Heftet Ringerikes forfatterseminar

Heftet Ringerike fyller 100 år i 2022. Det vil vi markere med et seminar, der vi inviterer tidligere og kommende forfattere av lokalhistorien. Formålet med seminaret er å inspirere flere til å skrive for heftet.

Tid: Lørdag 19. mars 2022 kl. 10-16
Sted: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss.
Pris: Gratis. Inkludert lunsj.
Påmelding: heftetringerike@gmail.com eller telefon 91193519. Førstemann til mølla!


Foredragsholdere:
 

Hva er en god historie? Journalistiske grep og teknisk oppbygging.
Fredrik Larsen snakker om historiske problemstillinger og hvordan gjøre det lesbart for et bredere publikum. Han er redaktør for Aftenposten Historie, Norges mest leste historiemagasin. Han har mastergrad i historie, har tidligere jobbet med formidling og veiledning i Riksarkivet, og har publisert to bøker om norsk utvandring til fjerne himmelstrøk. 

Digitale og fysiske arkiver.
Sten Høyendahl, født 1947 i Oslo, er bosatt i Steinsfjerdingen i Hole og tidligere seniorrådgiver i Riksrevisjonen. Han er leder i Ringerike Slektshistorielag og har siden 2007 vært medlem av redaksjonen i Hringariki, lagets medlemsblad. Han har publisert artikler om genealogi og lokalhistorie i diverse tidsskrifter og årbøker og har transkribert tingbøker, kirkebøker og annet kildemateriale fra Ringerike på 1600- og 1700-tallet. 

Hvordan drive research når du skal skrive artikkel?
Frank Tverran, født 1950 i Oslo, bor i Hønefoss. Han jobber som webutvikler og er i tillegg redaktør av nettavisen Ringeriksavisa.no, hvor han har skrevet en rekke lokalhistoriske artikler. Tverran har også bidratt med flere artikler til Heftet Ringerike og var medlem av redaksjonen fra 2004 til 2015. Frank er nå i gang med bokprosjekt, en roman med lokalhistorisk innhold. 

Hvordan jobbe med lokalhistoriske tema? 
Gudmund Bakke, født 1948, er cand.philol. med historie hovedfag. I perioden 1996-2013 skrev han Holes bygdebøker i seks bind. Han har forfattet en rekke artikler i Heftet Ringerike der han også har vært redaktør, og har i tillegg skrevet Vang skole 75 år – skolehistorie fra Haugsbygda 1742-1992 (1992), Åsbygda skoles historie (1993), Osvald-gruppas historie på Ringerike (2000), og Steinssletta kulturlandskap – en rapport om virksomheten 2009-2014, samt flere gårds- og slektshistorier.

Kva er utfordringane?
Gard Espeland, født 1949 i Lia, Sør-Fron og bur på Sagene i Oslo. Han er omsetjar og rådgjevar og har arbeidd som bensinfyllar, handelsskulelærar, journalist, redaksjonssekretær, redaktør og informasjonskonsulent. Formidlar lokalhistorie langs Akerselva. Redaksjonssekretær i Fronsbygdin 2003–2005, og frå 2010.