Vi har i 2017/18 satt i gang arbeidet med å presentere tidligere utgitte hefter som "digitalt blabare". Dette kommer i tillegg til de ordinære nedlastbare PDF-heftene. Bla-programmet henter inn PDF-filen, gjør enkeltsidene om til statiske bilder som igjen blir satt sammen til til et blabart hefte.

De blabare heftene gir en hyggeligere leseopplevelse og kan åpnes på mobil, nettbrett eller laptop. Skriften kan du selv forstørre opp etter eget behov.

Etter hvert som disse heftene blir lagd ferdig, kommer de inn i en egen meny som du finner på venstre siden her.


Copyright © 2012 Heftet Ringerike -  All Rights Reserved.