Søk etter innhold

Kjøp Heftet Ringerike 2018

I årets Heftet Ringerike er det beretning om Randsfjordbanen av Øivin Moen hvor det nevnes et leirras ved Bjerkemoen på Ask ca. 1970. Det stanset trafikken i noen dager, og man måtte legge ny skinnegang.

Det var et ras i 1951 påpeker Nils Franserud (se Heftet Ringerike 1999 side 52, artikkel av Kjell Lundstad). Dette var trolig mye større enn det raset som gikk rundt 1970. 

Egil Lerfaldet forteller om raset rundt 1970: «Det gikk et større leirras hvor skinnegangen ble ødelagt. Tror ikke det var noen togulykke der. Banen ble stengt noen dager og ny skinnegang måtte legges lengre innover i terrenget. Jeg husker hendelsen da jeg var med det første toget kl. 1400 fra Hønefoss etter at banen ble åpnet. Skulle på ettermiddagsvakt på Vikersund. Den vakta ble virkelig travel da toggangen ikke var normal denne første dagen, særlig for godstogene. De hopet seg opp i Vikersund. Kan ikke tidfeste det bedre enn at raset må ha skjedd 1969/1970/1971. Mest sannsynlig 1970/1971. Hendelsen ble sikkert beskrevet i Ring Blad.»

Når det gjelder sprengningen av Bjørkebrua i 1944, ble brua riktignok ferdig reparert i 1945, men en stor innsats med tvangsarbeid gjorde at en alt etter 10 dager kunne benytte brua rent provisorisk (se samme artikkel av Lundstad 1999, s. 52).


Copyright © 2012 Heftet Ringerike -  All Rights Reserved.