forside2017Det er noen tema Heftet Ringerike neppe blir ferdig med. Anna Colbjørnsdatter og Jørgen Moe rinner dere kanskje i hu? Annen verdenskrig har også mange fasetter som fortsatt skal belyses. Vi er heldige som har mye stoff samlet i det grundige oversiktsverket Krigen på Ringerike i to bind av Jan Helge Østlund: Beretningen om felttoget i 1940 (1995) og Okkupasjon, motstand og frigjøring (1997).
De to bøkene til Bjørn Geirr Harsson og Per Chr. Hurum om Milorg D14.2s celler/kvarter (1995) og mottatte fallskjermslipp (2004) er viktige og nyttige for å dekke aktiviteten til «Gutta på skauen» og hjemmestyrkene. Gudmund Bakke skrev i 2000 boka Vågårds-gruppa – en beretning om kommunistisk motstandskamp på Ringerike 1942–45, og om gutta på Skrubbheim.

I årets hefte finnes beretninger som utfyller og supplerer disse bøkene. Det er viktig for redaksjonen at alle, ikke minst ungdomsgenerasjonen, får kunnskap om hva som skjedde lokalt under krigen. Ellers kan det skje som Gunnar Helset skrev i forordet til den første boka til Østlund: «Hvis vi igjen lukker øynene og klamrer oss til et fredshåp og overlater til andre å stoppe despotiske villmenn ute i den stygge verden – da kan slikt skje igjen og igjen.»

Signe Gårdhammer var 15 år i 1944 og husker godt russerleiren på Vågård skytebane. De russiske fangene ble satt til tvangsarbeid og måtte bygge flyplassen på Eggemoen. Signe kommer også inn på hendelser rundt Skrubbheim og Vågårdsgruppa med sterk rekruttering fra Vågårdsbygda. Det katolske sykehus i Hønefoss (St. Franciskus hospital) startet i 1935 og fikk en stor betydning i 1940 som Ringerikes eneste sykehus. Frivillig innsats fra «Kvinnenes Frivillige Arbeidshjelp» er dekket med en ny artikkel skrevet av Lillan Aslaksrud.

Men årets hefte spenner selvsagt over mange andre spennende temaer enn den andre verdenskrigen. Redaktøren takker for alle bidrag. Det er attraktivt å publisere i Heftet Ringerike, og det er vi glade for!

God lesning!

Ragnvald Lien
Redaktør


Copyright © 2012 Heftet Ringerike -  All Rights Reserved.