Ringerike kan søkes opp på websiden vår, noe som gjør det enklere å bruke tidligere årganger av heftet som historisk kilde. Adressen er www.heftet-ringerike.com
Dersom du trenger mer informasjon om søking, se vår facebook-side!

Redaksjonen takker for alle bidrag og ønsker god lesning!
 
Ragnvald Lien
Redaktør


Copyright © 2012 Heftet Ringerike -  All Rights Reserved.